Направихме за вас избор на държава. Изберете друга държава или регион, за да видите това съдържание.
Bulgarian
Потвърждаване на избора
Съдържанието на тези езици се създава с помощта на автоматичен превод, за да можем да направим нашите продукти и нашата компания достъпни за всички.
BG

CO2охлаждане: иновативни решения от MIWE

Екологични и ефективни хладилни технологии от 2014 г. насам

Открийте технологиите за охлаждане на CO2 от MIWE, които вече почти десетилетие осигуряват ефективни и екологични решения за охлаждане. Научете повече за нашите компетенции, успехи и бъдещи виждания в тази област.

Дългогодишен опит в областта на охлаждането свъглероден диоксид
MIWE е пионер в областта на охлаждането с CO2 от почти 10 години. През това време ние непрекъснато разработваме и успешно реализираме голям брой проекти. Нашето портфолио включва персонализирани системи за охлаждане наCO2 за индивидуалните нужди на клиентите, а в бъдеще ще предлагаме и (компактни) стандартни решения. Чрез постоянни изследвания и разработки се стремим непрекъснато да подобряваме технологията за охлаждане на CO2 и да поставяме нови стандарти.


Предимства на технологията за охлаждане сCO2: ефективност и екологичност
Технологията за охлаждане с CO2 на MIWE предлага редица предимства пред конвенционалните охладителни системи (които обикновено използват F-газове). Използването на CO2 като хладилен агент означава, че нашите системи са екологично чисти, тъй като предизвикват значително по-малък парников ефект в сравнение с други хладилни агенти, а също така са в съответствие с най-новите разпоредби на ЕС. Освен това нашите хладилни системи с CO2 се характеризират с висока енергийна ефективност и експлоатационна надеждност, което намалява оперативните разходи и осигурява дълъг експлоатационен живот на системите.

Адаптиране към Регламента за F-газовете: устойчиви на бъдещето и съвместими с нашите решения за охлаждане наCO2

През последните години Регламентът за флуорираните парникови газове претърпя значителни промени с цел да се намали употребата на флуорирани парникови газове и по този начин да се подпомогне борбата с изменението на климата. Този регламент оказва влияние върху дружествата, които експлоатират или планират хладилни системи, тъй като ограничава използването на хладилни агенти с висок потенциал за глобално затопляне (F-газове), като постепенно ги заменя с по-екологични алтернативи.

В отговор на това MIWE CO2 предлага хладилни решения, които не само отговарят на настоящите изисквания на Регламента за F-газовете, но и отчитат бъдещите промени. Нашите хладилни системи CO2 са дългосрочна, безопасна и екологична алтернатива на конвенционалните хладилни системи. Като помагаме на нашите клиенти да преминат към хладилни технологии с CO2, ние им помагаме да изпълнят нормативните изисквания, както и собствените си цели за устойчивост.


Предимства нахладилната технология MIWE CO2

  • Щадяща околната среда: хладилната технология CO2на MIWE използва въглероден диоксид (CO2 ) като естествен хладилен агент, който предизвиква значително по-нисък парников ефект от конвенционалните F-газове. Това означава, че тя допринася за опазването на климата и е в съответствие с действащите разпоредби на ЕС.

  • Висока енергийна ефективност: Хладилните системи MIWE CO2се характеризират с повишена енергийна ефективност, което спомага за намаляване на потреблението на енергия и на оперативните разходи на предприятията.

  • Експлоатационна надеждност и дълъг експлоатационен живот: технологията за охлаждане на CO2на MIWE осигурява висока експлоатационна надеждност и дълъг експлоатационен живот на системите. В резултат на това клиентите се възползват от високо ниво на сигурност на инвестициите и дългосрочна стабилна работа на своите хладилни системи.

  • Съответствие с Регламента за F-газовете: Хладилните решения MIWE CO2са в съответствие с настоящите изисквания на Регламента за F-газовете и са устойчиви на бъдещи промени, тъй като в тях са взети предвид всички известни към момента промени в законодателството. Това означава, че компаниите могат да гарантират спазването на законовите изисквания и да избегнат евентуални санкции.

  • Подкрепа при преминаването към нов режим на работа: MIWE активно подкрепя клиентите при преминаването към технологии за охлаждане с CO2и им помага да изпълнят регулаторните изисквания, както и целите си за устойчивост.

Хладилна техника за пекарни MIWE с технология за охлаждане CO2: вашето решение за работа с поглед в бъдещето

Какво казват нашите клиенти

"Nur MIWE hat sich eine Verbundanlage mit CO2-Kältemittel zugetraut"
Bäckerei Weller
Dreieich, Германия
1

MIWE CO2хладилна технология в импулсивната индустрия

В импулса MIWE можете да намерите повече информация по тази тема.

Информация за поверителността

Този уебсайт използва външни компоненти, като например Google Analytics, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение. Информация за поверителността