Vi har gjort et landsvalg for deg. Velg et annet land eller en annen region for å se dette innholdet.
Norway
Bekreft valg
NEI

Optimalisert energieffektivitet i bakeriet ditt: En investering som lønner seg!

Detaljerte analyser, skreddersydde konsepter og omfattende rådgivning: MIWE energy tilbyr alt dette.

Detaljerte energikontroller

Detaljert registrering av alle energirelevante data fra bakeriet ditt

Omfattende energianalyse

Effektivitetsberegning, helårsanalyse og amortiseringsberegning

Skreddersydde energikonsepter

Ulike modeller med forskjellige sparepotensialer å velge mellom

Energi er det som holder alt i gang iet bakeri.

Men uansett om den kommer i form av strøm, gass eller olje, er energi dessverre en kostbar ressurs. For å gjøre den ekstremt energikrevende produksjonen av bakervarer så effektiv som mulig og bidra til bærekraftige energibesparelser, er all MIWE-teknologi, fra ovn til kjølesystem, designet for å maksimere energieffektiviteten. Men selv de mest effektive systemene produserer spillvarme som kan utnyttes - hvis du vet hvordan.

Å bare gjenvinne energi uten å tenke på hvor og hvordan denne energien kan brukes på en fornuftig måte, er ikke særlig effektivt. Men det er her det blir komplisert, fordi det energikildene (f.eks. spillvarme fra ovner) leverer, ofte ikke samsvarer med det de potensielle energiforbrukerne (f.eks. oppvarming) trenger (feil temperaturnivå, ofte til feil tid). Og så spør mange bakere med rette om det faktisk er verdt det til slutt. Vår erfaring viser at ja, det er det. Forutsatt at du gjør det på riktig måte. Og MIWE energy er dedikert til nettopp dette.

Det lønner seg

Det er mange grunner til at det lønner seg å redusere energiforbruket. Kostnadene er definitivt en av de viktigste faktorene. Energi er tross alt ikke gratis. I tillegg kommer miljøaspektet, ettersom sløsing med ressurser kan få alvorlige konsekvenser. Sist, men ikke minst, spiller også lovverket inn, ettersom det i lengre tid har blitt innført strenge energi- og miljøforskrifter på ulike nivåer. Med dette i bakhodet er det ingen tvil om at en optimalisering av energiforbruket i bakeriet ditt er en svært lønnsom investering i fremtiden.

Energikonseptetvårt

Du kan ikke bare strupe energiforbruket i bakeriet ditt fullstendig. Til syvende og sist må du jo bake produktene dine. Både ovner, kjøleskap og frysere bruker mye energi. Moderne apparater er selvfølgelig et første skritt i retning av lavere energiforbruk, men det finnes også andre effektive metoder. MIWEs energirådgivningskonsept reduserer energikostnadene dine - på mange måter.

I bakeriet

Alle bakerier er forskjellige, men uansett om de er store eller små, har de ulike kjennetegn når det gjelder energiforbruk. På den ene siden har alle bakerier energiforbrukere som kan utnyttes som varmekilder. På den andre siden finnes det energiforbrukere som potensielt kan utnytte spillvarme. Vannet brukes til å overføre varmeenergi mellom disse to verdenene.

Grunnleggende prinsipper

Et konsept er bare komplett hvis det ikke bare identifiserer hvor energimengdene hentes, men også tar hensyn til hvor energien kan gjenbrukes på en effektiv måte. Dette er det viktigste prinsippet som ligger til grunn for MIWEs energikonsept: Energi kan bare optimaliseres effektivt i lukkede kretsløp.

Vil du vite hvordan du kan spare energi? Da er det bare å ta neste skritt! Vi gir deg gjerne mer informasjon.

MIWE energy. MIWE-energi. MIWE-energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi.
MIWE energy. MIWE-energi. MIWE-energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi.

Eksempler fra virkeligheten

For å gi deg en god forståelse av hvordan et integrert energisystem for bakerier kan utformes og hvilke besparelser det gir, vil vi presentere en rekke konkrete eksempler, fra en liten varmtvannskrets i et bakerikjølesystem til et stort varmegjenvinningssystem.

Den enkleste måten å gjenvinne varme i ovnen på

MIWE eco:box

MIWE energi-eksempel
MIWE energy Beispiel

MIWE eco:box utnytter restvarmen fra røykgassen. Vannet som varmes opp med denne energien, brukes til å varme opp tappevannet (og/eller til å hjelpe varmesystemet).
Besparelsespotensialet avhenger av brennerens effekt og driftstider.

Svært effektiv energigjenvinning i ovnen

MIWE eco:nova

MIWE eco:nova utnytter røykgassen og dampen fra flere ovner - og separerer røykgassen og dampen for å sikre maksimal effektivitet. På denne måten sørger den for to temperaturnivåer. Den ideelle mottakeren: et kurvevaskesystem (med skylle- og tørkesykluser).
Besparelsespotensialet avhenger av brennerytelse, steketid og produktsortiment. Takket være MIWE eco:nova trenger anlegget bare én avtrekkskanal i stedet for de vanlige fire.

MIWE energigjenvinning
MIWE Energierückgewinnung

Den "lille kjølekretsen"

MIWE eco:recover

Spillvarmen fra kompresjonskjølesystemet i det helautomatiske korrekturanlegget MIWE GVAutveksles i en MIWE eco:recover til varmtvann som brukes til skånsom oppvarming i det samme korrekturanlegget. Dette sparer kostbar strøm.

Utmerkede energieffektive produkter

Hos MIWE er vi opptatt av å bruke energi effektivt og gi et varig bidrag til bærekraftig energisparing. Denne forpliktelsen gjelder først og fremst for de systemene og prosessene vi utvikler for kundene våre. MIWE-systemer som viser denne forpliktelsen på en spesiell måte - og bare disse - får e+ kvalitetsmerket.

For over 10 år siden ble e+-seglet for første gang tildelt MIWEs rullestativovn på grunn av dens eksepsjonelle energieffektivitet. Siden den gang har en lang rekke produkter fått denne utmerkelsen, fra den helautomatiske jekkeovnen MIWE GVAe + til etasjeovnen MIWE ideal e+. MIWE aero e+ og nylig MIWE condo e+ er også en del av denne spesielle produktserien i butikkovnssegmentet.

Kunder som velger et MIWE-produkt med e+-merket, kjøper et produkt som kombinerer topp teknologisk ytelse med den høyeste energieffektiviteten som er mulig å oppnå i dag.

Energigjenvinning

MIWE energy tilbyr et komplett utvalg av komponenter for energigjenvinning og -konvertering i både liten og stor skala. Med våre universelle løsninger og et skreddersydd konsept for ditt bakeri kan du få mest mulig ut av dine potensielle energibesparelser.

MIWE eco:nova

MIWE eco:nova
MIWE eco:nova

MIWE eco:nova bruker varmeenergi fra to kilder, damp og røykgass, i streng separasjon for å sikre maksimal total effektivitet. I gjennomsnitt gjenvinner den en fjerdedel av energien som brukes til baking (eller en fjerdedel av de investerte energikostnadene). Og den fungerer sømløst på en lang rekke ovner.

MIWE eco:box

MIWE eco:box
MIWE eco:box

MIWE eco:box er i sitt rette element overalt der varme fra ovnsbrennere eller varmekjeler skal gjenvinnes effektivt uten at det går ut over bakeresultatet. Ulike ytelsesklasser tilbyr en løsning for alle bedriftsstørrelser, fra små håndverksbakerier til store industribakerier.

MIWE eco:recover

MIWE eco:recover
MIWE eco:recover

Det er også mulig å gjenvinne varme fra kulden, for eksempel ved at et kjølemiddel utnyttes av en modulær spillvarmeveksler. Denne typen varmegjenvinning kan installeres i en lang rekke kjøleanlegg i bakerier, og det fine er at MIWE eco:recover kan ettermonteres når som helst.

MIWE eco:proof

MIWE eco:proof
MIWE eco:proof

MIWE eco:proof er utviklet for (hel)automatiske jekkeapparater og klimatiserte rom. Der det ellers ville blitt brukt dyr strøm, er det nå mulig å oppnå riktig korrekturtemperatur mye mer skånsomt (sammenlignet med konvensjonelle varmestrålere) ved hjelp av varmt vann som allerede er tilgjengelig, for eksempel fra MIWE eco:nova, og samtidig spare energi.

MIWE eco:ground

MIWE eco:ground
MIWE eco:ground

Det er iskalde temperaturer i dypfrysere, hurtigfrysere og lignende. Over tid og uten riktig løsning kan slike frysere forårsake skader på bygningen. Her kommer MIWE eco:ground inn i bildet, som beskytter mot telehiv og henter energi fra gjenvunnet varme.

I tillegg til hele teknologien for sentral produksjon, er selvfølgelig også hele produktporteføljen for butikkbaking tilgjengelig for omfattende testing i vårt MIWE Live Baking Center.
På workshops, seminarer og arrangementer av alle slag bringer vi interesserte nærmere butikkbakingens verden på LBC. Her som gjest: brødsommelier Tobias Exner på MIWE expo.
Mesterbakerne fra MIWE er selvfølgelig til stede for å bistå deg med sin erfaring og ekspertise under besøket i MIWE Live Baking Centre.

MIWE Live Baking Center: et transparent testbakeri også når det gjelder energi.

Det er først i praksis det viser seg om et produkt holder det det lover. På MIWE Live Baking Center i Arnstein har du muligheten til å teste alle systemene i vårt fullt utstyrte demonstrasjonsbakeri - og se nærmere på det totale energiforbruket. MIWE eco:nova og MIWE eco:control viser alle data, og til og med målerskapene våre har gjennomsiktige dører. For én ting er sikkert: Vi har ingenting å skjule.

Suksesshistorier: MIWE energy i et lokalt bakeri

"Bäckerkälte macht Arbeiten rationeller und entzerrt Engpässe"
Bäckerei Burger
Großweikersdorf, Österreich
"Backqualität stimmt. Wichtig ist aber auch die Optik"
Backhaus Grobe
Dortmund, Deutschland
"Fleksibilitet på høyeste nivå"
Hotel Süllberg
Hamburg, Deutschland
"Wir sparen so nachhaltig Energie bei bester Qualität der Backwaren"
Bäckerei Jägers
Borken, Deutschland
"Wir sparen Energie und verbessern die Qualität durch Langzeitführung"
Schäfers Backstuben GmbH
Biedenkopf, Deutschland
"Gjennomtrengende teknikk og omfattende overvåking"
Bäckerei Staib
Ulm, Deutschland
"Den GVA so genau steuern wie noch nie"
Bäckerei Treiber
Steinenbronn, Deutschland
"Nur MIWE hat sich eine Verbundanlage mit CO2-Kältemittel zugetraut"
Bäckerei Weller
Dreieich, Deutschland
"Kompetenz und das Preis-Leistungs-Verhältnis haben uns überzeugt"
Bäckerei Winkler
Litzendorf, Deutschland
1
0
1
2
3
3
3
4
4
Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE.
Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE. Bedre baking med MIWE.

Er du interessert i energigjenvinning, eller har du spørsmål om potensielle besparelser? Ta kontakt med oss!

Spar energi og øk kvaliteten med ferskhetsstrategier

Friskere varer til kundene, forenklede prosesser i bakeriet og energibesparelser i tillegg. Alt dette er mulig med MIWEs ferskhetsstrategier. I dag er det viktigere enn noensinne at bakerier implementerer optimaliserte strategier for å oppnå maksimal effektivitet og nå sine mål. I samarbeid med kundene våre har vi utviklet velprøvde strategier og systemer som er nøyaktig tilpasset bakerens individuelle behov. Fremfor alt forenkler de prosessene, reduserer kostnadene (for eksempel til personale og energi) og forbedrer kvaliteten på bakervarene.

Bilde

MIWE smartproof

En metode for fleksibel sikt- og duftbaking med forenklet logistikk og lagring. MIWE smartproof er en spesiell kjølemetode for bakerier, der deigbiter som er plassert på stabelbrett, kjøles skånsomt, raskt og jevnt ned i MIWE SF-D-sugefryseren. Nedkjøling til og lagring i det lave plusstemperaturområdet forbedrer smak og kvalitet, samtidig som det forenkler lagring, transport og butikkprosesser.

MIWE smartproof sparer mye energi fordi den ikke krever aktiv kjøling. Denne metoden gjør det mulig å separere produksjon og baking i tid og rom.

Bilde

MIWE smartfresh

Vi har alltid sagt at med stor kulde følger stor frihet. Det gjelder også for MIWE smartfresh-metoden og kjølesystemet for bakerier. Hvordan fungerer det og hvordan sparer det energi? Det er veldig enkelt: I MIWE smartfresh kan ferdigbakte enkeltsorteringer, som f.eks. brød, lagres over lengre tid. Ved en konstant temperatur på ca. 4 °C og en luftfuktighet på 95-98 % relativ luftfuktighet øker kvaliteten på bakevarene, det er mulig å bake fleksibelt og behovsrettet, og bearbeiding og baking skilles fra hverandre i tid og rom. Sammenlignet med vanlig innfrysing og baking utnytter MIWE smartfresh-metoden uten faseovergang dyrebar energi på en langt mer økonomisk måte.

Digitale løsninger for energioptimalisering:registrere data, identifisere forbruk og årsaker og dermed optimalisere prosessene.

Uansett om det dreier seg om å servere ferskere varer til kundene, spare energi eller forenkle prosesser, gir digitaliseringen nå enorme muligheter til å optimere energieffektiviteten i et bakeri eller en filial og til å harmonisere prosesser og arbeidsflyter på en optimal måte.

MIWEs systemer, fra produksjonsovner og bakestasjoner til bakerikjøling, er klare til å kobles til MIWE smart baking suite (sbs). Denne leverer alle data fra de tilkoblede systemene slik at de kan styres, overvåkes og synkroniseres sentralt. Dashboardet gir raskt oversikt over den generelle statusen, omfattende rapporter og nøkkeltall gir detaljert informasjon om alle prosesser, og administrasjons- og kalenderfunksjoner gir optimal støtte, også på avstand.

MIWE sbs:energiemonitor, et digitalt dashboard, hjelper bakerier ved å vise og evaluere energiforbruket til de tilkoblede anleggene på en oversiktlig måte. I ulike visninger gir informative nøkkeltall brukeren mulighet til å justere prosessene og dermed optimere energiforbruket. Den beregnede "bakeeffektiviteten" gir verdifull informasjon om driftstider og steketider på et øyeblikk. Ved å redusere tomgangstidene kan man spare betydelige mengder energi og penger.

Vi har også utviklet banebrytende teknologier innen bakerikjøling takket være vår inngående kunnskap om prosesser og vår konstante innsats for å gjøre livet enklere for verdens bakere. Noen av disse er blitt uunnværlige i bakeribransjen, for eksempel frostingbakemetoden som ble utviklet av professor Edgar M. Wenz på slutten av 1980-tallet, og som nå er etablert over hele verden. Andre teknologier, som MIWE smartfresh, som ble presentert på Südback 2022, er bare i begynnelsen av denne vellykkede utviklingen, og våre kjølespesialister samarbeider for tiden med våre mesterbakere og deigteknologer om noen flere. Det hele er veldig spennende!

Hjelper deg med å spare energi

MIWE sbs:energimonitor - ditt nye, svært informative energiverktøy.

MIWE sbs:energimonitor
MIWE sbs:energimonitor

En energimonitor er et kjærkomment supplement i tider med knapp og stadig dyrere energi på markedet. Vår sbs:energimonitor oppsummerer ikke bare det faktiske energiforbruket til en stekeovn, men bryter det også ned i detalj. For eksempel i henhold til ulike driftstilstander.
I et oversiktlig dashboard med ulike paneler vises disse grafisk og numerisk og evalueres direkte. Hvor lenge stekte bakestasjonen? Hvor lang tid tok det å varme den opp? Hvor lenge var den i MIWE Eco-modus? Hvor effektivt ble den forbrukte energien utnyttet? Med nøkkelparameteren "bakeeffektivitet" har du viktige fakta tilgjengelig for å gjøre de riktige justeringene for å optimere energibruken.

MIWE sbs:energimonitor tilbyr deg:

  • Sanntidsanalyse av bakeeffektivitet
  • Oversikt over energiforbruk og utnyttelse av bakerovnene, også sammenlignet over ulike tidsperioder.
  • Muligheter for kontroll og optimalisering, for eksempel ved å sette opp sperretider

Hvor strømmer energien din hen?

MIWE eco:control gir degdet store bildet!

MIWE eco:control
MIWE eco:control

Energi er det som holder prosessene i gang i et bakeri. Men uansett om den kommer i form av strøm, gass eller olje, er energi en svært kostbar ressurs. MIWE eco:control sørger for den nødvendige gjennomsiktigheten: Hvor går denne dyre energien egentlig hen? Vårt energiovervåkingssystem for lavenergibakerier gir detaljerte svar på dette spørsmålet. Det viser alle energistrømmer i bakeriet på en transparent måte og gir omfattende informasjon om alle aspekter ved energiforbruket. Systemet er selvsagt i stand til å evaluere hele bakerovnsteknologien og bakeriets kjøleutstyr, i tillegg til gjenvinningssystemene, vannteknologien og alle tilkoblede forbrukere, helt frem til varmenettet og romventilasjonsteknologien.

MIWE eco:control gir deg det du trenger:

  • Oppdagelse av svakheter og optimalisering av kostnader
  • Lettfattelig, visuell fremstilling av prosesser med alle nødvendige parametere og indikatorer
  • Detaljert evaluering av hele bakeriets forbruk, også som en langsiktig sammenligning.

Informasjon om personvern

Dette nettstedet bruker eksterne komponenter, for eksempel Google Analytics, som kan brukes til å samle inn data om din atferd. Informasjon om personvern