Направихме за вас избор на държава. Изберете друга държава или регион, за да видите това съдържание.
Bulgarian
Потвърждаване на избора
Съдържанието на тези езици се създава с помощта на автоматичен превод, за да можем да направим нашите продукти и нашата компания достъпни за всички.
BG
Защита на данните
2021-03

Политика за поверителност на MIWE Michael Wenz GmbH

Добре дошли в нашия уебсайт. Благодарим ви за интереса към нашата компания. Ние се отнасяме много сериозно към защитата на вашите лични данни. Обработваме вашите данни в съответствие с приложимите правни разпоредби за защита на личните данни, по-специално Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) и приложимите за нас национални закони за прилагането му. В тази политика за защита на личните данни Ви предоставяме изчерпателна информация за обработката на Вашите лични данни от MIWE Michael Wenz GmbH и за правата, на които имате право.

Личните данни се определят като информация, която улеснява идентифицирането на физически лица. По-специално това включва вашето име, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и вашия IP адрес.

Данните се считат за анонимни, ако не може да се установи лична връзка с потребителя.

Администратор и защита на данните

MIWE Michael Wenz GmbH Michael-Wenz-Straße 2-10 97450 Arnstein +49 9363 68-0 Защита на данните за контакт: e-mail: contact@miwe.de

Вашите права като субект на данни

Първо, бихме искали да ви информираме за вашите права като субект на данни. Тези права са кодифицирани в чл. 15 - 22 от ОРЗД. Те включват:

 • Право на информация (чл. 15 от ОРЗД),
 • право на изтриване (чл. 17 от ОРЗД),
 • правото на коригиране (чл. 16 от ОРЗД),
 • правото на преносимост на данните (чл. 20 от ОРЗД),
 • право на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД),
 • право на възражение срещу обработването (чл. 21 от ОРЗД).

За да упражните тези права, моля, свържете се с нас на следния адрес: contact@miwe.de. Същото важи и ако имате въпроси относно обработката на данни в нашата компания или желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие. Също така имате право да подадете жалба до орган за защита на данните.


Права на възражение

Моля, обърнете внимание на следното във връзка с Вашите права на възражение:

Ако обработваме Вашите лични данни за целите на директната реклама, имате право да възразите срещу това обработване на данни по всяко време, без да посочвате причини.

Ако възразите срещу обработването за целите на директната реклама, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни за тези цели. Възраженията са безплатни и могат да бъдат направени неофициално, в идеалния случай по електронна поща на адрес: contact@miwe.de.

Ако обработваме Вашите данни с цел защита на законни интереси, можете да възразите срещу това обработване по всяко време по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация; това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби.

След това няма да обработваме повече Вашите лични данни, освен ако не докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


Цел и правно основание за обработката на данни

При обработката на Вашите лични данни винаги се спазват разпоредбите на ОРЗД и всички други съответни правни разпоредби. Правното основание за обработката на данните произтича по-специално от чл. 6 ОТ ОРЗД.

Ние използваме Вашите данни за осъществяване на бизнес контакти, за изпълнение на договорни и правни задължения, за осъществяване на договорни отношения, за предлагане на продукти и услуги и за подобряване на отношенията с клиентите, което може да включва и анализи за маркетингови цели и директна реклама.

Вашето съгласие за обработване на данни може да представлява и упълномощителна разпоредба съгласно закона за защита на данните. Преди да дадете каквото и да е съгласие, ние ще ви информираме за целта на обработката на данни и за правото ви на оттегляне.


Препращане към трети страни

Ще предоставяме Вашите данни на трети страни само в рамките на приложимите закони и разпоредби или със съответното съгласие. В противен случай данните няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен ако не сме задължени да го направим по силата на задължителни законови разпоредби (предаване на външни органи, като например надзорни органи или правоприлагащи органи).

Данните за контакт, изпратени до нас чрез формуляри на уебсайта на MIWE, предаваме за конкретни цели на свързани дружества, за да обработят и отговорят на Вашето запитване. Това се отнася до отговорния филиал на MIWE или отговорния търговец на дребно/доставчик на услуги, който може да се намира в трета държава в зависимост от отговорността.


Получатели на данни / Категории получатели

В нашата компания гарантираме, че Вашите данни получават само онези лица, които се нуждаят от тези данни, за да изпълнят нашите договорни и законови задължения.
В много случаи доставчиците на услуги подпомагат нашите оперативни отдели при изпълнението на техните задачи. С всички доставчици на услуги са сключени необходимите споразумения за защита на данните.


Предаване на данни към трети държави / намерение за предаване на данни към трети държави

Данни се предават на трети държави (извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство) само когато това е необходимо за изпълнение на договорно задължение, законово разпоредено или сте дали съгласието си за това.

Данните за контакт, изпратени до нас чрез формуляри на уебсайта на MIWE, предаваме за конкретни цели на свързани дружества, за да обработят и отговорят на Вашето запитване. Това се отнася до отговорния филиал на MIWE или отговорния търговец на дребно/доставчик на услуги, който може да се намира в трета държава в зависимост от отговорността.


Продължителност на съхранение на данните

Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел на обработката. Моля, имайте предвид, че многобройни периоди на архивиране изискват данните (трябва) да се съхраняват допълнително. Това включва по-специално архивни периоди по търговското или данъчното право (напр. Германски търговски кодекс, Германски данъчен кодекс и т.н.). Ако няма допълнителни изисквания за архивиране, данните се изтриват рутинно след постигане на целта.

Освен това можем да съхраняваме данни, ако сте дали съгласието си за това или ако възникнат правни спорове и използваме доказателства в рамките на правните давностни срокове, които могат да бъдат до тридесет години; стандартният давностен срок е три години.


Сигурно прехвърляне на вашите данни

Предприели сме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим данните, които съхраняваме, от случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени лица. Нивата на сигурност се наблюдават постоянно в сътрудничество с експерти по сигурността и се коригират с цел спазване на новите стандарти за сигурност.

Всички входящи и изходящи данни, които се споделят на нашия уебсайт, са криптирани. Ние предлагаме HTTPS като протокол за трансфер за нашия уебсайт, като използваме най-новите протоколи за криптиране. Могат да се използват и алтернативни методи за комуникация, напр. пощенски.


Задължение за предоставяне на данни

Различните лични данни са необходими за установяването, изпълнението и прекратяването на договорните отношения и за изпълнението на свързаните с тях договорни и правни задължения. Същото се отнася и за използването на нашия уебсайт и различните функции, които той предоставя.

Подробности за това сме обобщили в горната точка. В определени случаи данните трябва да бъдат събрани или предоставени поради законови изисквания. Моля, имайте предвид, че не можем да обработим вашето запитване или да изпълним съответното договорно задължение без предоставянето на тези данни.


Категории, източници и произход на данните

Данните, които обработваме, се определят от въпросния контекст: например, те зависят от това дали правите поръчка онлайн или въвеждате запитване в нашия формуляр за контакт, или ни изпращате заявление, или подавате жалба.

Моля, имайте предвид, че може да предоставяме информация и отделно на подходящи места за конкретни ситуации на обработка, например при качване на документи за кандидатстване или отправяне на запитвания за контакт.

Всички данни се анонимизират незабавно. Пълните лични данни никога не се съхраняват, нито на нашия уеб сървър, нито чрез Google Analytics.


Автоматизирано вземане на индивидуални решения

Не използваме изцяло автоматизирани операции по обработка за целите на вземането на решения.


Връзки към други доставчици

Нашият уебсайт съдържа и ясно разпознаваеми връзки към уебсайтове на други дружества. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове. Поради това не поемаме и никаква отговорност за това съдържание. Отговорност за съдържанието на тези сайтове винаги носи съответният доставчик или оператор.

При създаването на връзките уебсайтовете са проверени за възможни нарушения на закона и разпознаваеми правни нарушения. По това време не беше установено незаконно съдържание. Свързаните уебсайтове няма да бъдат наблюдавани постоянно, освен ако няма конкретни доказателства за нарушение. Ако узнаем за някакви нарушения, тези връзки ще бъдат незабавно премахнати.


Бисквитки (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД / чл. 6 (1), раздел (а) от ОРЗД със съгласие)

Нашите уебсайтове използват само временни сесийни бисквитки (малки текстови файлове) в основната памет на браузъра, които се изтриват отново при затваряне на браузъра. Бисквитките правят нашето уеб присъствие по-удобно за ползване, по-ефективно и по-сигурно.

Те ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия уебсайт. По този начин можем да проектираме съдържанието на уебсайта си така, че да отговаря на нуждите на посетителите. Повечето уеб браузъри приемат бисквитките автоматично. Обикновено можете да промените настройките на браузъра си, ако предпочитате да не изпращате тази информация.


Анализ на Google

Въз основа на Вашето съгласие по чл. 6 (1), раздел (а), чл. 7 от ОРЗД, ние използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google LLC ("Google"). Google използва бисквитки. Информацията, която "бисквитката" генерира за използването на уебсайта от потребителя, обикновено се изпраща до сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google е сертифицирана по Споразумението за щит за поверителност, което предоставя гаранция за спазване на европейското законодателство за защита на данните(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира използването на нашия уебсайт от потребителя, да съставя отчети за дейностите в рамките на сайта и да предоставя други услуги, свързани с използването на този уебсайт и интернет за нас. Въз основа на обработените данни могат да бъдат изготвени псевдонимни профили на използване на потребителите.

Използваме само Google Analytics с активна анонимизация на IP адреса. Това означава, че IP адресът на потребителя първо ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други държави, които са предмет на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

IP адресът, предаден от браузъра на потребителя, не се комбинира с други данни на Google. Потребителите могат да предотвратят съхраняването на "бисквитки", като конфигурират съответно софтуера на браузъра си. Потребителите могат също така да предотвратят записването от Google на данните, генерирани от "бисквитките", свързани с използването на уебсайта от тяхна страна, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират плъгина за браузър, достъпен на следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..

За допълнителна информация относно използването на данни от Google, възможностите за конфигуриране и възражение вижте политиката за поверителност на Google(https://policies.google.com/technologies/ads) и настройките за реклами, показвани от Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

За допълнителна информация относно използването на данни от Google, възможностите за конфигуриране и възражения, вижте политиката за поверителност на Google(https://policies.google.com/technologies/ads) и настройките за реклами, показвани от Google(https://adssettings.google.com/authenticated).

Личните данни на потребителя се изтриват след 14 месеца


Google Tag Manager (GTM)

Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява да се управляват тагове на уебсайтове чрез интерфейс. Google Tag Manager реализира само тагове. Това означава, че не се използват бисквитки и не се записват лични данни. Google Tag Manager задейства други тагове, които на свой ред могат да записват данни. Google Tag Manager обаче няма достъп до тези данни. Ако деактивирането е било реализирано на ниво домейн или бисквитки, то продължава да се прилага за всички тагове за проследяване, при условие че те са били реализирани с Google Tag Manager.


Интеграция на Google Maps

На този уебсайт използваме услугата Google Maps. Това ни позволява да ви показваме интерактивни карти директно в уебсайта и прави използването на функцията за карти удобно за вас.
Когато посещавате уебсайта, Google се информира, че сте посетили съответната подстраница на нашия уебсайт. Данните, събрани при посещението ви на нашия уебсайт, също се изпращат. Това се извършва независимо дали Google предоставя потребителски акаунт и вие сте влезли в него, или нямате потребителски акаунт. Когато сте влезли в Google, вашите данни се отнасят директно към вашия акаунт. Ако не желаете данните Ви да бъдат приписани към Вашия акаунт в Google, трябва да излезете от системата, преди да натиснете бутона. Google запазва Вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламирането, пазарните проучвания и/или проектирането на уебсайтове според нуждите. Оценката от този вид се извършва (дори за потребители, които не са влезли в профила си), за да се осигури реклама, базирана на нуждите, и за да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу това формиране на потребителски профили, но за да го упражните, трябва да се свържете с Google.
Вижте политиките за поверителност на доставчика за допълнителна информация относно целта и обхвата на събраните данни и тяхната обработка от доставчика на приставката. Ще получите и допълнителна информация за правата си по този въпрос и възможностите за конфигуриране, за да защитите личните си данни: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google също така обработва Вашите лични данни в САЩ и се придържа към Щита за защита на личните данни между ЕС и САЩ: https: //www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


etracker


Доставчикът на този уебсайт използва услугите на etracker GmbH от Хамбург, Германия(www.etracker.com), за да анализира данните за използване. По принцип не използваме "бисквитки" за целите на уеб анализа. Ако използваме "бисквитки" за анализ и оптимизация, ще получим изричното ви предварително съгласие отделно. Ако случаят е такъв и вие се съгласите, се използват бисквитки, които позволяват статистически анализ на обхвата на този уебсайт, измерване на успеха на нашите онлайн маркетингови мерки и тестови процедури, напр. за тестване и оптимизиране на различни версии на нашата онлайн оферта или нейните компоненти . Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на устройството на потребителя от интернет браузъра. бисквитките на etracker не съдържат никаква информация, която би позволила идентифицирането на потребителя.

Данните, генерирани с etracker, се обработват и съхраняват от etracker изключително в Германия от името на доставчика на този уебсайт и следователно са предмет на строги германски и европейски закони и стандарти за защита на данните. В тази връзка etracker беше независимо проверен, сертифициран и получи печата за защита на данните на ePrivacyseal.

Обработката на данните се извършва въз основа на правните разпоредби на чл. 6, параграф 1, буква е (легитимен интерес) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Нашата грижа по смисъла на ОРЗД (легитимен интерес) е оптимизирането на нашата онлайн оферта и на нашия уебсайт. Тъй като неприкосновеността на личния живот на нашите посетители е важна за нас, данните, които могат да позволят препратка към отделно лице, като например IP адрес, идентификатор за вход или идентификатор на устройство, се анонимизират или псевдонимизират възможно най-скоро. Тези данни няма да бъдат използвани за никакви други цели, комбинирани с други данни или предавани на трети страни.

Можете да възразите срещу описаната по-горе обработка на данни по всяко време. Противопоставянето не носи никакви неблагоприятни последици.

Допълнителна информация относно защитата на данните в etracker можете да намерите, като кликнете тук.


Използване на YouTube в режим на засилена защита на данните

За показване на видеоклипове нашият сайт използва доставчика YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, представляван от Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Обикновено Вашият IP адрес се изпраща на YouTube, а бисквитките се записват на Вашия компютър веднага щом достъпите страница с вградени видеоклипове. Въпреки това ние интегрирахме нашите видеоклипове в YouTube в режим на засилена защита на данните (когато това е активно, YouTube все още се свързва с услугата Google DoubleClick, но не се оценяват лични данни съгласно политиката за поверителност на Google). В резултат на това YouTube не запазва никаква информация за посетителя, освен ако той не гледа видеоклипа. Когато кликнете върху видеоклипа, вашият IP адрес се изпраща на YouTube и YouTube вижда, че сте гледали видеоклипа. Ако сте влезли в YouTube, тази информация се отнася и към вашия потребителски акаунт (можете да предотвратите това, като излезете от YouTube, преди да отворите видеоклипа).
Ние не знаем за възможното събиране и използване на Вашите данни от YouTube и не можем да влияем върху това. За допълнителна информация вижте политиката за поверителност на YouTube на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . За обща информация относно обработката и деактивирането на "бисквитките" се позоваваме и на общото ни описание в тази политика за поверителност.


Формуляр за контакт / Контакт по електронна поща (чл. 6, ал. 1, раздели а) и б) от ОРЗД)

Нашият уебсайт разполага с формуляри за контакт, които могат да се използват за осъществяване на контакт по електронен път. Когато ни пишете чрез формулярите за контакт, ние обработваме данните, които въвеждате като част от формуляра за контакт, директно, за да се свържем с вас и да отговорим на вашите въпроси и искания.

Събираме и обработваме следните данни като част от запитването за контакт:

 • Фирма
 • Заглавие
 • Фамилия
 • Телефонен номер
 • Пощенски код и град
 • Информация за искания и интереси

Спазваме принципите за икономия на данни и избягване на данни, като изискваме от вас да предоставите само данните, които са ни абсолютно необходими, за да се свържем с вас. Тези данни са вашата форма на адрес, фамилно име, телефон, пощенски код и град, както и самото поле за съобщение. Всички останали данни са доброволни полета и могат да бъдат предоставени по желание (напр. за по-индивидуален отговор на вашите въпроси).

Ако се съгласите да получавате периодично информация за интересни новини за нашите продукти и услуги, ние запазваме и Вашия имейл адрес. След това получавате имейл с линк за потвърждение като част от изискваната от закона процедура за двойно съгласие. Когато натиснете тази връзка, ние запазваме данните, изброени по-долу.

 • Данни и време на въвеждане
 • IP адрес
 • Агент на потребителя / браузър
 • Операционна система
 • Адрес на електронна поща
 • Идентификатор за отписване
 • Статус на абонамента (предварително абониран или абониран)


Използване на вашите данни за целите на директния маркетинг Абониране за нашия бюлетин по електронна поща

Когато се абонирате за нашия бюлетин по електронна поща, ние редовно ви изпращаме информация за нашите продуктови предложения. Вашият имейл адрес е единствената информация, която ни е необходима за изпращане на бюлетина. Всички останали данни се предоставят доброволно и ще бъдат използвани за персонализиране на кореспонденцията ни с вас. За изпращането на бюлетина използваме т.нар. процес на двойно съгласие (double opt-in). Това означава, че няма да ви изпратим бюлетин по електронна поща, докато не получим вашето изрично потвърждение на съгласието за получаване на нашите бюлетини. След това ще ви изпратим имейл с потвърждение, в който ще ви помолим да кликнете върху връзка, за да потвърдите, че искате да получавате бюлетини в бъдеще.

С натискането на линка за потвърждение вие ни давате съгласието си за използване на вашите лични данни в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Когато се абонирате за бюлетина, ние съхраняваме Вашия IP адрес, както е регистриран от доставчика на интернет услуги (ISP), както и датата и часа на абонамента, за да можем по-късно да проследим евентуална злоупотреба с Вашия имейл адрес. Данните, събрани от нас, когато се абонирате за бюлетина, ще бъдат използвани изключително за целите на рекламирането чрез бюлетина. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване в бюлетина или като изпратите съобщение до отговорното лице, посочено по-горе. След като се откажете, вашият имейл адрес се изтрива незабавно от нашия списък за разпространение на бюлетина, освен ако не сте дали изрично съгласие за друго използване на вашите данни или сме си запазили правото да използваме данните по различен начин, който е разрешен от закона и за който сме ви информирали в тази политика.

Данните за контакт, които сте ни изпратили за регистрация за бюлетина чрез формуляри на уебсайта на MIWE и сте потвърдили това чрез процедурата за двойно съгласие, предаваме за обработка на свързани дружества. Това се отнася до отговорното дъщерно дружество на MIWE, което в зависимост от областта на отговорност може да се намира и в друга държава.

Разпространение на бюлетини чрез MailChimp

Нашите бюлетини по електронна поща се изпращат чрез доставчика на технически услуги The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA(mailchimp.com), на когото предаваме данните, които сте предоставили при регистрацията си за бюлетина. Тези данни се предават като част от обработката на поръчките. Сключили сме необходимото споразумение за защита на данните с доставчика на услуги. Моля, обърнете внимание, че вашите данни обикновено се прехвърлят на сървър на MailChimp в САЩ и се съхраняват там.
MailChimp използва тази информация, за да изпраща и статистически да оценява бюлетина от наше име. За целите на оценката имейлите с бюлетина съдържат уеб маяци или пиксели за проследяване, които представляват еднопикселни файлове с изображения, съхранявани на нашия уебсайт. Това ни позволява да определим дали съобщението на бюлетина е било отворено и върху кои връзки е било кликнато. MailChimp използва уеб маяците, за да генерира автоматично общи, нелични статистически данни за отговора на кампаниите за бюлетини. С цел оптимизиране на рекламните съобщения и адаптиране на рекламата ни към интересите на получателите, уеб маяците също така събират и обработват данни от получателя на бюлетина (имейл адрес, време на извличане, IP адрес, тип браузър и операционна система) (чл. 6, ал. 1, раздел (а) от ОРЗД). Тези данни могат да се използват за идентифициране на конкретен получател на бюлетина и се обработват от MailChimp с цел автоматично генериране на статистически данни, които показват дали определен получател е отворил съобщение на бюлетина.

Ако желаете да възразите срещу анализа на данните за целите на статистическата оценка, трябва да се отпишете от бюлетина.

В съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, MailChimp може да използва тези данни въз основа на собствения си легитимен интерес за адаптиране и оптимизиране на услугата, за да отговори на изискванията на потребителите, както и за целите на пазарните проучвания, например за геолокация на получателите по държави. MailChimp обаче не използва данните на нашите получатели на бюлетини, за да се обръща към тези получатели, нито да предава тези данни на трети страни. Можете да видите разпоредбите за защита на данните на MailChimp тук: www.mailchimp.com/legal/privacy/
За да защитим вашите данни в САЩ, сключихме споразумение за обработка на данни с MailChimp въз основа на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия, за да дадем възможност за предаване на вашите лични данни на MailChimp. Можете да видите това споразумение за обработка на данни тук: www. mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
MailChimp също така е сертифицирана по "Щит за поверителност", американско-европейско споразумение за защита на данните, и по този начин се задължава да спазва разпоредбите на ЕС за защита на данните.

MIWE smart baking suite (чл. 6, ал. 1, букви а) и б) от EU-GDPR)

На нашия уебсайт предоставяме и достъп до нашия пакет за интелигентно печене.

Това приложение дава възможност на клиентите да управляват своите свързани фурни и системи за печене MIWE чрез отдалечен интернет достъп до системите за управление.

Клиентите трябва да сключат договор с MIWE, за да използват пакета за интелигентно печене. MIWE регистрира клиента и първия потребител на клиента. Всички останали потребители могат да бъдат регистрирани от клиента.

По време на този процес се спазва принципът за икономия на данни и избягване на данни, тъй като се изискват само данните, необходими за регистрацията. Те включват фамилия, име, предпочитан език, имейл адрес, телефонен номер, както и данни за статута на клиента и групата за оторизация.

След успешна регистрация ще получите имейл от MIWE, в който ще бъдете помолени да създадете своя собствена парола за влизане в системата с уникалното си потребителско име.

След това можете да използвате пакета за интелигентно печене, като влезете в него с вашите уникални потребителски данни (потребителско име и парола). Когато използвате пакета за интелигентно печене, Вашият IP адрес, както и датата и часът също се съхраняват (технически данни).

Регистрираните потребители могат сами да правят промени в своите данни

Потребителите с административни права могат също така да изтриват други потребители на клиента. Това е така нареченото меко изтриване, което означава, че данните вече не са видими, но все още съществуват. Тези данни не се изтриват в действителност, докато не бъдат прекратени договорните отношения между MIWE и клиента.

Моля, обърнете внимание: Създадената от Вас парола се запазва в криптиран вид от нас. Нашите служители не могат да прочетат тази парола. Това означава, че те не могат да предоставят никаква информация, ако сте забравили паролата си. В този случай използвайте опцията "Забравихте ли паролата си?", която ви изпраща нова автоматично генерирана парола по имейл. Никой служител няма право да изисква паролата ви по телефона или писмено. Затова никога не разкривайте паролата си, ако получите такова искане.


Използване на проследяване на реализациите в Google AdWords за целите на онлайн маркетинга

Този уебсайт използва платформата за онлайн реклама "Google AdWords", както и функцията за проследяване на конверсиите на Google AdWords, предоставена от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ние използваме услугите на Google AdWords, за да привлечем вниманието към нашите услуги чрез рекламни материали (т.нар. Google AdWords) на външни уебсайтове. Въз основа на данните от рекламните кампании можем да определим колко успешни са нашите рекламни мерки. Интересуваме се от това да Ви показваме реклами, които Ви интересуват, да направим нашия уебсайт по-интересен за Вас и да постигнем справедливо изчисляване на разходите за реклама.

Бисквитката за проследяване на конверсиите се добавя, когато потребителят кликне върху реклама, предоставена от Google. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърната ви система. Тези бисквитки обикновено губят своята валидност след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определена страница на този уебсайт и срокът на валидност на "бисквитката" все още не е изтекъл, ние и Google ще можем да видим, че потребителят е щракнал върху рекламата и е бил препратен към тази страница. На всеки клиент на Google Ads се присвоява различна бисквитка. Поради това бисквитките не могат да бъдат проследени чрез уебсайтовете на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от бисквитките за конвертиране, се използва за предоставяне на обобщени статистически данни за конвертирането на клиентите на Google AdWords, които са се включили в проследяването на конвертирането. Клиентите се информират за общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са били пренасочени към страницата с тага за проследяване на конверсиите. Те обаче не получават никаква информация, която да им позволи да идентифицират лично потребителите. Ако не искате да участвате в програмата за проследяване, можете да се откажете, като деактивирате бисквитката за проследяване на реализациите на Google в настройките на интернет браузъра си. В този случай няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяване на реализациите. Използваме Google AdWords въз основа на легитимния ни интерес от целева реклама в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

В случай че личните данни се предават на Google LLC, базирана в САЩ, Google LLC е сертифицирана за "Щит за поверителност" - американско-европейско споразумение за защита на данните, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.
За повече информация относно политиката за защита на личните данни на Google, моля, посетете интернет адреса по-долу: www.google.de/policies/privacy/
Можете да деактивирате трайно бисквитките за рекламни предпочитания, като ги блокирате в настройките на браузъра си или като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е достъпна тук:
www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Моля, имайте предвид, че ако сте забранили използването на "бисквитки", някои функции на този уебсайт може да не могат да се използват или да се използват само в ограничена степен.

Hotjar (hotjar Ltd.)

Този уебсайт използва Hotjar, услуга за уеб анализ, предоставяна от Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. е европейско дружество със седалище в Малта (Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).

Този инструмент позволява проследяване на движенията (т.нар. топлинни карти) на уебсайтове, които използват Hotjar. Например, Hotjar дава възможност да се види колко далеч скролират потребителите и колко често кликат върху определени бутони. Освен това инструментът може да се използва за получаване на обратна връзка директно от потребителите на уебсайта. По този начин можем да получим ценна информация, за да направим уебсайтовете си още по-бързи и по-удобни за потребителите. Горепосоченият анализ се основава на нашите легитимни интереси за целите на оптимизацията и маркетинга, както и за подходящия дизайн на нашия уебсайт в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При използването на този инструмент ние полагаме специални грижи за защита на вашите лични данни. Това означава, че можем да проследяваме само върху кои бутони кликвате и докъде скролирате. Частите от уебсайта, които показват вашите лични данни или тези на трети страни, се скриват автоматично от Hotjar и не могат да бъдат проследени по всяко време.

Hotjar позволява на всеки потребител да се откаже от Hotjar, като използва "Заглавие за непроследяване", така че да не се записват никакви данни за посещението на уебсайта. Тази настройка се поддържа от всички актуални версии на разпространените браузъри. Когато направите това, браузърът ви изпраща заявка до Hotjar за деактивиране на проследяването на потребителя. Ако използвате нашия уебсайт на различни браузъри/компютри, трябва да инсталирате "Do Not Track Header" за всеки от тези браузъри/компютри поотделно.

За подробни инструкции и информация за вашия браузър, моля, посетете: www.hotjar.com/opt-out
За повече информация относно Hotjar Ltd. и инструмента Hotjar, моля, посетете: www.hotjar.com
Политиката за поверителност на Hotjar Ltd. може да бъде намерена на адрес: www.hotjar.com/privacy

Taboola

Този уебсайт използва технологията за ретаргетиране на Taboola Inc, 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Тази технология ни позволява да насочваме посетителите на нашия уебсайт към допълнително съдържание или съдържание на трети страни по целеви начин въз основа на поведението на потребителя. Това съдържание се появява под формата на банери, които вероятно отговарят на интересите на потребителя. Това съдържание се показва въз основа на анализ на предишното поведение на потребителя, базиран на бисквитки, но не се съхраняват никакви лични данни. Бисквитката се съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство за целите на определянето на съдържание, базирано на интереси, за да се запишат псевдонимизирани данни за Вашето поведение при сърфиране и да се адаптира съдържанието към съхранената информация.

Ако събраната и оценена информация е лична, тя се обработва в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за показване на персонализирано съдържание на страницата и за проучване на пазара.
Ако желаете да деактивирате използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да конфигурирате Вашия интернет браузър така, че бисквитките да не могат повече да се съхраняват на Вашето устройство или вече съхранените бисквитки да бъдат изтрити. Деактивирането на всички "бисквитки" може да означава, че някои функции на нашия уебсайт вече не могат да бъдат изпълнявани.

Можете също така окончателно да се откажете от бисквитките на Taboola за рекламни цели, като използвате опцията за отказ от бисквитки на адрес: www.taboola.com/privacy-policy#optout
За повече информация относно политиката за поверителност на Taboola, моля, посетете: www.taboola.com/privacy-policy

Pingdom (Pingdom AB)

Този уебсайт използва Pingdom, услуга за мониторинг, управлявана от Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Швеция. Pingdom използва "бисквитки", които представляват малки текстови файлове, които се съхраняват локално в кеша на интернет браузъра на посетителя. Тези "бисквитки" се използват за разпознаване на вашия браузър, което ни позволява да анализираме вашите посещения, както и производителността и достъпността на нашия уебсайт, за да подобрим производителността и представянето на съдържанието на уебсайта.
Всички лични данни, обработвани от бисквитките, се обработват в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за непрекъснато оптимизиране на съдържанието и техническите характеристики на уебсайта.

Ако желаете да деактивирате използването на бисквитки на компютъра си, можете да конфигурирате интернет браузъра си така, че бисквитките да не могат повече да се съхраняват на компютъра ви или вече съхранените бисквитки да бъдат изтрити. Деактивирането на всички "бисквитки" обаче може да означава, че някои функции на нашия уебсайт вече няма да могат да бъдат изпълнявани. За политиката за поверителност на Pingdom вижте www.pingdom.com/legal/privacy-policy/

Yandex Metrica (Yandey LLC)

Този уебсайт използва Yandex Metrica, услуга за уеб анализ на Yandex LLC , ул. 16 Lva Tolstogo, Москва, 119021, Русия (www.yandex.com). Използваме Yandex Metrica за събиране, анализиране и съхраняване на псевдонимизирани данни за посетителите въз основа на легитимния ни интерес за статистически анализ на потребителското поведение за целите на оптимизацията и маркетинга съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. От тези данни могат да бъдат създадени псевдонимизирани потребителски профили, които да бъдат оценявани за същата цел. Yandex Metrica използва "бисквитки", които представляват малки текстови файлове, които се съхраняват локално в кеша на интернет браузъра на посетителя. Тези бисквитки се използват, наред с други цели, за разпознаване на браузъра, като по този начин ни позволяват да събираме по-точни статистически данни. IP адресът на потребителя е част от събраната информация, но се псевдонимизира веднага след събирането и преди съхранението, за да се изключи всякаква възможност за свързване на данните с дадено лице.

С цел гарантиране на горепосочените интереси информацията, генерирана от "бисквитката" (включително псевдонимизирания IP адрес), се предава на сървър на Yandex в Руската федерация и се съхранява там.
Данните, събрани от технологията на Yandex, никога няма да бъдат използвани за определяне на личната самоличност на посетителя на уебсайта и няма да бъдат съставяни с лични данни, свързани с лицето с анонимния идентификатор на потребителя, освен ако съответното лице не се съгласи отделно.
Ако желаете да забраните използването на "бисквитки" за анализиране на потребителското ви поведение, можете да промените настройките на браузъра си така, че той да ви информира преди добавянето на каквито и да било "бисквитки" и да ви позволи да приемете или отхвърлите всяка отделна "бисквитка" или да забраните "бисквитките" изцяло или само в определени случаи.
Като алтернатива можете също така да се откажете от събирането на данни от Yandex, като изтеглите и инсталирате добавката за отказване, която е достъпна на адрес: www.yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml


Социални медии

Приставка за LinkedIn

Нашият уебсайт използва функции на мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ.

Всеки път, когато се достъпва някоя от нашите страници, съдържащи функции на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. По този начин LinkedIn се информира, че сте посетили нашия уебсайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху "бутона за препоръчване" на LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn, е възможно LinkedIn да присвои посещението Ви на нашия уебсайт на Вас и Вашия потребителски профил. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, нямаме никаква представа за съдържанието на предадените данни или за тяхното използване от LinkedIn.

Използването на приставката на LinkedIn се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД на ЕС. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии.

За повече информация посетете политиката за поверителност на LinkedIn на адрес: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Плъгин за Xing

Тук бихме искали да ви информираме за обработката на лични данни чрез функцията на бутона за споделяне на XING.

"Бутонът за споделяне на XING" се използва на този уебсайт. Когато влизате в този уебсайт, чрез Вашия браузър се установява кратка връзка със сървърите на XING AG ("XING"), с която се осигуряват функциите на "XING Share Button" (по-специално изчисляване/показване на стойността на брояча). XING не съхранява никакви лични данни за вас, когато посещавате този уебсайт. По-специално, XING не съхранява IP адреси. Не се извършва и оценка на Вашето потребителско поведение чрез използването на бисквитки във връзка с "XING Share Button". Можете да получите достъп до най-новата информация за защита на данните относно "XING Share Button" и допълнителна информация на този уебсайт: :
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Плъгини за Facebook (бутон за харесване и споделяне)

На нашите страници се намират плъгини на социалната мрежа Facebook, предоставени от Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Можете да разпознаете плъгините на Facebook по логото на Facebook или по бутона "Like" ("Харесвам") на нашия сайт. Преглед на приставките на Facebook можете да намерите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Когато посещавате нашите страници, между Вашия браузър и сървъра на Facebook се установява директна връзка чрез плъгина. По този начин Facebook получава информация, че сте посетили нашия сайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона "Харесва ми" във Facebook, докато сте влезли в профила си във Facebook, можете да свържете съдържанието на нашите страници с Вашия профил във Facebook. Това позволява на Facebook да присвои посещението на нашите страници към Вашия потребителски профил. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчик на страниците, не знаем за съдържанието на предаваните данни или за тяхното използване от Facebook. За повече информация, моля, прегледайте политиката за поверителност на Facebook на адрес: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не желаете Facebook да може да свързва посещението Ви на нашите страници с Вашия потребителски профил във Facebook, моля, излезте от Вашия потребителски профил във Facebook.

Използването на приставката на Facebook се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД на ЕС. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии.

Персонализирани аудитории на Facebook

Потребителите на Facebook трябва да имат предвид, че този уебсайт използва комуникационния инструмент на Facebook Website Custom Audiences.
За тази цел на нашите уебсайтове са интегрирани т.нар. пиксели на Facebook, които Ви отбелязват като посетител на нашия уебсайт в анонимен вид, т.е. без да Ви идентифицират като личност. Ако впоследствие сте влезли във Facebook, необратима и следователно нелична контролна сума (профил) от данните за вашето използване се предава на Facebook за целите на анализа и маркетинга. За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и за Вашите възможности за настройка за защита на личните Ви данни, моля, направете справка с указанията за защита на данните на Facebook, които можете да намерите на https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ и https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ако желаете да възразите срещу използването на персонализирани аудитории на уебсайта на Facebook, можете да го направите на адрес https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Ретаргетиране/ремаркетинг/реферална реклама
Bing Ads (Microsoft Corporation)

Този уебсайт използва технологията за проследяване на конверсии Bing Ads на Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, САЩ). Microsoft Bing Ads добавя бисквитка на вашия компютър, когато влезете в нашия уебсайт чрез реклама на Microsoft Bing. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в компютърната ви система. Тези бисквитки губят своята валидност след 180 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определена страница на този уебсайт и срокът на "бисквитката" все още не е изтекъл, ние и Microsoft ще можем да видим, че потребителят е щракнал върху рекламата и е бил препратен към тази страница (страница за конвертиране). Всички лични данни, обработвани в този контекст, се обработват в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за ефективен маркетинг.

Информацията, събрана с помощта на "бисквитката" за конвертиране, се използва за генериране на статистически данни за конвертирането, т.е. за регистриране на това колко потребители достигат до страницата за конвертиране, след като са кликнали върху рекламата. Използваме тази информация, за да научим за общия брой потребители, които са кликнали върху нашата реклама и са били пренасочени към страница с таг за проследяване на конвертирането. Въпреки това не получаваме никаква информация, която да ни позволява да идентифицираме лично потребителите.
Базираната в САЩ корпорация Microsoft е сертифицирана за "Щит за защита на личните данни" - американско-европейско споразумение за защита на данните, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Ако не желаете да участвате в програмата за проследяване, можете да се откажете, като деактивирате "бисквитката" за проследяване на конверсиите на Google в настройките на интернет браузъра си. В този случай няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяване на реализациите. Като алтернатива можете да отидете на страницата за отказване на потребители от ЕС www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/, да проверите дали рекламните бисквитки на Microsoft са активирани за вашия браузър и да ги деактивирате.
За повече информация относно политиките за поверителност на Microsoft Bing Ads, моля, посетете следния уебсайт: www.privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Ремаркетинг на Google AdWords

Нашият уебсайт използва ремаркетинг на Google AdWords, за да рекламира този уебсайт в резултатите от търсенето в Google, както и в уебсайтове на трети страни. Тази услуга се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"). За тази цел Google добавя "бисквитка" в браузъра на Вашето устройство, която автоматично позволява рекламиране по интереси на страниците, които посещавате, като използва псевдонимния идентификатор на "бисквитката". Тези данни се обработват въз основа на нашия легитимен интерес да осигурим възможно най-добрия маркетинг на нашия уебсайт съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Няма да се извършва допълнителна обработка на данни, освен ако изрично не сте разрешили на Google да свърже историята на сърфирането ви в интернет и приложенията с вашия акаунт в Google и да използва информацията от вашия акаунт в Google, за да ви показва персонализирани реклами в интернет. В този случай, ако сте влезли в Google, когато посещавате нашия уебсайт, Google използва вашите данни заедно с данните от Google Analytics, за да създаде и определи списъци с аудитории за ремаркетинг между устройствата. За тази цел Google временно свързва Вашите лични данни с данните от Google Analytics, за да създаде аудитории.

Можете да деактивирате окончателно бисквитките за персонализиране на рекламите, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е достъпна на адрес: www.google.com/settings/ads/onweb/
Като алтернатива можете да се свържете с Алианса за цифрова реклама на адрес www.aboutads.info, за да научите повече за бисквитките и да направите настройки за тях. Можете да промените настройките на браузъра си така, че той да ви информира преди добавянето на каквито и да било бисквитки и да ви позволи да приемете или отхвърлите всяка отделна бисквитка, или да забраните бисквитките изцяло или само в определени случаи. Ако не приемате бисквитки, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

В случай че личните данни се предават на Google LLC, базирана в САЩ, Google LLC е сертифицирана за "Щит за поверителност" - американско-европейско споразумение за защита на данните, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.
За допълнителна информация и политиката за поверителност по отношение на рекламата и Google посетете:
www.google.com/policies/technologies/ads/

Инструменти и друга информация относно Google reCAPTCHA

На този уебсайт се използва и reCAPTCHA от Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Тази функция се използва главно за определяне дали информацията се въвежда от легитимен човек или от измамна автоматизирана компютърна програма. Услугата включва изпращане на IP адреса и, ако е необходимо, на други данни, които Google изисква за услугата reCAPTCHA, на Google и се извършва съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за установяване на индивидуална лична отговорност в интернет и за избягване на злоупотреби и спам. Използването на услугата reCAPTCHA на Google е свързано с възможното прехвърляне на лични данни към сървърите на Google LLC в САЩ.

В случай че личните данни се прехвърлят към Google LLC, базирана в САЩ, Google LLC е сертифицирана за "Щит за защита на личните данни" - американско-европейско споразумение за защита на данните, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС. Можете да видите актуалния сертификат тук: www.privacyshield.gov/list

За повече информация относно Google reCAPTCHA, както и за политиката за поверителност на Google, посетете: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Уеб шрифтове на Google

Този уебсайт използва Google Web Fonts, за да гарантира, че шрифтовете се показват последователно. Тази услуга се предоставя от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Когато отворите дадена страница, браузърът ви ще изтегли необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра ви, за да се покажат правилно текстът и шрифтовете.

За тази цел използваният от вас браузър трябва да установи връзка със сървърите на Google. Това означава, че Google ще може да разбере, че нашият уебсайт е бил достъпен чрез Вашия IP адрес. Ние използваме уеб шрифтове на Google в интерес на единното и привлекателно представяне на нашите онлайн услуги. Това представлява легитимен интерес съгласно определението в чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако браузърът ви не поддържа уеб шрифтове, вместо тях ще бъде използван един от стандартните шрифтове на вашия компютър.

В случай че личните данни се предават на Google LLC, базирана в САЩ, Google LLC е сертифицирана за "Щит за поверителност" - американско-европейско споразумение за защита на данните, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.
Допълнителна информация за уеб шрифтовете на Google можете да намерите на адрес www.developers.google.com/fonts/faq и в политиката за поверителност на Google: www.google.com/policies/privacy/


Рекламни цели за съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД)

MIWE Michael Wenz GmbH се интересува от поддържане на отношения с Вас като клиенти и от изпращане на информация и оферти за нашите продукти и услуги. В резултат на това ние обработваме Вашите данни, за да Ви изпращаме съответната информация и оферти по електронна поща.

Ако не желаете това, можете по всяко време да възразите срещу използването на Вашите лични данни за целите на директната реклама. Ако възразите, ние повече няма да обработваме данните ви за тази цел.

Можете да възразите неофициално и без да посочвате причини, като се обадите на телефон +49 9363 680, изпратите имейл на адресtocontact@miwe.de или по пощата на адрес MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Straße 2-10, 97450 Arnstein, Германия.


Уебсайтове и непълнолетни

Лица под 16-годишна възраст не могат да ни предоставят лични данни или да ни дават съгласие без одобрението на техните родители или настойници. Молим родителите и настойниците да участват активно в онлайн дейностите и интересите на децата си.

Необходими бисквитки
Тези "бисквитки" са необходими за функционирането на уебсайта и поради това не могат да бъдат изключени.
WSESSIONID
СъхранениеperiodSession
Необходима стандартна "бисквитка" за използване с данни за сесията на PHP.
hideCookieNotice
Период на съхранениеДо30 дни в зависимост от избора
Съхранява се, за да се предотврати повторното показване на "бисквитката" или съобщението за защита на данните при всяко извикване на страницата.
allowLoadExternRessources
Период на съхранениеДо30 дни в зависимост от избора
Запомня решението на потребителя дали външните компоненти могат да се зареждат автоматично.
allowTracking
Период на съхранениеДо30 дни в зависимост от избора
Запомня решението на потребителя, че поведението на посетителя може да бъде проследено.
Бисквитки за маркетинг/проследяване
Тези бисквитки се използват за маркетингови цели и за анализ на поведението на посетителите.
DSID
СъхранениеperiodSession
Използва се от Google DoubleClick; съхранява предпочитанията на потребителя. Това се използва например за показване на индивидуализирана реклама.
IDE
Период на съхранение1година
Използва се от Google DoubleClick за записване и отчитане на действията на потребителя в уебсайта след разглеждане или кликване върху някоя от рекламите на рекламодателя. Използва се с цел измерване на ефективността на рекламата и показване на целеви реклами на потребителя.
test_cookie
Период на съхранение15минути
Зададена от Google DoubleClick като тест за проверка дали браузърът позволява задаването на бисквитки. Не съдържа никакви идентификатори.
_га
Период на съхранение2години
Регистрира уникален идентификатор, който се използва от Google Analytics за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва уебсайта.
_gat_UA-48634041-1
Период на съхранение1минута
Използва се от Google Analytics за ограничаване на честотата на заявките.
_gid
Период на съхранение1ден
Регистрира уникален идентификатор, който се използва от Google Analytics за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва уебсайта.
_fbp
Период на съхранение3месеца
Използва се от Facebook за показване на редица рекламни продукти, например оферти в реално време от рекламодатели от трети страни.
fr
Период на съхранение3месеца
Използва се от Facebook за показване на редица рекламни продукти, например оферти в реално време от рекламодатели от трети страни.
wd
Период на съхранение7дни
Тази "бисквитка" съхранява размерите на прозореца на браузъра и се използва от Facebook за оптимизиране на показването на страницата.
datr
Период на съхранение1година
Бисквитката datr се използва за идентифициране на уеб браузъра, използван за свързване с Facebook, независимо от потребителя, който е влязъл в системата.
някой
Период на съхранение1година
Използва се от Facebook за настройване на бутоните "Харесва ми" и "Споделяне".
Допълнителни бисквитки за маркетинг/проследяване
bcookie
Период на съхранение2години
Използва се от услугата за социални мрежи LinkedIn за наблюдение на използването на вградени услуги. Бисквитка "ID на браузъра".
bscookie
Период на съхранение1година
Тази бисквитка е бисквитка за сигурност. Услугата на социалната мрежа LinkedIn я описва като бисквитка с идентификатор на защитен браузър.
JSESSIONID
СъхранениеperiodSession
Това е "бисквитка" за сесия, използвана от услугата за социални мрежи LinkedIn за поддържане на анонимни потребителски сесии през сървъра.
Ланг (2x)
СъхранениеperiodSession
Тази "бисквитка" се използва от услугата на социалната мрежа LinkedIn за съхраняване на езиковата версия на уебстраницата, избрана от потребителя.
Lissc
Период на съхранение1година
Използва се от услугата за социални мрежи LinkedIn за проследяване на използването на вградени услуги.
lidc
Период на съхранение1ден
Използва се от услугата за социални мрежи LinkedIn за проследяване на използването на вградени услуги.
UserMatchHistory
Период на съхранение1месец
Използва се от услугата за социални мрежи LinkedIn за проследяване на посетителите в множество уебсайтове с цел представяне на подходящи реклами въз основа на предпочитанията на посетителя.
1P_JAR
Период на съхранение1месец
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове от Youtube: Тази "бисквитка" на Google се използва за оптимизиране на рекламите, за предоставяне на реклами, които са подходящи за потребителите, за подобряване на отчетите за ефективността на кампаниите или за предотвратяване на многократното показване на едни и същи реклами от потребителя.
ANID
Период на съхранение1година
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове от Youtube: Тази "бисквитка" се използва за рекламиране в google.com. Данните се събират анонимно и автоматично. Събраните данни включват тип браузър, препращаща/изходна страница, съдържание, разглеждано на уебсайта, операционна система, данни за потока от кликове, използвани за анализ на тенденциите и услуги за оптимизация.
СЪГЛАСИЕ
Период на съхранение20години
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове в YouTube: Тези бисквитки са необходими за гледане на видеоклипове в YouTube. Те позволяват на Google да събира потребителски данни за видеоклиповете в YouTube.
DV
Период на съхранение5минути
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове от Youtube: Тази "бисквитка" се използва за поддържане на рекламните услуги от google.com.
NID
Период на съхранение6месеца
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове от Youtube: Google използва тези бисквитки, за да съхранява предпочитанията на клиентите. Въз основа на търсенията в интернет и предприетите действия на сайтовете на Google се показва персонализирана реклама.
OTZ
Период на съхранение
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове от Youtube: Тази "бисквитка" се използва за поддържане на рекламните услуги от google.com.
S
СъхранениеperiodSession
Задава се при възпроизвеждане на вградени видеоклипове от Youtube: Идентификатор на сесията.

Защита на данните на кандидатите

Защитата на вашата лична информация е много важна за нас. В документа по-долу Ви предоставяме информация за обработката на Вашите лични данни и за правата, които Ви се полагат съгласно закона за защита на личните данни в хода на кандидатстването Ви в МИУЕ.

Задължения за информиране в съответствие с Европейския общ регламент за защита на данните

Задължения за прозрачност и информиране на клиентите, договорните партньори и потенциалните клиенти на MIWE Michael Wenz GmbH съгласно Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR)

Има ли въпроси?

Можете също така да се свържете с нашия служител по защита на данните, който с удоволствие ще отговори на всички ваши въпроси.

За контакти по въпроси, свързани със защитата на данните: електронна поща: contact@miwe.de

Информация за поверителността

Този уебсайт използва външни компоненти, като например Google Analytics, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение. Информация за поверителността