Vi har gjort et landsvalg for deg. Velg et annet land eller en annen region for å se dette innholdet.
Norway
Bekreft valg
NEI
Personvern
2021-03

Personvernerklæring for MIWE Michael Wenz GmbH

Velkommen til vår hjemmeside. Takk for din interesse for selskapet vårt. Vi tar beskyttelsen av personopplysningene dine svært alvorlig. Vi behandler opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovbestemmelser om beskyttelse av personopplysninger, spesielt EUs personvernforordning (GDPR) og de nasjonale implementeringslovene som gjelder for oss. I denne personvernerklæringen gir vi deg omfattende informasjon om hvordan MIWE Michael Wenz GmbH behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger defineres som informasjon som gjør det mulig å identifisere fysiske personer. Dette omfatter spesielt navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Opplysningene anses som anonyme hvis det ikke kan fastslås noen personlig tilknytning til brukeren.

Behandlingsansvarlig og personvern

MIWE Michael Wenz GmbH Michael-Wenz-Straße 2-10 97450 Arnstein +49 9363 68-0 Kontakt personvern: e-post: contact@miwe.de

Dine rettigheter som registrert

Først vil vi gjerne informere deg om dine rettigheter som registrert. Disse rettighetene er nedfelt i art. 15 - 22 i personvernforordningen. Disse rettighetene omfatter

 • Rett til informasjon (art. 15 i GDPR),
 • Retten til sletting (art. 17 i GDPR),
 • Retten til retting (art. 16 i GDPR),
 • Retten til dataportabilitet (art. 20 i GDPR),
 • Retten til begrensning av behandling (art. 18 GDPR),
 • retten til å protestere mot behandling (art. 21 GDPR).

Hvis du vil gjøre disse rettighetene gjeldende, kan du kontakte oss på contact@miwe.de. Det samme gjelder hvis du har spørsmål om databehandlingen hos oss eller ønsker å trekke tilbake et samtykke du har gitt. Du har også rett til å klage til en personvernmyndighet.


Rett til innsigelse

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med dine rettigheter til innsigelse:

Hvis vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføring, har du rett til å motsette deg denne behandlingen når som helst uten å oppgi noen grunn.

Hvis du motsetter deg behandling for direkte reklame, skal vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for disse formålene. Innsigelser er gratis og kan gjøres uformelt, gjerne via e-post til contact@miwe.de.

Hvis vi behandler opplysningene dine for å ivareta berettigede interesser, kan du når som helst motsette deg denne behandlingen av grunner som skyldes din spesielle situasjon; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre vi kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


Formål og rettslig grunnlag for databehandling

Bestemmelsene i personvernforordningen og alle andre relevante lovbestemmelser overholdes alltid når vi behandler personopplysningene dine. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen følger særlig av art. 6 I PERSONVERNFORORDNINGEN.

Vi bruker opplysningene dine til å opprette forretningskontakter, til å oppfylle kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, til å gjennomføre kontraktsforhold, til å tilby produkter og tjenester og til å forbedre kundeforholdet, noe som også kan omfatte analyser for markedsføringsformål og direkte reklame.

Ditt samtykke til databehandling kan også representere en fullmaktsbestemmelse i henhold til personvernlovgivningen. Før du gir ditt samtykke, vil vi informere deg om formålet med databehandlingen og om din rett til å trekke tilbake samtykket.


Videresending til tredjeparter

Vi vil bare dele opplysningene dine med tredjeparter innenfor rammen av gjeldende lover og forskrifter eller etter samtykke. Ellers vil opplysningene ikke bli delt med tredjeparter med mindre vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til ufravikelige lovbestemmelser (overføring til eksterne organer som tilsynsmyndigheter eller politimyndigheter).

Vi videreformidler kontaktopplysninger som sendes til oss via skjemaer på MIWEs nettsider for spesifikke formål til tilknyttede selskaper for å behandle og svare på henvendelsen din. Dette gjelder det ansvarlige MIWE-datterselskapet eller den ansvarlige forhandleren/tjenesteleverandøren, som kan befinne seg i et tredjeland, avhengig av ansvaret.


Mottakere av data / kategorier av mottakere

I vårt selskap sørger vi for at kun de personene som trenger opplysningene dine for å oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, mottar dem.
I mange tilfeller bistår tjenesteleverandører våre operative avdelinger med å utføre sine oppgaver. Det er inngått nødvendige databeskyttelsesavtaler med alle tjenesteleverandører.


Overføring til tredjeland / intensjon om å overføre opplysninger til tredjeland

Vi overfører kun opplysninger til tredjeland (utenfor EU eller EØS-området) hvis det er nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse, hvis det er lovpålagt eller hvis du har samtykket til det.

Vi videreformidler kontaktopplysninger som sendes til oss via skjemaer på MIWEs nettsider for spesifikke formål til tilknyttede selskaper for å behandle og svare på henvendelsen din. Dette gjelder det ansvarlige MIWE-datterselskapet eller den ansvarlige forhandleren/tjenesteleverandøren, som kan befinne seg i et tredjeland, avhengig av ansvaret.


Varighet av datalagring

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for det aktuelle behandlingsformålet. Vær oppmerksom på at en rekke arkiveringsperioder krever at data (må) lagres lenger. Dette gjelder særlig arkiveringsperioder i henhold til handels- eller skattelovgivningen (f.eks. tysk handelslov, tysk skattelov osv.). Hvis det ikke foreligger ytterligere arkiveringskrav, slettes opplysningene rutinemessig etter at formålet er oppnådd.

I tillegg kan vi lagre opplysninger hvis du har samtykket til dette, eller hvis det oppstår rettstvister og vi bruker bevis innenfor rammen av lovbestemte foreldelsesfrister, som kan være opptil 30 år; standard foreldelsesfrist er tre år.


Sikker overføring av opplysningene dine

Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dataene vi lagrer mot utilsiktet eller tilsiktet manipulering, tap, ødeleggelse eller tilgang fra uautoriserte parter. Sikkerhetsnivået overvåkes kontinuerlig i samarbeid med sikkerhetseksperter og justeres i henhold til nye sikkerhetsstandarder.

All innkommende og utgående datadeling på nettstedet vårt er kryptert. Vi tilbyr HTTPS som overføringsprotokoll for nettstedet vårt og bruker de nyeste krypteringsprotokollene. Alternative kommunikasjonsmetoder, f.eks. post, kan også brukes.


Forpliktelse til å oppgi opplysninger

Ulike personopplysninger er nødvendige for etablering, gjennomføring og avslutning av kontraktsforholdet og oppfyllelse av tilhørende kontraktsmessige og juridiske forpliktelser. Det samme gjelder for bruk av nettstedet vårt og de ulike funksjonene det tilbyr.

Vi har oppsummert detaljer om dette i punktet ovenfor. I visse tilfeller må opplysninger samles inn eller oppgis på grunn av lovpålagte krav. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan behandle forespørselen din eller oppfylle den underliggende kontraktsforpliktelsen uten å oppgi disse opplysningene.


Datakategorier, kilder og opprinnelse

Hvilke opplysninger vi behandler, avhenger av den aktuelle konteksten, for eksempel om du legger inn en bestilling på nettet, skriver inn en forespørsel i kontaktskjemaet vårt, sender oss en søknad eller sender inn en klage.

Vær oppmerksom på at vi også kan gi opplysninger separat på egnede steder for spesifikke behandlingssituasjoner, f.eks. når du laster opp søknadsdokumenter eller ber om kontakt.

Alle opplysninger anonymiseres umiddelbart. Fullstendige personopplysninger lagres aldri, verken på vår webserver eller via Google Analytics.


Automatiserte individuelle avgjørelser

Vi bruker ikke rent automatiserte behandlingsoperasjoner for å fatte beslutninger.


Lenker til andre leverandører

Nettstedet vårt inneholder også tydelig identifiserbare lenker til andre selskapers nettsteder. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettsidene. Derfor påtar vi oss heller ikke noe ansvar for dette innholdet. Det er alltid den respektive leverandøren eller operatøren som er ansvarlig for innholdet på disse nettstedene.

De lenkede nettstedene ble kontrollert for mulige lovbrudd og eventuelle gjenkjennelige lovbrudd da lenkene ble opprettet. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold på det tidspunktet. De lenkede nettstedene vil ikke bli overvåket fortløpende, med mindre det foreligger konkrete bevis på lovbrudd. Hvis vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil slike lenker bli fjernet umiddelbart.


Informasjonskapsler (art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR / art. 6 (1) avsnitt (a) GDPR. 6 (1) avsnitt (a) GDPR med samtykke)

Nettstedene våre bruker kun midlertidige øktinformasjonskapsler (små tekstfiler) i nettleserens hovedminne, som slettes igjen når nettleseren lukkes. Informasjonskapsler gjør nettsidene våre mer brukervennlige, effektive og sikre.

De gjør det mulig for oss å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet vårt. På den måten kan vi tilpasse innholdet på nettstedet til de besøkendes behov. De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapsler automatisk. Du kan vanligvis endre innstillingene i nettleseren din hvis du ikke ønsker å sende denne informasjonen.


Google Analytics

Basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) avsnitt (a), Art. 7 GDPR, bruker vi Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google LLC ("Google"). Google bruker informasjonskapsler. Informasjonen som en informasjonskapsel genererer om brukerens bruk av nettstedet, sendes vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Google er sertifisert i henhold til Privacy Shield-avtalen, som gir en garanti for å overholde europeisk personvernlovgivning(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google bruker denne informasjonen på våre vegne for å analysere brukernes bruk av nettstedet vårt, for å utarbeide rapporter om aktiviteter på nettstedet og for å levere andre tjenester knyttet til bruken av dette nettstedet og Internett for oss. Pseudonyme brukerprofiler kan utarbeides på grunnlag av de behandlede opplysningene.

Vi bruker kun Google Analytics med IP-anonymisering aktivert. Det betyr at brukerens IP-adresse først avkortes av Google innenfor medlemsstatene i EU eller andre land som er underlagt avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og avkortes der.

IP-adressen som overføres fra brukerens nettleser, vil ikke bli kombinert med andre Google-data. Brukere kan forhindre at informasjonskapsler lagres ved å konfigurere nettleserprogramvaren i henhold til dette. Brukere kan også forhindre at data som genereres av informasjonskapselen relatert til deres bruk av nettstedet, registreres av Google, samt at Google behandler disse dataene ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de....

For mer informasjon om Googles bruk av data, konfigurasjons- og innsigelsesmuligheter, se Googles personvernerklæring(https://policies.google.com/technologies/ads) og innstillingene for annonsering fra Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Ytterligere informasjon om Googles bruk av data, konfigurasjons- og innsigelsesmuligheter finner du i Googles personvernerklæring(https://policies.google.com/technologies/ads) og i innstillingene for annonser som vises av Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Brukerens personopplysninger slettes etter 14 måneder.


Google Tag Manager (GTM)

Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Denne tjenesten gjør det mulig å administrere nettstedstagger via et grensesnitt. Google Tag Manager implementerer kun tagger. Det betyr at det ikke brukes informasjonskapsler eller registreres personopplysninger. Google Tag Manager utløser andre tagger, som i sin tur kan registrere data. Google Tag Manager har imidlertid ikke tilgang til disse dataene. Hvis deaktivering ble implementert på domene- eller informasjonskapselnivå, fortsetter den å gjelde for alle sporingstagger, forutsatt at de ble implementert med Google Tag Manager.


Integrering av Google Maps

Vi bruker Google Maps-tjenesten på dette nettstedet. Det gjør det mulig for oss å vise deg interaktive kart direkte på nettstedet og gjør det praktisk for deg å bruke kartfunksjonen.
Når du besøker nettstedet, blir Google informert om at du har besøkt den aktuelle undersiden på nettstedet vårt. Dataene som samles inn i forbindelse med besøket ditt på nettstedet vårt, sendes også videre. Dette skjer uavhengig av om Google tilbyr en brukerkonto og du er logget inn, eller om du ikke har noen brukerkonto. Når du er logget inn på Google, tilordnes dataene dine direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker at dataene dine skal tilskrives Google-kontoen din, må du logge ut før du klikker på knappen. Google lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert nettstedsdesign. Slike evalueringer gjennomføres (også for brukere som ikke er logget inn) for å kunne tilby behovsbasert reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg denne opprettelsen av brukerprofiler, men du må kontakte Google for å utøve denne retten.
Se leverandørens personvernerklæring for mer informasjon om formålet med og omfanget av de innsamlede dataene og hvordan de behandles av plugin-leverandøren. Du vil også motta ytterligere informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse og konfigurasjonsalternativer for å beskytte personvernet ditt: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også personopplysningene dine i USA og er tilsluttet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


etracker


Leverandøren av dette nettstedet bruker tjenestene til etracker GmbH fra Hamburg, Tyskland(www.etracker.com) for å analysere bruksdata. Vi bruker vanligvis ikke informasjonskapsler til webanalyse. Hvis vi bruker informasjonskapsler for analyse og optimalisering, innhenter vi ditt uttrykkelige samtykke på forhånd. Hvis dette er tilfelle og du samtykker, brukes informasjonskapsler som muliggjør en statistisk analyse av dette nettstedet, en måling av suksessen til våre online markedsføringstiltak og testprosedyrer, f.eks. for å teste og optimalisere forskjellige versjoner av vårt online tilbud eller dets komponenter. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på brukerens enhet. etracker-informasjonskapsler inneholder ingen informasjon som gjør det mulig å identifisere en bruker.

Dataene som genereres med etracker, behandles og lagres av etracker utelukkende i Tyskland på vegne av leverandøren av dette nettstedet og er derfor underlagt strenge tyske og europeiske lover og standarder for databeskyttelse. I denne forbindelse er etracker uavhengig kontrollert, sertifisert og tildelt databeskyttelsesmerket ePrivacyseal.

Databehandlingen utføres på grunnlag av de juridiske bestemmelsene i art. 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse) i personvernforordningen (GDPR). Vårt anliggende i henhold til GDPR (berettiget interesse) er å optimalisere vårt nettbaserte tilbud og vår nettside. Siden personvernet til våre besøkende er viktig for oss, anonymiseres eller pseudonymiseres data som kan føre til en henvisning til en enkeltperson, for eksempel IP-adresse, påloggings- eller enhets-ID, så snart som mulig. Disse dataene vil ikke bli brukt til andre formål, kombinert med andre data eller gitt videre til tredjeparter.

Du kan når som helst motsette deg databehandlingen beskrevet ovenfor. Innsigelsen har ingen negative konsekvenser.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse hos etracker finner du ved å klikke her.


Bruk av YouTube i utvidet personvernmodus

For å vise videoer bruker nettstedet vårt leverandøren YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, representert ved Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Normalt sendes IP-adressen din til YouTube, og informasjonskapsler lagres på datamaskinen din så snart du åpner en side med innebygde videoer. Vi har imidlertid integrert YouTube-videoene våre i utvidet databeskyttelsesmodus (når denne er aktiv, kontakter YouTube fortsatt Google DoubleClick-tjenesten, men ingen personopplysninger evalueres i henhold til Googles personvernregler). Dette betyr at YouTube ikke lagrer noen informasjon om den besøkende, med mindre vedkommende ser på videoen. Når du klikker på videoen, sendes IP-adressen din til YouTube, og YouTube ser at du har sett videoen. Hvis du er logget inn på YouTube, tilskrives denne informasjonen også brukerkontoen din (du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube før du åpner videoen).
Vi er ikke kjent med YouTubes eventuelle innsamling og bruk av opplysningene dine, og kan ikke påvirke dette. Du finner mer informasjon i YouTubes personvernerklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . For generell informasjon om håndtering og deaktivering av informasjonskapsler henviser vi også til vår generelle beskrivelse i denne personvernerklæringen.


Kontaktskjema / e-postkontakt (art. 6 (1) avsnitt (a), (b) GDPR)

Nettstedet vårt har kontaktskjemaer som kan brukes til å ta kontakt elektronisk. Når du skriver til oss via kontaktskjemaene, behandler vi opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet direkte for å kontakte deg og svare på dine spørsmål og forespørsler.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger som en del av en kontaktforespørsel:

 • Selskap
 • Tittel
 • Etternavn
 • Telefonnummer
 • Postnummer og by
 • Informasjon om forespørsler og interesser

Vi overholder prinsippene om dataøkonomisering og dataunngåelse ved at vi kun krever at du oppgir de opplysningene vi absolutt trenger for å kontakte deg. Disse opplysningene er adresse, etternavn, telefonnummer, postnummer og bosted, samt selve meldingsfeltet. Alle andre opplysninger er frivillige og kan oppgis valgfritt (f.eks. for å kunne besvare spørsmålene dine mer individuelt).

Hvis du samtykker til å motta sporadisk informasjon om interessante nyheter om våre produkter og tjenester, lagrer vi også e-postadressen din. Du mottar deretter en e-post med en bekreftelseslenke som en del av den lovpålagte prosessen med dobbelt opt-in. Når du klikker på denne lenken, lagrer vi opplysningene som er oppført nedenfor.

 • Data og tidspunkt for oppføringen
 • IP-adresse
 • Brukeragent/nettleser
 • Operativsystem
 • E-postadresse
 • ID for avmelding
 • Abonnementsstatus (forhåndsabonnert eller abonnert)


Bruk av opplysningene dine til direkte markedsføring Abonnement på vårt nyhetsbrev via e-post

Når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, sender vi deg regelmessig informasjon om produkttilbudet vårt. E-postadressen din er den eneste informasjonen vi trenger for å sende nyhetsbrevet. Alle andre opplysninger oppgis frivillig og brukes til å tilpasse vår korrespondanse med deg. Vi bruker den såkalte double opt-in-prosessen for utsendelse av nyhetsbrevet. Det betyr at vi ikke sender deg et nyhetsbrev på e-post før vi har mottatt ditt uttrykkelige samtykke til å motta nyhetsbrevene våre. Vi sender deg deretter en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å klikke på en lenke for å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrev i fremtiden.

Ved å klikke på bekreftelseslenken gir du oss ditt samtykke til bruk av personopplysningene dine i henhold til art. 6 (1) avsnitt (a) i GDPR. Når du abonnerer på nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen din slik den registreres av Internett-leverandøren (ISP), samt dato og klokkeslett for abonnementet, slik at vi kan spore eventuelt misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt. Opplysningene vi samler inn når du abonnerer på nyhetsbrevet, vil utelukkende bli brukt til markedsføring via nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på avmeldingslenken i nyhetsbrevet eller ved å sende en melding til den ansvarlige som er nevnt ovenfor. Når du har meldt deg av, slettes e-postadressen din umiddelbart fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev, med mindre du uttrykkelig har samtykket til annen bruk av opplysningene dine, eller vi har forbeholdt oss retten til å bruke opplysningene på en annen måte som er tillatt ved lov og som vi har informert deg om i disse retningslinjene.

Kontaktopplysninger som du har sendt til oss i forbindelse med påmelding til nyhetsbrevet via skjemaer på MIWEs nettsider, og som du har bekreftet ved hjelp av double opt-in-prosedyren, gir vi videre til tilknyttede selskaper for behandling. Dette gjelder det ansvarlige MIWE-datterselskapet, som avhengig av ansvarsområde også kan befinne seg i et annet land.

Utsendelse av nyhetsbrev via MailChimp

E-post-nyhetsbrevene våre sendes ut via den tekniske tjenesteleverandøren The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(mailchimp.com), som vi videreformidler de opplysningene du oppga da du registrerte deg for nyhetsbrevet. Disse opplysningene videreformidles som en del av ordrebehandlingen. Vi har inngått den nødvendige personvernavtalen med tjenesteleverandøren. Vær oppmerksom på at opplysningene dine vanligvis overføres til en MailChimp-server i USA og lagres der.
MailChimp bruker denne informasjonen til å sende og statistisk evaluere nyhetsbrevet på våre vegne. For evalueringsformål inneholder nyhetsbrevene web beacons eller sporingspiksler, som er bildefiler med én piksel som lagres på nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å finne ut om en nyhetsbrevmelding har blitt åpnet og hvilke lenker som har blitt klikket på. MailChimp bruker sporingspiksler til automatisk å generere generell, ikke-personlig statistikk over responsen på nyhetsbrevkampanjer. For å optimalisere reklamekommunikasjonen og skreddersy reklamen vår etter mottakerens interesser, samler og behandler web beacons også data fra mottakeren av nyhetsbrevet (e-postadresse, tidspunkt for henting, IP-adresse, nettlesertype og operativsystem) (art. 6 (1) avsnitt (a) GDPR). Disse opplysningene kan brukes til å identifisere en bestemt mottaker av nyhetsbrevet og behandles av MailChimp for automatisk å generere statistikk som viser om en bestemt mottaker har åpnet en nyhetsbrevmelding.

Hvis du ønsker å motsette deg dataanalyse for statistiske evalueringsformål, må du melde deg av nyhetsbrevet.

I henhold til art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR kan MailChimp selv bruke disse dataene basert på sin egen legitime interesse i å skreddersy og optimalisere tjenesten for å oppfylle brukernes krav, samt for markedsundersøkelsesformål, for eksempel for å geolokalisere mottakere etter land. MailChimp bruker imidlertid ikke opplysningene om våre nyhetsbrevmottakere til å adressere disse mottakerne eller til å videreformidle slike opplysninger til tredjeparter. Du kan se MailChimps databeskyttelsesbestemmelser her: www.mailchimp.com/legal/privacy/.
For å beskytte opplysningene dine i USA har vi inngått en databehandleravtale med MailChimp på grunnlag av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler for å muliggjøre overføring av personopplysningene dine til MailChimp. Du kan se denne databehandleravtalen her: www. mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.
MailChimp er også sertifisert under "Privacy Shield", en amerikansk-europeisk databeskyttelsesavtale, og forplikter seg dermed til å overholde EUs databeskyttelsesforskrifter.

MIWE smart baking suite (Art. 6 (1) avsnitt (a), (b) EU-GDPR)

Vi gir også tilgang til vår smart baking suite på nettstedet vårt.

Denne applikasjonen gjør det mulig for kundene å administrere sine tilkoblede MIWE-ovner og bakesystemer via ekstern internettilgang til styringssystemene.

For å kunne bruke smart baking suite må kunden inngå en avtale med MIWE. MIWE registrerer kunden og kundens første bruker. Alle andre brukere kan registreres av kunden.

I denne prosessen følges prinsippet om sparsommelig bruk av data og unngåelse av data, ettersom det kun innhentes de opplysningene som er nødvendige for registreringen. Disse inkluderer etternavn, fornavn, foretrukket språk, e-postadresse, telefonnummer og opplysninger om kundestatus og autorisasjonsgruppe.

Når du har registrert deg, vil du motta en e-post fra MIWE der du blir bedt om å opprette et eget passord for innlogging med ditt unike brukernavn.

Du kan deretter bruke smart baking-pakken ved å logge inn med dine unike brukeropplysninger (brukernavn og passord). Når du bruker smart baking suite, lagres også IP-adressen din samt dato og klokkeslett (tekniske bakgrunnsdata).

Registrerte brukere kan selv gjøre endringer i dataene sine.

Brukere med administratorrettigheter kan også slette andre brukere av kunden. Dette er en såkalt myk sletting, noe som betyr at dataene ikke lenger er synlige, men fortsatt eksisterer. Disse dataene slettes ikke før kontraktsforholdet mellom MIWE og kunden er avsluttet.

Merk: Passordet du oppretter, lagres kryptert hos oss. Våre medarbeidere kan ikke lese dette passordet. Det betyr at de ikke kan gi deg informasjon hvis du har glemt passordet ditt. I så fall bruker du alternativet "Har du glemt passordet ditt?", som sender deg et nytt automatisk generert passord på e-post. Ingen ansatte har rett til å be om passordet ditt per telefon eller skriftlig. Oppgi derfor aldri passordet ditt hvis du mottar en slik forespørsel.


Bruk av Google AdWords konverteringssporing for nettbasert markedsføring

Dette nettstedet bruker den nettbaserte annonseringsplattformen "Google AdWords" samt konverteringssporingsfunksjonen i Google AdWords levert av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruker tjenestene til Google AdWords for å gjøre oppmerksom på tjenestene våre ved hjelp av reklamemateriell (såkalte Google AdWords) på eksterne nettsteder. På grunnlag av dataene fra reklamekampanjene kan vi vurdere hvor vellykkede annonseringstiltakene våre er. Vi er interessert i å vise deg annonser som er av interesse for deg, å gjøre nettstedet vårt mer interessant for deg og å oppnå en rettferdig beregning av annonseringskostnadene.

Informasjonskapselen for konverteringssporing legges til når en bruker klikker på en annonse levert av Google. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene mister vanligvis sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker en bestemt side på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, vil vi og Google kunne se at brukeren klikket på annonsen og ble videresendt til denne siden. Hver Google Ads-kunde tildeles en egen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan derfor ikke spores via AdWords-kundenes nettsteder. Informasjonen som samles inn av konverteringsinformasjonskapslene, brukes til å gi samlet konverteringsstatistikk til Google AdWords-kunder som har valgt konverteringssporing. Kundene informeres om det totale antallet brukere som klikket på annonsen og ble videresendt til en taggside for konverteringssporing. De mottar imidlertid ingen informasjon som gjør det mulig å identifisere brukerne personlig. Hvis du ikke ønsker å delta i sporingsprogrammet, kan du melde deg av ved å deaktivere Google Conversion Tracking-informasjonskapselen i nettleserinnstillingene. I så fall vil du ikke bli inkludert i konverteringssporingsstatistikken. Vi bruker Google AdWords på grunnlag av vår berettigede interesse i målrettet annonsering i henhold til art. 6 (1) avsnitt (f). 6 (1) avsnitt (f) GDPR.

Hvis personopplysninger overføres til Google LLC, som er basert i USA, er Google LLC sertifisert for "Privacy Shield", en amerikansk-europeisk databeskyttelsesavtale som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.
Hvis du vil ha mer informasjon om Googles retningslinjer for personvern, kan du gå til Internett-adressen nedenfor: www.google.de/policies/privacy/.
Du kan deaktivere informasjonskapsler for annonseringspreferanser permanent ved å blokkere dem i nettleserinnstillingene eller ved å laste ned og installere nettleser-plugin-modulen som er tilgjengelig her:
www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Vær oppmerksom på at hvis du har deaktivert bruken av informasjonskapsler, kan det hende at visse funksjoner på dette nettstedet ikke kan brukes, eller bare kan brukes i begrenset omfang.

Hotjar (hotjar Ltd.)

Dette nettstedet bruker Hotjar, en webanalysetjeneste som leveres av Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. er et europeisk selskap med hovedkontor på Malta (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tlf: +1 (855) 464-6788).

Dette verktøyet gjør det mulig å spore bevegelser (såkalte varmekart) på nettsteder som bruker Hotjar. Hotjar gjør det for eksempel mulig å se hvor langt brukerne skroller og hvor ofte de klikker på bestemte knapper. I tillegg kan verktøyet brukes til å innhente tilbakemeldinger direkte fra brukerne av nettstedet. På denne måten kan vi få verdifull informasjon for å gjøre nettsidene våre enda raskere og mer brukervennlige. Ovennevnte analyse er basert på våre legitime interesser for optimalisering og markedsføringsformål og for å kunne utforme nettstedet vårt på en hensiktsmessig måte i henhold til art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR. Når vi bruker dette verktøyet, er vi spesielt nøye med å beskytte personopplysningene dine. Det betyr at vi kun kan spore hvilke knapper du klikker på og hvor langt du skroller. Deler av nettstedet som viser personopplysningene dine eller tredjeparters personopplysninger, skjules automatisk av Hotjar og kan ikke spores på noe tidspunkt.

Hotjar gjør det mulig for alle brukere å velge bort Hotjar ved å bruke en "Do Not Track Header", slik at det ikke registreres noen data om besøket på nettstedet. Denne innstillingen støttes av alle gjeldende versjoner av vanlige nettlesere. Når du gjør dette, sender nettleseren din en forespørsel til Hotjar om å deaktivere brukersporing. Hvis du bruker nettstedet vårt på forskjellige nettlesere/datamaskiner, må du installere "Do Not Track Header" for hver av disse nettleserne/datamaskinene separat.

Du finner detaljerte instruksjoner og informasjon om nettleseren din på www.hotjar.com/opt-out.
Hvis du vil ha mer informasjon om Hotjar Ltd. og Hotjar-verktøyet, kan du gå til www.hotjar.com.
Du finner personvernerklæringen til Hotjar Ltd. på: www.hotjar.com/privacy.

Taboola

Dette nettstedet bruker retargeting-teknologien til Taboola Inc. 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Denne teknologien gjør det mulig for oss å lede besøkende på nettstedet vårt til tilleggsinnhold eller tredjepartsinnhold på en målrettet måte basert på brukeratferd. Dette innholdet vises i form av bannere som sannsynligvis samsvarer med brukerens interesser. Innholdet vises på grunnlag av en informasjonskapselbasert analyse av tidligere brukeratferd, men ingen personopplysninger lagres. I forbindelse med interessebasert innholdsdefinisjon lagres det en informasjonskapsel på datamaskinen eller mobilenheten din for å registrere pseudonymiserte data om surfeatferden din og tilpasse innholdet til den lagrede informasjonen.

Hvis informasjonen som samles inn og evalueres er personlig, behandles den i samsvar med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR på grunnlag av vår berettigede interesse i å vise personlig tilpasset sideinnhold og i markedsundersøkelser.
Hvis du ønsker å deaktivere bruken av informasjonskapsler på enheten din, kan du konfigurere nettleseren din slik at informasjonskapsler ikke lenger kan lagres på enheten din, eller at informasjonskapsler som allerede er lagret, slettes. Deaktivering av alle informasjonskapsler kan føre til at enkelte funksjoner på nettstedet vårt ikke lenger kan utføres.

Du kan også velge bort Taboolas informasjonskapsler for reklameformål permanent ved å bruke alternativet for å velge bort informasjonskapsler på www.taboola.com/privacy-policy#optout.
Hvis du vil ha mer informasjon om Taboolas personvernerklæring, kan du gå til: www.taboola.com/privacy-policy.

Pingdom (Pingdom AB)

Dette nettstedet bruker Pingdom, en overvåkningstjeneste som drives av Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Sverige. Pingdom bruker informasjonskapsler, som er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigbufferen i den besøkendes nettleser. Disse informasjonskapslene brukes til å gjenkjenne nettleseren din, slik at vi kan analysere besøkene dine samt ytelsen og tilgjengeligheten til nettstedet vårt for å forbedre ytelsen og presentasjonen av innholdet på nettstedet.
Eventuelle personopplysninger som behandles av informasjonskapslene, behandles i samsvar med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR basert på vår berettigede interesse i kontinuerlig optimalisering av innholdet og de tekniske funksjonene på nettstedet.

Hvis du ønsker å deaktivere bruken av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du konfigurere nettleseren din slik at informasjonskapsler ikke lenger kan lagres på datamaskinen din, eller at informasjonskapsler som allerede er lagret, slettes. Deaktivering av alle informasjonskapsler kan imidlertid føre til at enkelte funksjoner på nettstedet vårt ikke lenger kan utføres. For Pingdoms personvernerklæring, se www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

Yandex Metrica (Yandey LLC)

Dette nettstedet bruker Yandex Metrica, en webanalysetjeneste fra Yandex LLC ,16 Lva Tolstogo str., Moskva, 119021, Russland (www.yandex.com). Vi bruker Yandex Metrica til å samle inn, analysere og lagre pseudonymiserte besøksdata på grunnlag av vår berettigede interesse i statistisk analyse av brukeratferd med henblikk på optimalisering og markedsføring i henhold til art. 6 (1) avsnitt (f). 6 (1) avsnitt (f) i GDPR. Pseudonymiserte brukerprofiler kan opprettes på grunnlag av disse dataene og evalueres for samme formål. Yandex Metrica bruker informasjonskapsler, som er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigbufferen i den besøkendes nettleser. Disse informasjonskapslene brukes blant annet til å gjenkjenne nettleseren, slik at vi kan samle inn mer presise statistiske data. Brukerens IP-adresse er en del av den innsamlede informasjonen, men pseudonymiseres umiddelbart etter innsamling og før lagring for å eliminere muligheten for å knytte opplysningene til en enkeltperson.

For å ivareta de nevnte interessene overføres informasjonen som genereres av informasjonskapselen (inkludert den pseudonymiserte IP-adressen) til en Yandex-server i Russland og lagres der.
Dataene som samles inn av Yandex-teknologien, vil aldri bli brukt til å bestemme den personlige identiteten til en besøkende på nettstedet, og vil ikke bli sammenstilt med personopplysninger knyttet til personen med den anonyme bruker-ID-en, med mindre den berørte personen samtykker separat.
Hvis du ønsker å deaktivere bruken av informasjonskapsler for å analysere brukeratferden din, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at den informerer deg før den legger til informasjonskapsler og lar deg godta eller avvise hver enkelt informasjonskapsel, eller deaktivere informasjonskapsler helt eller bare i visse tilfeller.
Alternativt kan du også reservere deg mot Yandex' datainnsamling ved å laste ned og installere opt-out-tillegget som er tilgjengelig på: www.yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.


Sosiale medier

LinkedIn-plugin

Nettstedet vårt bruker funksjoner fra LinkedIn-nettverket. Leverandøren er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Hver gang du åpner en av sidene våre som inneholder LinkedIn-funksjoner, opprettes det en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn blir dermed informert om at du har besøkt nettstedet vårt med din IP-adresse. Hvis du klikker på "Anbefal-knappen" på LinkedIn og er logget inn på LinkedIn-kontoen din, er det mulig for LinkedIn å tilordne besøket ditt på nettstedet vårt til deg og brukerkontoen din. Vi gjør oppmerksom på at vi, som leverandør av sidene, ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller LinkedIns bruk av dem.

Bruken av LinkedIn-plugin-modulen er basert på Art. 6 (1) bokstav f EU-GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.

Du finner mer informasjon i LinkedIns personvernerklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing-plugin

Vi vil her informere deg om behandlingen av personopplysninger via XING Share-knappen.

"XING Share-knappen" brukes på dette nettstedet. Når du går inn på dette nettstedet, opprettes det en kort forbindelse via nettleseren din til serverne til XING AG ("XING"), som stiller "XING Share Button"-funksjonene (spesielt beregning/visning av tellerverdien) til rådighet. XING lagrer ingen personopplysninger om deg når du besøker dette nettstedet. XING lagrer spesielt ikke IP-adresser. Det skjer heller ingen evaluering av din bruksatferd ved bruk av informasjonskapsler i forbindelse med "XING Share Button". Du kan få tilgang til den nyeste databeskyttelsesinformasjonen om "XING Share Button" og ytterligere informasjon på dette nettstedet: :
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Facebook-plugins (like- og delingsknapp)

På sidene våre er det plugins fra det sosiale nettverket Facebook, levert av Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Du kjenner igjen Facebook-pluginene på Facebook-logoen eller "Like"-knappen ("Like") på nettstedet vårt. En oversikt over Facebook-plugin-modulene finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Når du besøker sidene våre, opprettes det en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren via plugin-modulen. Facebook får dermed informasjon om at du har besøkt nettstedet vårt med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks "Liker"-knapp mens du er logget inn på Facebook-kontoen din, kan du koble innholdet på sidene våre til Facebook-profilen din. Dette gjør at Facebook kan tilordne besøket på våre sider til din brukerkonto. Vi gjør oppmerksom på at vi som leverandør av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overførte dataene eller Facebooks bruk av dem. Du finner mer informasjon i Facebooks personvernerklæring på https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis du ikke ønsker at Facebook skal kunne knytte ditt besøk på våre sider til din Facebook-brukerkonto, ber vi deg logge ut av din Facebook-brukerkonto.

Bruken av Facebook-plugin er basert på Art. 6 (1) lit. f EU-GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å sikre størst mulig synlighet i sosiale medier.

Tilpassede målgrupper på Facebook

Brukere av Facebook bør merke seg at dette nettstedet bruker Facebooks kommunikasjonsverktøy Website Custom Audiences.
Til dette formålet integreres såkalte Facebook-piksler på nettsidene våre, som markerer deg som besøkende på nettstedet vårt i anonymisert form, dvs. uten å identifisere deg som person. Hvis du senere logger deg inn på Facebook, overføres en ikke-reversibel og dermed ikke-personlig kontrollsum (profil) fra bruksdataene dine til Facebook for analyse- og markedsføringsformål. Hvis du vil ha mer informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og Facebooks videre behandling og bruk av dataene, samt hvilke innstillingsmuligheter du har for å beskytte personvernet ditt, kan du lese Facebooks retningslinjer for personvern, som du finner på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ og https://www.facebook.com/privacy/explanation. Hvis du ønsker å protestere mot bruken av Facebook Website Custom Audiences, kan du gjøre det på https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Retargeting/ remarketing/ henvisningsannonsering
Bing Ads (Microsoft Corporation)

Dette nettstedet bruker Microsofts Bing Ads konverteringssporingsteknologi (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads legger til en informasjonskapsel på datamaskinen din når du går inn på nettstedet vårt via en Microsoft Bing-annonse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 180 dager og brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis brukeren besøker en bestemt side på dette nettstedet og informasjonskapselen ennå ikke er utløpt, vil vi og Microsoft kunne se at brukeren klikket på annonsen og ble videresendt til denne siden (konverteringssiden). Eventuelle personopplysninger som behandles i denne sammenheng, behandles i samsvar med art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR basert på vår berettigede interesse i effektiv markedsføring.

Informasjonen som samles inn ved hjelp av konverteringsinformasjonskapselen, brukes til å generere konverteringsstatistikk, dvs. til å registrere hvor mange brukere som kommer til en konverteringsside etter å ha klikket på en annonse. Vi bruker denne informasjonen til å finne ut hvor mange brukere som har klikket på annonsen vår og blitt videresendt til en konverteringssporingsside. Vi mottar imidlertid ingen informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere brukerne personlig.
Microsoft Corporation, som er basert i USA, er sertifisert for "Privacy Shield", en amerikansk-europeisk databeskyttelsesavtale som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.

Hvis du ikke ønsker å delta i sporingsprogrammet, kan du melde deg av ved å deaktivere Google Conversion Tracking-informasjonskapselen i nettleserinnstillingene. I så fall vil du ikke bli inkludert i konverteringssporingsstatistikken. Alternativt kan du gå til opt-out-siden for EU-forbrukere www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/, sjekke om Microsofts reklamekapsler er aktivert i nettleseren din og deaktivere dem.
Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Bing Ads' retningslinjer for personvern, kan du gå til følgende nettsted: www.privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google AdWords remarketing

Nettstedet vårt bruker Google AdWords remarketing for å annonsere dette nettstedet i Googles søkeresultater og på tredjeparts nettsteder. Denne tjenesten leveres av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). For dette formålet legger Google til en informasjonskapsel i nettleseren på enheten din, som automatisk muliggjør interessebasert annonsering på sidene du besøker ved hjelp av en pseudonym informasjonskapsel-ID. Disse opplysningene behandles på grunnlag av vår berettigede interesse i å sikre best mulig markedsføring av nettstedet vårt i henhold til art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR.

Ingen ytterligere databehandling vil finne sted med mindre du eksplisitt har gitt Google tillatelse til å koble nettleserloggen din på Internett og i apper til Google-kontoen din og til å bruke informasjonen fra Google-kontoen din til å vise deg personlig tilpassede annonser på nettet. I dette tilfellet, hvis du er logget inn på Google når du besøker nettstedet vårt, bruker Google dataene dine sammen med Google Analytics-data for å opprette og definere målgruppelister for remarketing på tvers av enheter. For dette formålet vil Google midlertidig koble personopplysningene dine til Google Analytics-data for å opprette målgrupper.

Du kan deaktivere informasjonskapsler for personlig tilpasning av annonser permanent ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig på www.google.com/settings/ads/onweb/.
Alternativt kan du kontakte Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info for å få mer informasjon om informasjonskapsler og foreta innstillinger for informasjonskapsler. Du kan endre innstillingene i nettleseren din slik at den informerer deg før den legger til informasjonskapsler og lar deg godta eller avvise hver enkelt informasjonskapsel, eller deaktivere informasjonskapsler helt eller bare i visse tilfeller. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten på nettstedet vårt være begrenset.

Hvis personopplysninger overføres til Google LLC i USA, er Google LLC sertifisert for "Privacy Shield", en amerikansk-europeisk databeskyttelsesavtale som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.
Du finner mer informasjon og personvernerklæringen om annonsering og Google på:
www.google.com/policies/technologies/ads/

Verktøy og annen informasjon om Google reCAPTCHA

Dette nettstedet bruker også reCAPTCHA fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Denne funksjonen brukes først og fremst til å avgjøre om informasjonen legges inn av et legitimt menneske eller av et uredelig automatisert dataprogram. Tjenesten innebærer at IP-adressen og, om nødvendig, andre data som Google trenger for reCAPTCHA-tjenesten, sendes til Google og utføres i henhold til art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR basert på vår legitime interesse i å etablere individuelt personlig ansvar på Internett og unngå misbruk og spam. Bruk av Google reCAPTCHA innebærer en mulig overføring av personopplysninger til serverne til Google LLC i USA.

Hvis personopplysninger overføres til Google LLC i USA, er Google LLC sertifisert for "Privacy Shield", en amerikansk-europeisk databeskyttelsesavtale som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU. Du kan se det gjeldende sertifikatet her: www.privacyshield.gov/list

Hvis du vil ha mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles personvernerklæring, kan du gå til: www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Web Fonts

Dette nettstedet bruker Google Web Fonts for å sikre at skriftene vises konsekvent. Denne tjenesten leveres av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Når du åpner en side, vil nettleseren din laste ned de nødvendige Web Fonts til nettleserens hurtigbuffer for å vise tekst og skrifttyper på riktig måte.

Til dette formålet må nettleseren du bruker, opprette en forbindelse med Googles servere. Dette betyr at Google vil kunne finne ut at nettstedet vårt ble besøkt via din IP-adresse. Vi bruker Google Web Fonts for å sikre en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre nettbaserte tjenester. Dette representerer en berettiget interesse i henhold til art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR. Hvis nettleseren din ikke støtter Web Fonts, vil en av standardskriftene på datamaskinen din bli brukt i stedet.

Hvis personopplysninger overføres til Google LLC i USA, er Google LLC sertifisert for "Privacy Shield", en amerikansk-europeisk databeskyttelsesavtale som garanterer overholdelse av databeskyttelsesnivået som gjelder i EU.
Du finner mer informasjon om Google Web Fonts på www.developers.google.com/fonts/faq og i personvernerklæringen fra Google: www.google.com/policies/privacy/.


Reklameformål for eksisterende kunder (art. 6 (1) avsnitt (f) GDPR)

MIWE Michael Wenz GmbH er interessert i å opprettholde et kundeforhold til deg og sende deg informasjon og tilbud om våre produkter og tjenester. Derfor behandler vi opplysningene dine for å sende deg tilsvarende informasjon og tilbud via e-post.

Hvis du ikke ønsker dette, kan du når som helst motsette deg bruk av personopplysningene dine til direkte reklameformål. Hvis du protesterer, vil vi ikke lenger behandle opplysningene dine til dette formålet.

Du kan protestere uformelt og uten å oppgi noen grunn ved å ringe +49 9363 680, sende en e-post tiltocontact@miwe.de eller per post til MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Straße 2-10, 97450 Arnstein, Tyskland.


Nettsteder og mindreårige

Personer under 16 år kan ikke oppgi personopplysninger til oss eller gi oss samtykke uten samtykke fra foreldre eller foresatte. Vi ber foreldre og foresatte om å delta aktivt i barnas aktiviteter og interesser på nettet.

Nødvendige informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene er nødvendige for driften av nettstedet og kan derfor ikke velges bort.
WSESSIONID
LagringsperiodeSession
Nødvendig standard informasjonskapsel for bruk med PHP-øktdata.
hideCookieNotice
LagringsperiodeOpptil 30 dager avhengig av valg
Lagres for å forhindre at informasjonskapselen eller databeskyttelsesmeldingen vises på nytt hver gang siden åpnes.
allowLoadExternRessources
LagringsperiodeOpptil 30 dager avhengig av valg
Husker brukerens beslutning om hvorvidt eksterne komponenter kan lastes inn automatisk.
Tillat sporing
LagringsperiodeOpptil 30 dager avhengig av valg
Husker brukerens beslutning om at besøkendes atferd kan spores.
Informasjonskapsler for markedsføring/sporing
Disse informasjonskapslene brukes i markedsføringsøyemed og til å analysere besøksatferden din.
DSID
LagringsperiodeSession
Brukes av Google DoubleClick; lagrer brukerens preferanser. Dette brukes blant annet til å vise individualisert reklame.
IDE
Lagringsperiode1år
Brukes av Google DoubleClick til å registrere og rapportere brukerens handlinger på nettstedet etter å ha sett eller klikket på en av annonsørens annonser. Brukes til å måle effektiviteten til en annonse og vise målrettede annonser til brukeren.
test_cookie
Lagringsperiode15minutter
Angitt av Google DoubleClick som en test for å sjekke om nettleseren tillater informasjonskapsler. Inneholder ingen identifikatorer.
_ga
Lagringsperiode2år
Registrerer en unik ID som brukes av Google Analytics til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.
_gat_UA-48634041-1
Lagringsperiode1minutt
Brukes av Google Analytics for å begrense forespørselsfrekvensen.
_gid
Lagringsperiode1dag
Registrerer en unik ID som brukes av Google Analytics til å generere statistiske data om hvordan den besøkende bruker nettstedet.
_fbp
Lagringsperiode3måneder
Brukes av Facebook til å vise en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbud fra tredjepartsannonsører.
fr
Lagringsperiode3måneder
Brukes av Facebook til å vise en rekke annonseprodukter, for eksempel sanntidsbud fra tredjepartsannonsører.
wd
Lagringsperiode7dager
Denne informasjonskapselen lagrer dimensjonene på nettleservinduet og brukes av Facebook for å optimalisere visningen av siden.
datr
Lagringsperiode1år
Datr-informasjonskapselen brukes til å identifisere nettleseren som brukes til å koble til Facebook, uavhengig av hvilken bruker som er logget inn.
sb
Lagringsperiode1år
Brukes av Facebook til å konfigurere "Liker"- og "Del"-knappene.
Ytterligere informasjonskapsler for markedsføring/sporing
bcookie
Lagringsperiode2år
Brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn for å overvåke bruken av innebygde tjenester. Informasjonskapsel for nettleser-ID.
bscookie
Lagringsperiode1år
Denne informasjonskapselen er en sikkerhetsinformasjonskapsel. Den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn beskriver den som en sikker nettleser-ID-informasjonskapsel.
JSESSIONID
LagringsperiodeSession
Dette er en øktinformasjonskapsel som brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn for å opprettholde anonyme brukerøkter via serveren.
lang (2x)
LagringsperiodeSession
Denne informasjonskapselen brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn til å lagre språkversjonen av en nettside som brukeren har valgt.
lissc
Lagringsperiode1år
Brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn til å spore bruken av innebygde tjenester.
lidc
Lagringsperiode1dag
Brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn til å spore bruken av innebygde tjenester.
UserMatchHistory
Lagringsperiode1måned
Brukes av den sosiale nettverkstjenesten LinkedIn til å spore besøkende på tvers av flere nettsteder for å presentere relevante annonser basert på den besøkendes preferanser.
1P_JAR
Lagringsperiode1måned
Angis ved avspilling av innebygde Youtube-videoer: Denne Google-informasjonskapselen brukes til å optimalisere annonsering, levere annonser som er relevante for brukerne, forbedre kampanjens resultatrapporter eller forhindre at en bruker ser de samme annonsene flere ganger.
ANID
Lagringsperiode1år
Angis ved avspilling av innebygde Youtube-videoer: Denne informasjonskapselen brukes til annonsering på google.com. Data samles inn anonymt og automatisk. Data som samles inn inkluderer nettlesertype, henvisnings-/utgangsside, innhold som vises på nettstedet, operativsystem, klikkstrømdata som brukes til å analysere trender og optimaliseringstjenester.
SAMTYKKE
Lagringsperiode20år
Angis ved avspilling av innebygde YouTube-videoer: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å se videoer på YouTube. De gjør det mulig for Google å samle inn brukerdata for videoer på YouTube.
DV
Lagringsperiode5minutter
Angis ved avspilling av innebygde Youtube-videoer: Denne informasjonskapselen brukes til å støtte annonseringstjenestene fra google.com.
NID
Lagringsperiode6måneder
Angis ved avspilling av innebygde Youtube-videoer: Google bruker disse informasjonskapslene til å lagre kundepreferanser. Basert på nettsøk og handlinger som utføres, vises skreddersydd reklame på Googles nettsteder.
OTZ
Lagringsperiode
Angis ved avspilling av innebygde Youtube-videoer: Denne informasjonskapselen brukes til å støtte annonseringstjenestene fra google.com.
S
LagringsperiodeSession
Angis ved avspilling av innebygde Youtube-videoer: Økt-ID.

Personvern for søkere

Beskyttelsen av dine personopplysninger er svært viktig for oss. I dokumentet nedenfor gir vi deg informasjon om behandlingen av personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har i henhold til personvernlovgivningen i forbindelse med din søknad hos MIWE.

Informasjonsforpliktelser i henhold til EUs personvernforordning.

Åpenhets- og informasjonsforpliktelser for kunder, avtalepartnere og potensielle kunder av MIWE Michael Wenz GmbH i henhold til EUs personvernforordning (GDPR).

Noen spørsmål?

Du kan også kontakte personvernombudet vårt, som gjerne svarer på spørsmål du måtte ha.

Kontakt i personvernspørsmål: e-post: contact@miwe.de

Informasjon om personvern

Dette nettstedet bruker eksterne komponenter, for eksempel Google Analytics, som kan brukes til å samle inn data om din atferd. Informasjon om personvern