We hebben een landselectie voor je gemaakt. Selecteer een ander land of een andere regio om deze inhoud te zien.
Netherlands
Selectie bevestigen
NL
Disclaimer
Uitsluiting van aansprakelijkheid

Inhoud

De inhoud op deze pagina's is zorgvuldig voorbereid en gecontroleerd. De MIWE Michael Wenz GmbH geeft echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de gepresenteerde informatie. MIWE Michael Wenz GmbH sluit elke garantie uit voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of uit foutieve of onvolledige informatie, voor zover er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van MIWE Michael Wenz GmbH. De MIWE Michael Wenz GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de informatie geheel of gedeeltelijk te herzien, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie te staken.

Geldigheid

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting maakt deel uit van de internetcontent die een verwijzing naar deze pagina bevat. Als een deel van de tekst of een bepaalde formulering in de tekst niet (meer) of niet volledig voldoet aan de toepasselijke wetgeving, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Privacy van gegevens

Alle informatie over gegevensbescherming vindt u hier

Privacy-informatie

Deze website maakt gebruik van externe componenten, zoals Google Analytics, waarmee gegevens over uw gedrag kunnen worden verzameld. Privacy-informatie