Направихме за вас избор на държава. Изберете друга държава или регион, за да видите това съдържание.
Bulgarian
Потвърждаване на избора
Съдържанието на тези езици се създава с помощта на автоматичен превод, за да можем да направим нашите продукти и нашата компания достъпни за всички.
BG

MIWEaircontrol

Изключително просто, просто превъзходно

Правилната доза е от значение. Това важи и за количеството циркулиращ въздух в конвекционните фурни за печене. Перфектни резултати са възможни само ако количеството циркулиращ въздух е адаптирано адекватно към пекарския продукт, като по този начин се спестяват и разходи за енергия.

Когато става въпрос за фурни с решетки, всеки пекар знае, че преносът на топлина върху изпечените изделия се осъществява предимно чрез конвекция, т.е. чрез пренасяне на топлина чрез циркулация на въздуха.
Тук важна роля играят два параметъра: температурната разлика между рециркулиращия въздух и печените изделия и количеството (или скоростта) на рециркулиращия въздух. Двата параметъра се определят взаимно. За да се пренесе една и съща енергия, е възможно (в определени физически и технологично определени граници) да се намали количеството на въздуха при повишена температура или да се увеличи при по-ниска температура.
Резултатът обаче няма да бъде същият нито от енергийна гледна точка (по-ниските температури изискват по-малко енергия), нито от технологична (увеличената циркулация на въздуха води и до по-интензивно сушене на повърхността на продукта). На практика за всеки сладкиш във всяка фаза на печене има оптимална комбинация от температура и количество въздух.

Прецизно регулиране на циркулацията на въздуха
За да се използва тази свобода на действие на параметрите и съответно да се оптимизира качеството на печене, е необходимо техническо устройство, което позволява рециркулацията на въздуха да се регулира възможно най-лесно и същевременно най-чувствително. И което също така може да издържи надеждно на непрекъснатото топлинно натоварване около нагревателната серпентина и дори в случай на повреда да не доведе до пълно спиране на пекарната.

Здрава механика за продължителна употреба
Честотните преобразуватели не отговарят на тези изисквания.
Ето защо разработчиците на MIWE още преди години разработиха решение. Решение, което има по-високо ниво на производителност от вентилаторите с честотно управление и ги превъзхожда и по отношение на здравината и удобството при поддръжка: патентованият MIWE aircontrol. Тук количеството въздух се регулира чрез променливия профил на отваряне на плъзгача, който се монтира между камерата за печене и топлообменника. Той може да бъде затворен (например при отворена врата или докато се подава пара) практически без никакво забавяне, което спестява до 10 % от енергията за отопление.

По-малко вода = по-малко енергия
Тъй като парата трябва да запълва само камерата за печене, но не и топлообменника, Вие също така ще създадете значително повече пара със същото количество вода (или ще минете с по-малко вода = енергия за същото количество пара). И за всеки случай, плъзгачът може да се отваря с дръжка, така че лесно да продължите да печете дори в случай на неизправност.

Фина и индивидуална настройка
Позицията на MIWE aircontrol и съответно обемът на рециркулиращия въздух могат да бъдат предварително зададени индивидуално в блока за управление на пещта за всяка фаза на печене, за да се създадат оптимални условия за печене на всеки продукт.

Ако кликнете върху видеоклипа, към Youtube или Google ще бъде изпратена заявка с вашия IP адрес.Защита на данните

Предимствата на MIWE aircontrol

  • Оптимални условия на печене за всички печива
  • Лесно контролиране във всяка фаза на печене
  • Здрава механична конструкция, без податливост на повреди
  • Продължава да пече дори в случай на неизправност
  • Помага за пестене на вода и енергия

MIWE aircontrol в импулса

В импулса MIWE можете да намерите повече информация по тази тема.

Всички продукти с технология MIWE aircontrol

Информация за поверителността

Този уебсайт използва външни компоненти, като например Google Analytics, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение. Информация за поверителността