Vi har gjort et landsvalg for deg. Velg et annet land eller en annen region for å se dette innholdet.
Norway
Bekreft valg
NEI

MIWEaircontrol

Fantastisk enkelt, rett og slett fantastisk

Riktig dosering utgjør forskjellen. Dette gjelder også for mengden sirkulert luft i konveksjonsovner. Perfekte resultater er bare mulig hvis mengden sirkulert luft er tilpasset bakeriproduktet, noe som også sparer energikostnader.

Når det gjelder ristovner, vet alle bakere at det først og fremst er konveksjon, dvs. varmetransport ved hjelp av luftsirkulasjon, som sørger for at varmen overføres til bakevarene.
Her spiller to parametere en viktig rolle: temperaturforskjellen mellom den resirkulerte luften og bakevarene og mengden (eller hastigheten) på den resirkulerte luften. Begge parametrene påvirker hverandre gjensidig. For å overføre den samme energien er det mulig (innenfor visse fysiske og teknologiske grenser) å redusere luftmengden med økt temperatur eller øke den med lavere temperatur.
Resultatet blir imidlertid ikke det samme, verken energimessig (lavere temperaturer krever mindre energi) eller teknologisk (økt luftsirkulasjon fører også til mer intensiv tørking på produktets overflate). I praksis finnes det en optimal kombinasjon av temperatur og luftmengde for hvert bakverk i hver bakefase.

Finjustering av luftsirkulasjonen
For å kunne utnytte dette spillerommet som parametrene gir, og optimere bakekvaliteten deretter, kreves det et teknisk apparat som gjør det mulig å regulere luftsirkulasjonen så enkelt og følsomt som mulig. Og som også tåler den kontinuerlige termiske belastningen rundt varmespiralen på en pålitelig måte, og som selv ved feil ikke fører til at bakerovnen stopper helt opp.

Robust mekanikk for kontinuerlig bruk
Frekvensomformere oppfyller ikke disse kravene.
Derfor har MIWE-utviklerne allerede for mange år siden utviklet en løsning. En løsning som ikke bare har høyere ytelse enn frekvensstyrte ventilatorer, men som også er dem overlegen når det gjelder robusthet og vedlikeholdskomfort: den patenterte MIWE aircontrol. Her reguleres luftmengden via den variable åpningsprofilen til en glidebryter som er montert mellom bakekammeret og varmeveksleren. Den kan (f.eks. ved åpen dør eller ved damptilførsel) lukkes praktisk talt uten forsinkelse, noe som sparer opptil 10 % av oppvarmingsenergien.

Mindre vann = mindre energi
Ettersom dampen kun skal fylle stekekammeret og ikke varmeveksleren, kan du også lage betydelig mer damp med samme vannmengde (eller klare deg med mindre vann = energi for samme dampmengde). Og for sikkerhets skyld kan glideren åpnes med et håndtak slik at du enkelt kan fortsette å bake selv om det skulle oppstå en feil.

Fin og individuell justering
Posisjonen til MIWE aircontrol og dermed volumet av resirkulert luft kan forhåndsinnstilles individuelt i stekeovnens styreenhet for hver stekefase for å skape optimale stekeforhold for hvert produkt.

Hvis du klikker på videoen, sendes det en forespørsel til Youtube eller Google med IP-adressen din.Databeskyttelse

Fordelene med MIWE aircontrol

  • Optimale bakeforhold for alle bakevarer
  • Enkelt å kontrollere i alle bakefaser
  • Robust mekanisk konstruksjon, ikke mottakelig for feil
  • Fortsetter å bake selv om det skulle oppstå en funksjonsfeil
  • Bidrar til å spare vann og energi

MIWE aircontrol i impulsen

I MIWE-impulsen finner du mer informasjon om dette temaet.

Alle produkter med MIWE aircontrol-teknologi

Informasjon om personvern

Dette nettstedet bruker eksterne komponenter, for eksempel Google Analytics, som kan brukes til å samle inn data om din atferd. Informasjon om personvern