Направихме за вас избор на държава. Изберете друга държава или регион, за да видите това съдържание.
Bulgarian
Потвърждаване на избора
Съдържанието на тези езици се създава с помощта на автоматичен превод, за да можем да направим нашите продукти и нашата компания достъпни за всички.
BG

Устойчивост на MIWE

Ние правим света по-зелен

Изчислявали ли сте някога количеството CO2 и електроенергия, което консумирате в момента или което вече бихте могли да спестите? На този въпрос е доста лесно да се отговори както в частната, така и в корпоративната сфера.

В MIWE се занимаваме с различни видове устойчивост вече повече от 13 години. От 2008 г. насам оптимизираме всички наши продукти с акцент върху енергийната ефективност. И това се оказа огромен успех! В този процес ние взехме предвид не само отговорността си към околната среда и обществото, но и към нашите клиенти. С удоволствие ви съветваме за най-добрите подходи за оптимизиране на енергията във вашата пекарна, като ви помагаме да спестите най-голямо количество енергия с възможно най-малко усилия - и всичко това при запазване на високото качество на печените изделия, което очаквате.

Впечатляващи икономии на енергия

За нас е важно винаги да държим целите си за устойчивост на преден план и да ги доразвиваме. За да получим смислени данни, сумирахме икономиите на енергия на всички наши продукти, продадени от 2008 г. насам, и ги сравнихме с техните предшественици. Освен това добавихме стойностите на всички системи за оползотворяване на енергията, които сме инсталирали при нашите клиенти. Взехме предвид и собствените си икономии, които сме постигнали в нашите обекти на MIWE. Всички тези стойности взети заедно бяха изчислени в нашия уред за измерване на CO2 или електроенергия.

Уверете се сами. Не сме единствените, които са впечатлени от цифрите.

Спестяване на CO2
Ние правим света по-зелен
Общо намаление на CO2 в тонове от март 2008 г. насам
Обща икономия на енергия
Ние правим света по-зелен
Общо спестена енергия в мегаватчаса от март 2008 г. насам

Нашата философия

В MIWE сме приели за своя мисия да използваме енергията ефективно, като по този начин допринасяме за насърчаването на устойчивостта и пестенето на енергия. Инсталирането на 1800 м2 фотоволтаици с мощност 128 kWp е само една от многото малки стъпки, които сме предприели за намаляване на собствения ни CO2 отпечатък.

Освен това инсталирахме и система за мониторинг на енергията в двата ни обекта в Арнщайн и Майнинген, която ни помага да открием "консуматорите на енергия". Това представлява допълнителна стъпка към постигане на собствените ни цели и спестяване на енергия в дългосрочен план. Постиженията на нашия екип за управление на енергията в MIWE вече са възнаградени със сертификата DIN ISO 50001 от 2014 г. насам. Година след година това укрепва решимостта ни в MIWE да действаме отговорно и да превърнем доброволния си ангажимент в реалност.

Информация за поверителността

Този уебсайт използва външни компоненти, като например Google Analytics, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение. Информация за поверителността