Έχουμε κάνει μια επιλογή χώρας για εσάς. Επιλέξτε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.
Greece
Επιβεβαίωση επιλογής
Το περιεχόμενο αυτών των γλωσσών δημιουργείται με τη χρήση αυτόματης μετάφρασης, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα μας και την εταιρεία μας προσιτά σε όλους.
GR

MIWE flexbake®

Αυξημένη εκμάθηση: το έξυπνο αυτόματο σύστημα που αντισταθμίζει τις διακυμάνσεις της διαδικασίας

Οι φούρνοι συναγωγής ελέγχουν τη θερμοκρασία του θαλάμου ψησίματος μέσω της εξόδου του θερμαντικού στοιχείου και της κυκλοφορίας του αέρα. Τα ψυχρά προϊόντα που τοποθετούνται για το ψήσιμο λειτουργούν ως ένα είδος "αντιψύξης".

Εάν τοποθετηθεί μικρότερη ποσότητα ή θερμότερη ζύμη από τη συνηθισμένη, αυτή η αντιψύξη είναι μικρότερη, καθιστώντας την καμπύλη θερμοκρασίας στο θάλαμο πολύ πιο θερμή. Αντίθετα, μια πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα ψύχει σημαντικά το θάλαμο ψησίματος. Τέτοιες διακυμάνσεις της διαδικασίας μαζί με παρόμοιες διακυμάνσεις εμφανίζονται ξανά και ξανά, αλλά έχουν ως αποτέλεσμα μια διαδικασία ψησίματος βελτιστοποιημένη για τη σωστή περίπτωση λειτουργίας να παρέχει μόνο υποβέλτιστα αποτελέσματα.

Αντιστάθμιση των διακυμάνσεων της διαδικασίας Το MIWE flexbake® εξασφαλίζει ότι ο σταθμός ψησίματος αντισταθμίζει αυτές τις διακυμάνσεις της διαδικασίας και άλλες παρόμοιες διακυμάνσεις αυτόματα, έξυπνα και ευέλικτα. Για το σκοπό αυτό "διδάσκεται" εφάπαξ (ανά προϊόν/πρόγραμμα ψησίματος) υπό ιδανικές συνθήκες (πλήρες φορτίο, σωστή θερμοκρασία φόρτωσης των προϊόντων). Αποθηκεύει την καταγεγραμμένη καμπύλη θερμοκρασίας και στη συνέχεια ελέγχει πάντα τη θερμοκρασία του θαλάμου ψησίματος κατά μήκος αυτής της ιδανικής καμπύλης στη λειτουργία flexbake®.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται πάντα τα ίδια τέλεια αποτελέσματα ψησίματος στη διαδικασία, ακόμη και με διακυμάνσεις.

Τα πλεονεκτήματα του MIWE flexbake®

  • Τέλεια αποτελέσματα ψησίματος ακόμη και με αποκλίσεις από την τυπική διαδικασία
  • Ιδανικό π.χ. για μερικά φορτία ή άλλες διακυμάνσεις της διαδικασίας
  • Ενιαία διαδικασία μάθησης (ανά προϊόν)

MIWE flexbake® σε impulse

Στην ενότητα MIWE impulse, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Όλα τα προϊόντα με τεχνολογία MIWE flexbake®

Πληροφορίες για το απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικά στοιχεία, όπως το Google Analytics, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά σας. Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο