Vi har gjort et landsvalg for deg. Velg et annet land eller en annen region for å se dette innholdet.
Norway
Bekreft valg
NEI

MIWE flexbake®

Økt læring: det smarte, automatiske systemet som kompenserer for svingninger i prosessen

Konveksjonsovner styrer temperaturen i bakerommet via effekten fra varmeelementet og luftsirkulasjonen. De kalde varene som settes inn til steking, fungerer som en slags "motkjøling".

Hvis det legges inn en mindre mengde eller varmere deig enn vanlig, blir denne motkjølingen lavere, slik at temperaturkurven i kammeret blir langt varmere. Omvendt vil en dør som står åpen lenge, kjøle ned bakekammeret betydelig. Slike og lignende prosessvariasjoner oppstår gang på gang, men de fører til at en bakeprosess som er optimalisert for riktig driftstilfelle, bare gir suboptimale resultater.

Kompensasjon av prosessvingninger MIWE flexbake® sørger for at bakestasjonen kompenserer for disse og lignende prosessvingninger automatisk, intelligent og fleksibelt. Til dette formålet "læres" den opp en gang (per produkt/bakeprogram) under ideelle forhold (full belastning, riktig temperatur på varene). Den lagrer den registrerte temperaturkurven og regulerer deretter alltid temperaturen i bakerommet langs denne idealkurven i flexbake®-modus.

Slik oppnås alltid de samme perfekte bakeresultatene i prosessen, selv ved svingninger.

Fordelene med MIWE flexbake®

  • Perfekte bakeresultater selv med avvik fra standardprosessen
  • Ideell for f.eks. dellast eller andre prosessvingninger
  • Én enkelt læringsprosess (per produkt)

MIWE flexbake® i impuls

I MIWE-impulsen finner du mer informasjon om dette temaet.

Alle produkter med MIWE flexbake® teknologi

Informasjon om personvern

Dette nettstedet bruker eksterne komponenter, for eksempel Google Analytics, som kan brukes til å samle inn data om din atferd. Informasjon om personvern