We hebben een landselectie voor je gemaakt. Selecteer een ander land of een andere regio om deze inhoud te zien.
Netherlands
Selectie bevestigen
NL

MIWEluchtbeheersing

Schitterend eenvoudig, gewoon geweldig

De juiste dosering maakt het verschil. Dit geldt ook voor de hoeveelheid gecirculeerde lucht in convectiebakovens. Perfecte resultaten zijn alleen mogelijk als de hoeveelheid gecirculeerde lucht voldoende is aangepast aan het bakkerijproduct, waardoor ook energiekosten worden bespaard.

Wat wagenovens betreft, weet elke bakker dat het vooral convectie is, d.w.z. warmte geleiden door luchtcirculatie, die zorgt voor de overdracht van warmte op de bakwaren.
Hierbij spelen twee parameters een belangrijke rol: het temperatuurverschil tussen de gerecirculeerde lucht en de bakwaren en de hoeveelheid (of snelheid) van de gerecirculeerde lucht. Beide parameters bepalen elkaar wederzijds. Om dezelfde energie over te brengen, is het mogelijk (binnen bepaalde fysische en technologisch bepaalde grenzen) om de luchthoeveelheid te verlagen bij een verhoogde temperatuur of te verhogen bij een lagere temperatuur.
Het resultaat zal echter niet hetzelfde zijn, noch in termen van energie (lagere temperaturen vereisen minder energie), noch in technologisch opzicht (de verhoogde luchtcirculatie leidt ook tot een intensievere droging van het oppervlak van het product). In de praktijk is er voor elk gebak in elke bakfase een optimale combinatie van temperatuur en luchthoeveelheid.

Fijnregeling van de luchtcirculatie
Om deze speelruimte die de parameters bieden te gebruiken en de bakkwaliteit dienovereenkomstig te optimaliseren, is een technisch apparaat nodig waarmee de luchtrecirculatie zo eenvoudig en toch zo gevoelig mogelijk kan worden geregeld. En die bovendien betrouwbaar bestand is tegen de continue thermische belasting rond de verwarmingsspiraal en zelfs in het geval van een storing niet leidt tot volledige stilstand van de bakoven.

Robuuste mechanica voor continu gebruik
Frequentieomzetters voldoen niet aan deze eisen.
Daarom hebben de MIWE ontwikkelaars al jaren geleden een oplossing bedacht. Een oplossing die een hoger prestatieniveau heeft dan frequentiegeregelde ventilatoren en er ook wat betreft robuustheid en onderhoudscomfort bovenuit steekt: de gepatenteerde MIWE aircontrol. Hierbij wordt de luchthoeveelheid geregeld via het variabele openingsprofiel van een schuif die tussen de bakkamer en de warmtewisselaar is aangebracht. Deze kan (bijvoorbeeld met de deur open of terwijl stoom wordt toegevoerd) praktisch zonder vertraging worden gesloten, wat tot 10% verwarmingsenergie bespaart.

Minder water = minder energie
Omdat de stoom alleen de bakkamer moet vullen en niet ook de warmtewisselaar, zul je ook aanzienlijk meer stoom creëren met dezelfde hoeveelheid water (of met minder water = energie voor dezelfde hoeveelheid stoom). En voor het geval dat, de schuif kan worden geopend met een handvat zodat je gemakkelijk kunt blijven bakken, zelfs als er een storing is.

Fijne en individuele instelling
De positie van de MIWE aircontrol en daarmee het volume van de gerecirculeerde lucht kan individueel worden ingesteld in de besturing van de bakoven voor elke bakfase om optimale bakomstandigheden te creëren voor elk product.

Als u op de video klikt, wordt er een verzoek naar Youtube of Google gestuurd met uw IP-adres.Gegevensbescherming

De voordelen van MIWE aircontrol

  • Optimale bakomstandigheden voor alle bakwaren
  • Gemakkelijk regelbaar in elke bakfase
  • Robuust mechanisch ontwerp, niet gevoelig voor storingen
  • Blijft bakken, zelfs bij een storing
  • Helpt water en energie te besparen

MIWE luchtregeling in de impuls

In de MIWE-impuls vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Alle producten met MIWE aircontrol-technologie

Privacy-informatie

Deze website maakt gebruik van externe componenten, zoals Google Analytics, waarmee gegevens over uw gedrag kunnen worden verzameld. Privacy-informatie