Sizin için bir ülke seçimi yaptık. Bu içeriği görmek için farklı bir ülke veya bölge seçin.
Turkey
Seçimi onaylayın
TR
Veri koruma
2021-03

MIWE Michael Wenz GmbH'nin Gizlilik Politikası

Web sitemize hoş geldiniz. Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Verilerinizi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli yasal düzenlemelere, özellikle AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) ve bizim için geçerli olan ulusal uygulama yasalarına uygun olarak işliyoruz. Bu gizlilik politikasında, kişisel verilerinizin MIWE Michael Wenz GmbH tarafından işlenmesi ve sahip olduğunuz haklar hakkında size kapsamlı bilgiler sunuyoruz.

Kişisel veriler, gerçek kişilerin kimliğinin belirlenmesini kolaylaştıran bilgiler olarak tanımlanır. Bu özellikle adınızı, doğum tarihinizi, adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve IP adresinizi içerir.

Kullanıcı ile kişisel bir bağlantı kurulamıyorsa veriler anonim olarak kabul edilir.

Denetleyici ve veri koruma

MIWE Michael Wenz GmbH Michael-Wenz-Straße 2-10 97450 Arnstein +49 9363 68-0 İletişim Veri Koruma: e-posta: contact@miwe.de

Veri sahibi olarak haklarınız

Öncelikle, bir veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bu haklar GDPR'nin 15-22. maddelerinde düzenlenmiştir. GDPR'nin 15 - 22. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar şunları içerir:

 • Bilgi edinme hakkı (GDPR Madde 15),
 • Silme hakkı (GDPR Madde 17),
 • Düzeltme hakkı (GDPR Madde 16),
 • Veri taşınabilirliği hakkı (GDPR Madde 20),
 • İşlemenin kısıtlanması hakkı (GDPR Madde 18),
 • İşlemeye itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21).

Bu hakları kullanmak için lütfen contact@miwe.de adresinden bizimle iletişime geçin. Aynı durum, şirketimizdeki veri işleme hakkında sorularınız varsa veya verdiğiniz herhangi bir izni geri çekmek istiyorsanız da geçerlidir. Ayrıca bir veri koruma makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.


İtiraz hakları

İtiraz haklarınızla ilgili olarak lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

Kişisel verilerinizi doğrudan reklam için işliyorsak, bu veri işlemeye istediğiniz zaman neden belirtmeden itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Doğrudan reklam amacıyla işlemeye itiraz ederseniz, kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz. İtirazlar ücretsizdir ve gayri resmi olarak, ideal olarak contact@miwe.de adresine e-posta yoluyla yapılabilir.

Verilerinizi meşru menfaatleri korumak için işliyorsak, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle bu işlemeye istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir.

Daha sonra, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermediğimiz sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.


Veri işlemenin amacı ve yasal dayanağı

Kişisel verileriniz işlenirken GDPR hükümleri ve diğer tüm ilgili yasal düzenlemeler her zaman gözetilir. Veri işlemenin yasal dayanağı özellikle GDPR'nin 6. maddesinden kaynaklanmaktadır. 6 GDPR'DEN KAYNAKLANMAKTADIR.

Verilerinizi iş bağlantıları kurmak, sözleşmeye dayalı ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek, sözleşmeye dayalı ilişkileri uygulamak, ürün ve hizmetler sunmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek için kullanırız; bu, pazarlama amaçlı analizleri ve doğrudan reklamları da içerebilir.

Veri işleme izniniz, veri koruma kanunu kapsamında yetkilendirici bir hüküm de teşkil edebilir. Herhangi bir onaydan önce, veri işlemenin amacı ve cayma hakkınız hakkında sizi bilgilendireceğiz.


Üçüncü taraflara yönlendirme

Verilerinizi üçüncü taraflarla yalnızca yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde veya uygun izinle paylaşacağız. Aksi takdirde, zorunlu yasal hükümler (denetleyici makamlar veya kolluk kuvvetleri gibi harici organlara aktarım) tarafından bunu yapmak zorunda olmadığımız sürece veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

MIWE web sitesindeki formlar aracılığıyla bize gönderilen iletişim verilerini, talebinizi işlemek ve yanıtlamak için bağlı şirketlere belirli amaçlarla aktarırız. Bu, sorumluluğa bağlı olarak üçüncü bir ülkede olabilecek sorumlu MIWE yan kuruluşu veya sorumlu perakendeci / hizmet sağlayıcı anlamına gelir.


Veri alıcıları / Alıcı kategorileri

Şirketimizde, verilerinizin yalnızca sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu verilere ihtiyaç duyan kişilere ulaşmasını sağlıyoruz.
Birçok durumda, hizmet sağlayıcılar görevlerini yerine getirirken operasyonel departmanlarımızı desteklemektedir. Tüm hizmet sağlayıcılarla gerekli veri koruma sözleşmeleri imzalanmıştır.


Üçüncü ülkelere aktarım / Üçüncü ülkelere veri aktarma niyeti

Veriler üçüncü ülkelere (Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında) yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu, yasal olarak zorunlu kılındığı veya sizin onay verdiğiniz durumlarda aktarılır.

MIWE web sitesindeki formlar aracılığıyla bize gönderilen iletişim verilerini, talebinizi işlemek ve yanıtlamak için bağlı şirketlere belirli amaçlarla aktarırız. Bu, sorumluluğa bağlı olarak üçüncü bir ülkede olabilecek sorumlu MIWE yan kuruluşu veya sorumlu perakendeci / hizmet sağlayıcı anlamına gelir.


Veri depolama süresi

Verilerinizi, ilgili işleme amacı için gerekli olduğu sürece saklarız. Çok sayıda arşivleme süresinin verilerin daha fazla saklanmasını gerektirdiğini (zorunlu olduğunu) lütfen unutmayın. Bu, özellikle ticari veya vergi hukuku arşiv sürelerini içerir (örneğin Alman Ticaret Kanunu, Alman Mali Kanunu, vb.). Daha fazla arşivleme gerekliliği yoksa, veriler amaca ulaşıldıktan sonra rutin olarak silinir.

Ayrıca, buna izin verdiyseniz veya yasal ihtilaflar meydana gelirse ve otuz yıla kadar çıkabilen yasal zamanaşımı süreleri kapsamında kanıt kullanırsak verileri saklayabiliriz; standart zamanaşımı süresi üç yıldır.


Verilerinizin güvenli aktarımı

Sakladığımız verileri kazara veya kasıtlı manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz tarafların erişimine karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini aldık. Güvenlik seviyeleri, güvenlik uzmanları ile işbirliği içinde sürekli olarak izlenmekte ve yeni güvenlik standartlarına uyum için ayarlanmaktadır.

Web sitemizdeki tüm gelen ve giden veri paylaşımı şifrelenmiştir. En son şifreleme protokollerini kullanarak web sitemiz için bir aktarım protokolü olarak HTTPS sunuyoruz. Posta gibi alternatif iletişim yöntemleri de kullanılabilir.


Veri sağlama yükümlülüğü

Çeşitli kişisel veriler, sözleşme ilişkisinin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi ve ilgili sözleşme ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereklidir. Aynı durum web sitemizin ve sağladığı çeşitli işlevlerin kullanımı için de geçerlidir.

Bununla ilgili ayrıntıları yukarıdaki maddede özetledik. Bazı durumlarda, yasal gereklilikler nedeniyle verilerin toplanması veya sağlanması gerekir. Bu veriler sağlanmadan talebinizi işleme koyamayacağımızı veya temel sözleşme yükümlülüğünü tamamlayamayacağımızı lütfen unutmayın.


Kategoriler, veri kaynakları ve menşei

İşlediğimiz veriler söz konusu bağlama göre belirlenir: örneğin, çevrimiçi bir sipariş vermenize veya iletişim formumuza bir soru girmenize veya bize bir başvuru göndermenize veya bir şikayette bulunmanıza bağlıdır.

Lütfen belirli işlem durumları için, örneğin başvuru belgelerini yüklerken veya iletişim taleplerinde bulunurken, uygun yerlerde ayrıca bilgi sağlayabileceğimizi unutmayın.

Tüm veriler derhal anonimleştirilir. Tam kişisel veriler ne web sunucumuzda ne de Google Analytics aracılığıyla asla kaydedilmez.


Otomatik bireysel karar verme

Karar verme amacıyla tamamen otomatik işleme operasyonları kullanmıyoruz.


Diğer sağlayıcılara bağlantılar

Web sitemiz ayrıca diğer şirketlerin web sitelerine açıkça tanımlanabilir bağlantılar içerir. Bu web sitelerinin içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, bu içerik için de hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu sitelerin içeriğinden her zaman ilgili sağlayıcı veya operatör sorumludur.

Bağlantılı web siteleri, bağlantılar oluşturulurken olası yasa ihlalleri ve tanınabilir yasal ihlaller açısından kontrol edilmiştir. O dönemde herhangi bir yasa dışı içeriğe rastlanmamıştır. Bağlantılı web siteleri, bir ihlale dair somut bir kanıt olmadığı sürece sürekli olarak izlenmeyecektir. Herhangi bir ihlalden haberdar olmamız halinde, bu tür bağlantılar derhal kaldırılacaktır.


Çerezler (Madde 6 (1) bölüm (f) GDPR / Madde. 6 (1) bölüm (a) GDPR onayı ile)

Web sitelerimiz yalnızca tarayıcının ana belleğinde geçici oturum çerezleri (küçük metin dosyaları) kullanır ve bunlar tarayıcı kapatıldığında tekrar silinir. Çerezler web varlığımızı daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirir.

Kullanıcıların web sitemizi nasıl kullandıklarını analiz etmemizi sağlarlar. Bu sayede web sitesi içeriğimizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlayabiliriz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder. Bu bilgilerin gönderilmesini istemiyorsanız genellikle tarayıcınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz.


Google Analytics

Madde uyarınca rızanıza dayanarak. 6 (1) bölüm (a), Madde 7 GDPR. 7 GDPR uyarınca, Google LLC ("Google") tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'ten yararlanıyoruz. Google çerezler kullanır. Bir çerezin kullanıcının web sitesini kullanımı hakkında oluşturduğu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Google, Avrupa veri koruma yasasına(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active) uyma garantisi sağlayan Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında sertifikalıdır.
Google bu bilgileri bizim adımıza web sitemizin kullanıcı tarafından kullanımını analiz etmek, site içindeki faaliyetler hakkında raporlar derlemek ve bizim için bu web sitesinin ve internetin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. İşlenen verilerden kullanıcıların takma ad kullanım profilleri oluşturulabilir.

Google Analytics'i yalnızca IP anonimleştirme aktifken kullanıyoruz. Bu, kullanıcının IP adresinin önce Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına tabi diğer ülkeler içinde kesileceği anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır.

Kullanıcının tarayıcısından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarını uygun şekilde yapılandırarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirler. Kullanıcılar ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek web sitesini kullanımlarıyla ilgili çerez tarafından oluşturulan verilerin Google tarafından kaydedilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirler: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..

Google tarafından veri kullanımı, yapılandırma ve itiraz seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Google'ın gizlilik politikasına(https://policies.google.com/technologies/ads) ve Google tarafından görüntülenen reklam ayarlarına(https://adssettings.google.com/authenticated) bakın.

Google tarafından veri kullanımı, yapılandırma ve itiraz seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Google'ın gizlilik politikasına(https://policies.google.com/technologies/ads) ve Google tarafından görüntülenen reklam ayarlarına(https://adssettings.google.com/authenticated) bakın.

Kullanıcının kişisel verileri 14 ay sonra silinir


Google Etiket Yöneticisi (GTM)

Bu web sitesi Google Tag Manager kullanmaktadır. Bu hizmet, web sitesi etiketlerinin bir arayüz aracılığıyla yönetilmesini sağlar. Google Etiket Yöneticisi yalnızca etiketleri uygular. Bu, hiçbir çerezin kullanılmadığı ve hiçbir kişisel verinin kaydedilmediği anlamına gelir. Google Etiket Yöneticisi diğer etiketleri tetikler ve bunlar da veri kaydedebilir. Ancak Google Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Devre dışı bırakma bir etki alanı veya çerez düzeyinde uygulandıysa, Google Etiket Yöneticisi ile uygulanmış olmaları koşuluyla tüm izleme etiketleri için geçerli olmaya devam eder.


Google Haritalar entegrasyonu

Bu web sitesinde Google Haritalar hizmetini kullanıyoruz. Bu, size doğrudan web sitesinde etkileşimli haritalar göstermemize olanak tanır ve harita işlevini kullanmanızı kolaylaştırır.
Web sitesini ziyaret ettiğinizde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz konusunda bilgilendirilir. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında toplanan veriler de gönderilir. Bu, Google'ın bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına ve oturum açmış olup olmadığınıza veya kullanıcı hesabınız olup olmadığına bakılmaksızın yapılır. Google'da oturum açtığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilir. Verilerinizin Google hesabınızla ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, düğmeye tıklamadan önce oturumu kapatmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanıcı profilleri olarak kaydeder ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya ihtiyaca dayalı web sitesi tasarımı amaçları için kullanır. Bu tür bir değerlendirme (oturum açmamış kullanıcılar için bile) ihtiyaca dayalı reklam sağlamak ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleriniz hakkında bilgilendirmek için yapılır. Kullanıcı profillerinin bu şekilde oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır, ancak bunu kullanmak için Google ile iletişime geçmeniz gerekir.
Toplanan verilerin amacı ve kapsamı ve eklenti sağlayıcısı tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için sağlayıcının gizlilik politikalarına bakın. Ayrıca bu konudaki haklarınız ve gizliliğinizi korumak için yapılandırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi alacaksınız: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google ayrıca kişisel verilerinizi ABD'de işler ve AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na bağlıdır, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


etracker


Bu web sitesinin sağlayıcısı, kullanım verilerini analiz etmek için Hamburg, Almanya'dan etracker GmbH'nin hizmetlerini(www.etracker.com) kullanır. Web analizi amacıyla genellikle çerez kullanmıyoruz. Analiz ve optimizasyon çerezleri kullanırsak, önceden açık onayınızı ayrıca alırız. Bu durumda ve kabul etmeniz halinde, çerezler bu web sitesinin istatistiksel aralık analizini, çevrimiçi pazarlama önlemlerimizin başarısının ölçülmesini ve test prosedürlerini, örneğin çevrimiçi teklifimizin veya bileşenlerinin farklı sürümlerini test etmek ve optimize etmek için kullanılır. Çerezler, internet tarayıcısı tarafından kullanıcının cihazında saklanan küçük metin dosyalarıdır. etracker çerezleri, bir kullanıcının tanımlanmasını sağlayacak herhangi bir bilgi içermez.

etracker ile oluşturulan veriler, bu web sitesinin sağlayıcısı adına sadece Almanya'da etracker tarafından işlenir ve saklanır ve bu nedenle katı Alman ve Avrupa veri koruma yasalarına ve standartlarına tabidir. Bu bağlamda etracker bağımsız olarak kontrol edilmiş, sertifikalandırılmış ve ePrivacyseal veri koruma onay mührü ile ödüllendirilmiştir.

Veri işleme, Madde 6 Paragraf 1 lit. f'nin yasal hükümleri temelinde gerçekleştirilir. Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi (meşru menfaat). GDPR (meşru menfaat) kapsamındaki endişemiz, çevrimiçi teklifimizin ve web sitemizin optimizasyonudur. Ziyaretçilerimizin gizliliği bizim için önemli olduğundan, IP adresi, oturum açma veya cihaz kimliği gibi bireysel bir kişiye atıfta bulunulmasına izin verebilecek veriler mümkün olan en kısa sürede anonimleştirilir veya takma ad verilir. Bu veriler başka bir amaç için kullanılmayacak, başka verilerle birleştirilmeyecek veya üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Yukarıda açıklanan veri işlemeye istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz hiçbir olumsuz sonuç doğurmaz.

etracker'da veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi buraya tıklayarak bulabilirsiniz.


YouTube'un gelişmiş veri koruma modunda kullanımı

Sitemiz, videoları görüntülemek için Google Inc. tarafından temsil edilen YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ABD, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD sağlayıcısını kullanır. Normalde, gömülü videolar içeren bir sayfaya eriştiğiniz anda IP adresiniz YouTube'a gönderilir ve çerezler bilgisayarınıza kaydedilir. Ancak, YouTube videolarımızı gelişmiş veri koruma modunda entegre ettik (bu aktif olduğunda, YouTube hala Google DoubleClick hizmetiyle iletişim kurar, ancak Google'ın gizlilik politikasına göre hiçbir kişisel veri değerlendirilmez). Sonuç olarak YouTube, videoyu izlemedikleri sürece ziyaretçi hakkında herhangi bir bilgi kaydetmez. Videoya tıkladığınızda, IP adresiniz YouTube'a gönderilir ve YouTube videoyu izlediğinizi görür. YouTube'da oturum açtıysanız, bu bilgiler kullanıcı hesabınızla da ilişkilendirilir (videoya erişmeden önce YouTube'dan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz).
Verilerinizin YouTube tarafından toplanması ve kullanılması olasılığından haberdar değiliz ve bunu etkileyemeyiz. Daha fazla bilgi için YouTube'un https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresindeki gizlilik politikasına bakın. Çerezlerin kullanımı ve devre dışı bırakılması hakkında genel bilgi için, bu gizlilik politikasındaki genel açıklamamıza da başvuruyoruz.


İletişim formu / E-posta iletişimi (Madde 6 (1) bölüm (a), (b) GDPR)

Web sitemizde elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek iletişim formları bulunmaktadır. İletişim formları aracılığıyla bize yazdığınızda, iletişim formunun bir parçası olarak girdiğiniz verileri doğrudan sizinle iletişime geçmek ve sorularınıza ve taleplerinize yanıt vermek için işleriz.

Bir iletişim sorgusunun parçası olarak aşağıdaki verileri toplar ve işleriz:

 • Şirket
 • Başlık
 • Soyadı
 • Telefon numarası
 • Posta kodu ve şehir
 • Talepler ve ilgi alanları hakkında bilgi

Yalnızca sizinle iletişim kurmak için kesinlikle ihtiyaç duyduğumuz verileri sağlamanızı isteyerek veri ekonomisi ve veri önleme ilkelerini gözetiyoruz. Bu veriler adresiniz, soyadınız, telefonunuz, posta kodunuz ve şehrinizin yanı sıra mesaj alanının kendisidir. Diğer tüm veriler isteğe bağlı alanlardır ve isteğe bağlı olarak sağlanabilir (örneğin, sorularınızı daha bireysel olarak yanıtlamak için).

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ilginç haberler hakkında ara sıra bilgi almayı kabul ederseniz, e-posta adresinizi de kaydederiz. Daha sonra, yasal olarak gerekli olan çift katılım sürecinin bir parçası olarak bir onay bağlantısı içeren bir e-posta alırsınız. Bu bağlantıya tıkladığınızda, aşağıda listelenen verileri kaydederiz.

 • Veri ve giriş zamanı
 • IP adresi
 • Kullanıcı aracısı / Tarayıcı
 • İşletim sistemi
 • E-posta adresi
 • Abonelikten Çıkma Kimliği
 • Abonelik durumu (önceden abone olunmuş veya abone olunmuş)


Verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılması E-posta bültenimize abone olmak

E-posta bültenimize abone olduğunuzda, size düzenli olarak ürün tekliflerimiz hakkında bilgi gönderiyoruz. E-posta adresiniz, haber bültenini göndermek için ihtiyaç duyduğumuz tek bilgidir. Diğer tüm veriler gönüllü olarak sağlanır ve sizinle yazışmalarımızı kişiselleştirmek için kullanılır. Haber bültenini göndermek için çifte katılım sürecini kullanıyoruz. Bu, haber bültenlerimizi almak için açık onayınızı alana kadar size bir e-posta bülteni göndermeyeceğimiz anlamına gelir. Daha sonra size bir onay e-postası göndererek gelecekte haber bültenleri almak istediğinizi onaylamak için bir bağlantıya tıklamanızı isteyeceğiz.

Onay bağlantısına tıklayarak, kişisel verilerinizin GDPR Madde 6 (1) bölüm (a) uyarınca kullanılmasına izin vermiş olursunuz. 6 (1) bölüm (a) GDPR. Haber bültenine abone olduğunuzda, İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) tarafından kaydedilen IP adresinizi ve abonelik tarih ve saatini saklarız, böylece daha sonraki bir tarihte e-posta adresinizin olası kötüye kullanımını izleyebiliriz. Haber bültenine abone olduğunuzda tarafımızdan toplanan veriler, yalnızca haber bülteni aracılığıyla reklam yapmak amacıyla kullanılacaktır. Haber bültenindeki abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya yukarıda adı geçen sorumlu tarafa bir mesaj göndererek istediğiniz zaman haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz. İptal ettiğinizde, verilerinizin başka bir şekilde kullanılmasına açıkça izin vermediğiniz veya verileri yasaların izin verdiği ve bu politikada sizi bilgilendirdiğimiz farklı bir şekilde kullanma hakkımızı saklı tuttuğumuz sürece, e-posta adresiniz bülten dağıtım listemizden derhal silinir.

MIWE web sitesindeki formları kullanarak bülten kaydı için bize gönderdiğiniz ve bunu çifte tercih prosedürü aracılığıyla onayladığınız iletişim verilerini işlenmek üzere bağlı şirketlere aktarıyoruz. Bu, sorumluluk alanına bağlı olarak başka bir ülkede de bulunabilen sorumlu MIWE yan kuruluşunu ifade eder.

MailChimp aracılığıyla haber bültenlerinin dağıtımı

E-posta bültenlerimiz, bültene kaydolduğunuzda sağladığınız verileri aktardığımız teknik hizmet sağlayıcısı The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ABD(mailchimp.com) aracılığıyla gönderilir. Bu veriler, sipariş işlemenin bir parçası olarak aktarılır. Hizmet sağlayıcı ile gerekli veri koruma sözleşmesini imzaladık. Verilerinizin genellikle ABD'deki bir MailChimp sunucusuna aktarıldığını ve orada saklandığını lütfen unutmayın.
MailChimp bu bilgileri bizim adımıza haber bültenini göndermek ve istatistiksel olarak değerlendirmek için kullanır. Değerlendirme amacıyla, bülten e-postaları web sitemizde depolanan tek piksellik görüntü dosyaları olan web işaretçileri veya izleme pikselleri içerir. Bu, bir haber bülteni mesajının açılıp açılmadığını ve hangi bağlantılara tıklandığını belirlememizi sağlar. MailChimp, web işaretçilerini, haber bülteni kampanyalarına verilen yanıtlar hakkında otomatik olarak genel, kişisel olmayan istatistikler oluşturmak için kullanır. Reklam iletişimlerini optimize etmek ve reklamlarımızı alıcıların ilgisine göre uyarlamak için web işaretçileri ayrıca bülten alıcısından veri toplar ve işler (e-posta adresi, alınma zamanı, IP adresi, tarayıcı türü ve işletim sistemi) (Madde 6 (1) bölüm (a) GDPR). Bu veriler belirli bir bülten alıcısını tanımlamak için kullanılabilir ve MailChimp tarafından belirli bir alıcının bir bülten mesajını açıp açmadığını gösteren istatistikleri otomatik olarak oluşturmak için işlenir.

İstatistiksel değerlendirme amacıyla veri analizine itiraz etmek isterseniz, haber bülteni aboneliğinizi iptal etmeniz gerekir.

GDPR Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca. 6 (1) bölüm (f) GDPR uyarınca, MailChimp bu verileri, hizmeti kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlama ve optimize etmenin yanı sıra, örneğin alıcıları ülkeye göre coğrafi olarak konumlandırmak gibi pazar araştırması amaçları için kendi meşru menfaatine dayalı olarak kullanabilir. Ancak MailChimp, bülten alıcılarımızın verilerini bu alıcılara hitap etmek veya bu verileri üçüncü taraflara aktarmak için kullanmaz. MailChimp'in veri koruma hükümlerini buradan görüntüleyebilirsiniz: www.mailchimp.com/legal/privacy/
ABD'deki verilerinizi korumak için, kişisel verilerinizin MailChimp'e iletilmesini sağlamak üzere MailChimp ile Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme hükümleri temelinde bir veri işleme anlaşması imzaladık. Bu veri işleme sözleşmesini buradan görüntüleyebilirsiniz: www. mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/
MailChimp ayrıca bir ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan "Privacy Shield" kapsamında sertifikalıdır ve bu nedenle AB veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt eder.

MIWE akıllı pişirme paketi (Madde 6 (1) Bölümler (a), (b) EU-GDPR)

Ayrıca web sitemiz üzerinden akıllı pişirme paketimize erişim sağlıyoruz.

Bu uygulama, müşterilerin bağlı MIWE fırınlarını ve pişirme sistemlerini kontrol sistemlerine uzaktan İnternet erişimi yoluyla yönetmelerini sağlar.

Müşterilerin akıllı pişirme paketini kullanabilmeleri için MIWE ile bir sözleşme yapmaları gerekmektedir. MIWE müşteriyi ve müşterinin ilk kullanıcısını kaydeder. Diğer tüm kullanıcılar müşteri tarafından kaydedilebilir.

Bu işlem sırasında, yalnızca kayıt için gerekli veriler talep edildiğinden, veri ekonomisi ve veriden kaçınma ilkesi gözetilir. Bunlar arasında soyadı, ad, tercih edilen dil, e-posta adresi, telefon numarası ve müşteri durumunuz ve yetki grubunuzla ilgili ayrıntılar yer alır.

Başarılı bir kayıt işleminin ardından, MIWE'den benzersiz kullanıcı adınızla oturum açmak için kendi şifrenizi oluşturmanızı isteyen bir e-posta alacaksınız.

Daha sonra benzersiz kullanıcı kimlik bilgilerinizle (kullanıcı adı ve şifre) giriş yaparak akıllı pişirme paketini kullanabilirsiniz. Akıllı pişirme paketini kullandığınızda, IP adresinizin yanı sıra tarih ve saat de kaydedilir (teknik arka plan verileri).

Kayıtlı kullanıcılar kendi verilerinde değişiklik yapmakta serbesttir

Yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcılar müşterinin diğer kullanıcılarını da silebilir. Bu, yumuşak silme olarak adlandırılan bir işlemdir, yani veriler artık görünür değildir ancak hala mevcuttur. Bu veriler, MIWE ile müşteri arasındaki sözleşme ilişkisi sona erene kadar fiilen silinmez.

Lütfen dikkat: Oluşturduğunuz şifre tarafımızdan şifrelenmiş olarak kaydedilir. Çalışanlarımız bu şifreyi okuyamaz. Bu, şifrenizi unuttuğunuzda herhangi bir bilgi sağlayamayacakları anlamına gelir. Bu durumda, size e-posta ile otomatik olarak oluşturulan yeni bir şifre gönderen "Şifrenizi mi unuttunuz?" seçeneğini kullanın. Hiçbir çalışan telefonla veya yazılı olarak şifrenizi talep etme hakkına sahip değildir. Bu nedenle, böyle bir talep alırsanız lütfen şifrenizi asla açıklamayın.


Çevrimiçi pazarlama amacıyla Google AdWords dönüşüm izlemenin kullanılması

Bu web sitesi, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanan çevrimiçi reklam platformu "Google AdWords" ve Google AdWords'ün dönüşüm izleme özelliğini kullanır. Google AdWords'ün hizmetlerini, harici web sitelerindeki reklam materyalleri (Google AdWords olarak adlandırılır) aracılığıyla hizmetlerimize dikkat çekmek için kullanıyoruz. Reklam kampanyalarından elde edilen verilere dayanarak reklam önlemlerimizin ne kadar başarılı olduğunu belirleyebiliriz. Size ilginizi çeken reklamları göstermek, web sitemizi sizin için daha ilginç hale getirmek ve reklam maliyetlerinin adil bir şekilde hesaplanmasını sağlamak istiyoruz.

Dönüşüm izleme çerezi, bir kullanıcı Google tarafından sunulan bir reklama tıkladığında eklenir. Çerezler, bilgisayar sisteminizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler genellikle 30 gün sonra geçerliliğini yitirir ve kişisel tanımlama için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli bir sayfasını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, biz ve Google kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini görebileceğiz. Her Google Ads müşterisine farklı bir çerez atanır. Bu nedenle çerezler, AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezleri tarafından toplanan bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçmiş olan Google AdWords müşterilerine toplu dönüşüm istatistikleri sağlamak için kullanılır. Müşteriler, reklamı tıklayan ve bir dönüşüm izleme etiketi sayfasına yönlendirilen toplam kullanıcı sayısı hakkında bilgilendirilir. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlamalarını sağlayan herhangi bir bilgi almazlar. İzleme programına katılmak istemiyorsanız, İnternet tarayıcısı ayarlarınızdan Google Dönüşüm İzleme çerezini devre dışı bırakarak programdan çıkabilirsiniz. Bu durumda, dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz. Google AdWords'ü, Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca hedefli reklamcılık konusundaki meşru menfaatimize dayanarak kullanıyoruz. 6 (1) bölüm (f) GDPR.

Kişisel verilerin Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google LLC'ye aktarılması durumunda, Google LLC, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uyumu garanti eden bir ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan "Gizlilik Kalkanı" sertifikasına sahiptir.
Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki internet adresini ziyaret edin: www.google.de/policies/privacy/
Reklam tercihleri için çerezleri tarayıcı ayarlarınızda engelleyerek veya burada bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz:
www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Çerez kullanımını devre dışı bıraktıysanız, bu web sitesinin belirli işlevlerinin kullanılamayabileceğini veya yalnızca sınırlı ölçüde kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Hotjar (hotjar Ltd.)

Bu web sitesi Hotjar Ltd. tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Hotjar'ı kullanmaktadır. Hotjar Ltd. Malta merkezli bir Avrupa şirketidir (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel: +1 (855) 464-6788).

Bu araç, Hotjar kullanan web sitelerindeki hareketlerin (ısı haritaları olarak adlandırılır) izlenmesini sağlar. Örneğin, Hotjar, kullanıcıların ne kadar kaydırdığını ve kullanıcıların belirli düğmelere ne sıklıkla tıkladığını görmeyi mümkün kılar. Ayrıca, bu araç doğrudan web sitesinin kullanıcılarından geri bildirim almak için de kullanılabilir. Bu şekilde, web sitelerimizi daha da hızlı ve kullanıcı dostu hale getirmek için değerli bilgiler edinebiliriz. Yukarıdaki analiz, optimizasyon ve pazarlama amaçları ve web sitemizin Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca uygun tasarımı için meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. 6 (1) bölüm (f) GDPR. Bu aracı kullanırken, kişisel verilerinizi korumak için özel bir özen gösteriyoruz. Bu, yalnızca hangi düğmelere tıkladığınızı ve ne kadar kaydırdığınızı izleyebileceğimiz anlamına gelir. Web sitesinin sizin veya üçüncü tarafların kişisel verilerini gösteren bölümleri Hotjar tarafından otomatik olarak gizlenir ve hiçbir zaman izlenemez.

Hotjar, herhangi bir kullanıcının bir "Do Not Track Header" kullanarak Hotjar'ı devre dışı bırakmasına izin verir, böylece web sitesi ziyareti hakkında hiçbir veri kaydedilmez. Bu ayar, yaygın tarayıcıların tüm güncel sürümleri tarafından desteklenmektedir. Bunu yaptığınızda, tarayıcınız kullanıcı takibini devre dışı bırakmak için Hotjar'a bir istek gönderir. Web sitemizi farklı tarayıcılarda/bilgisayarlarda kullanıyorsanız, bu tarayıcıların/bilgisayarların her biri için ayrı ayrı "Do Not Track Header" yüklemeniz gerekir.

Tarayıcınız hakkında ayrıntılı talimatlar ve bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.hotjar.com/opt-out
Hotjar Ltd. ve Hotjar aracı hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.hotjar.com
Hotjar Ltd.'nin gizlilik politikası şu adreste bulunabilir: www.hotjar.com/privacy

Taboola

Bu web sitesi Taboola Inc., 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, ABD'nin ("Taboola") yeniden hedefleme teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji, web sitemizi ziyaret edenleri kullanıcı davranışına dayalı olarak hedefli bir şekilde ek veya üçüncü taraf içeriğine yönlendirmemizi sağlar. Bu içerik, kullanıcının ilgi alanlarıyla eşleşmesi muhtemel banner'lar şeklinde görünür. Bu içerik, önceki kullanıcı davranışının çerez tabanlı bir analizine dayanarak görüntülenir, ancak hiçbir kişisel veri saklanmaz. İlgi alanına dayalı içerik tanımlaması amacıyla bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda, tarama davranışınız hakkında takma adla veri kaydetmek ve içeriği kaydedilen bilgilere göre uyarlamak için bir çerez saklanır.

Toplanan ve değerlendirilen bilgiler kişisel ise, GDPR Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca işlenir. 6 (1) bölüm (f) GDPR uyarınca kişiselleştirilmiş sayfa içeriği gösterme ve pazar araştırması konusundaki meşru menfaatimiz temelinde işlenir.
Cihazınızda çerez kullanımını devre dışı bırakmak isterseniz, İnternet tarayıcınızı çerezlerin artık cihazınızda saklanamayacağı veya zaten saklanmış olan çerezlerin silineceği şekilde yapılandırabilirsiniz. Tüm çerezlerin devre dışı bırakılması, web sitemizdeki bazı işlevlerin artık gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelebilir.

Ayrıca şu adresteki çerezleri devre dışı bırakma seçeneğini kullanarak reklam amaçlı Taboola çerezlerini kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz: www.taboola.com/privacy-policy#optout
Taboola'nın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.taboola.com/privacy-policy

Pingdom (Pingdom AB)

Bu web sitesi Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, İsveç tarafından işletilen bir izleme hizmeti olan Pingdom'u kullanmaktadır. Pingdom, ziyaretçinin İnternet tarayıcısının önbelleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Bu çerezler, tarayıcınızı tanımak için kullanılır ve performansı ve web sitesindeki içeriğin sunumunu iyileştirmek için ziyaretlerinizin yanı sıra web sitemizin performansını ve kullanılabilirliğini analiz etmemize olanak tanır.
Çerezler tarafından işlenen tüm kişisel veriler, Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca işlenir. 6 (1) bölüm (f) GDPR uyarınca, web sitesinin içeriğinin ve teknik özelliklerinin sürekli olarak optimize edilmesine yönelik meşru menfaatimize dayanarak işlenir.

Bilgisayarınızda çerez kullanımını devre dışı bırakmak isterseniz, İnternet tarayıcınızı çerezlerin artık bilgisayarınızda saklanamayacağı veya zaten saklanmış olan çerezlerin silineceği şekilde yapılandırabilirsiniz. Ancak, tüm çerezlerin devre dışı bırakılması, web sitemizdeki bazı işlevlerin artık gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelebilir. Pingdom'un gizlilik politikası için bkz. www. pingdom.com/legal/privacy-policy/

Yandex Metrica (Yandey LLC)

Bu web sitesi, Yandex LLC ,16 Lva Tolstogo str., Moscow, 119021, Russia (www.yandex.com) şirketinin bir web analiz hizmeti olan Yandex Metrica'yı kullanmaktadır. Yandex Metrica'yı, optimizasyon ve pazarlama amaçları doğrultusunda kullanıcı davranışının istatistiksel analizine yönelik meşru menfaatimiz temelinde takma adla anılan ziyaretçi verilerini toplamak, analiz etmek ve saklamak için kullanıyoruz. 6 (1) bölüm (f) GDPR. Bu verilerden takma isimli kullanıcı profilleri oluşturulabilir ve aynı amaçla değerlendirilebilir. Yandex Metrica, ziyaretçinin İnternet tarayıcısının önbelleğinde yerel olarak depolanan küçük metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Bu çerezler, diğer amaçların yanı sıra, tarayıcıyı tanımak için kullanılır ve böylece daha kesin istatistiksel veriler toplamamıza olanak tanır. Kullanıcının IP adresi toplanan bilgilerin bir parçasıdır, ancak verilerin bir kişiyle ilişkilendirilmesi olasılığını ortadan kaldırmak için toplandıktan hemen sonra ve depolamadan önce takma ad haline getirilir.

Yukarıda belirtilen menfaatlerin korunması amacıyla, çerez tarafından oluşturulan bilgiler (takma adlı IP adresi dahil) Rusya Federasyonu'ndaki bir Yandex sunucusuna iletilir ve orada saklanır.
Yandex teknolojisi tarafından toplanan veriler, bir web sitesi ziyaretçisinin kişisel kimliğini belirlemek için asla kullanılmayacak ve ilgili kişi tarafından ayrıca kabul edilmedikçe, anonim kullanıcı kimliğine sahip kişiyle ilgili kişisel verilerle birleştirilmeyecektir.
Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için çerez kullanımını devre dışı bırakmak isterseniz, tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek herhangi bir çerez eklemeden önce sizi bilgilendirmesini ve her bir çerezi kabul etmenizi veya reddetmenizi ya da çerezleri tamamen veya yalnızca belirli durumlarda devre dışı bırakmanızı sağlayabilirsiniz.
Alternatif olarak, şu adreste bulunan devre dışı bırakma eklentisini indirip yükleyerek Yandex tarafından veri toplanmasını devre dışı bırakabilirsiniz: www.yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml


Sosyal medya

LinkedIn Eklentisi

Web sitemiz LinkedIn ağının işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ABD'dir.

LinkedIn işlevlerini içeren sayfalarımızdan birine her erişildiğinde, LinkedIn sunucularına bir bağlantı kurulur. Böylece LinkedIn, IP adresinizle web sitemizi ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. LinkedIn'in "Tavsiye Et Butonuna" tıklarsanız ve LinkedIn'de hesabınıza giriş yaptıysanız, LinkedIn'in web sitemizi ziyaretinizi size ve kullanıcı hesabınıza ataması mümkündür. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya LinkedIn tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz.

LinkedIn eklentisinin kullanımı Art. 6 (1) lit. f EU-GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en yüksek görünürlüğü sağlamak için meşru bir menfaate sahiptir.

Daha fazla bilgi için LinkedIn gizlilik politikasını ziyaret edin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Xing Eklentisi

Burada sizi XING Paylaş düğmesi işlevi aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Bu web sitesinde "XING Paylaş düğmesi" kullanılmaktadır. Bu web sitesine eriştiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla XING AG ("XING") sunucularına kısa süreliğine bir bağlantı kurulur ve bu bağlantı ile "XING Paylaş Düğmesi" işlevleri (özellikle sayaç değerinin hesaplanması/görüntülenmesi) sağlanır. XING, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili herhangi bir kişisel veri saklamaz. Özellikle, XING IP adreslerini saklamaz. Ayrıca, "XING Paylaş Düğmesi" ile bağlantılı olarak çerez kullanımı yoluyla kullanım davranışınız değerlendirilmemektedir. "XING Paylaş Düğmesi" hakkındaki en güncel veri koruma bilgilerine ve ek bilgilere bu web sitesinden erişebilirsiniz: :
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Facebook eklentileri (beğen & paylaş butonu)

Sayfalarımızda Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ABD tarafından sağlanan Facebook sosyal ağının eklentileri bulunmaktadır. Facebook eklentilerini sitemizdeki Facebook logosundan veya "Beğen" düğmesinden ("Like") tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakışı burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Sayfalarımızı ziyaret ettiğinizde, eklenti aracılığıyla tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Facebook böylece IP adresinizle birlikte sitemizi ziyaret ettiğiniz bilgisini alır. Facebook hesabınızda oturum açmışken Facebook "Beğen" düğmesine tıklarsanız, sayfalarımızın içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un sayfalarımıza yaptığınız ziyareti kullanıcı hesabınıza atamasını sağlar. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Facebook tarafından kullanımı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un gizlilik politikasını inceleyin: https: //de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook'un sayfalarımızı ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

Facebook eklentisinin kullanımı Art. 6 (1) lit. f EU-GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en yüksek görünürlüğü sağlamak için meşru bir menfaate sahiptir.

Facebook Özel Hedef Kitleleri

Facebook kullanıcıları, bu web sitesinin Facebook'un Web Sitesi Özel Kitleleri iletişim aracını kullandığına dikkat etmelidir.
Bu amaçla, web sitelerimize Facebook pikselleri adı verilen ve sizi web sitemizin ziyaretçisi olarak anonim bir biçimde, yani sizi bir kişi olarak tanımlamadan işaretleyen pikseller entegre edilmiştir. Daha sonra Facebook'ta oturum açarsanız, kullanım verilerinizden geri döndürülemez ve dolayısıyla kişisel olmayan bir sağlama toplamı (profil) analiz ve pazarlama amaçları için Facebook'a iletilir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Facebook tarafından işlenmesi ve kullanılmasının yanı sıra gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ ve https://www.facebook.com/privacy/explanation adreslerinde bulabileceğiniz Facebook veri koruma yönergelerine bakın. Facebook Web Sitesi Özel Hedef Kitlelerinin kullanımına itiraz etmek isterseniz, bunu https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ adresinden yapabilirsiniz.

Yeniden hedefleme/ yeniden pazarlama/ yönlendirme reklamcılığı
Bing Reklamları (Microsoft Corporation)

Bu web sitesi Microsoft'un Bing Ads dönüşüm izleme teknolojisini kullanmaktadır (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ABD). Microsoft Bing Reklamları, web sitemize bir Microsoft Bing reklamı aracılığıyla eriştiğinizde bilgisayarınıza bir çerez ekler. Çerezler, bilgisayar sisteminizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 180 gün sonra geçerliliğini yitirir ve kişisel tanımlama için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli bir sayfasını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, biz ve Microsoft, kullanıcının reklama tıkladığını ve bu sayfaya (dönüşüm sayfası) yönlendirildiğini görebileceğiz. Bu bağlamda işlenen tüm kişisel veriler, Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca işlenir. 6 (1) bölüm (f) GDPR uyarınca etkili pazarlama konusundaki meşru menfaatimize dayalı olarak işlenir.

Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak, yani bir reklamı tıkladıktan sonra kaç kullanıcının bir dönüşüm sayfasına ulaştığını kaydetmek için kullanılır. Bu bilgileri, reklamımızı tıklayan ve bir dönüşüm izleme etiketi sayfasına yönlendirilen toplam kullanıcı sayısı hakkında bilgi edinmek için kullanırız. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlamamızı sağlayan herhangi bir bilgi almıyoruz.
ABD merkezli Microsoft Corporation, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uyumu garanti eden bir ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan "Gizlilik Kalkanı" sertifikasına sahiptir.

İzleme programına katılmak istemiyorsanız, İnternet tarayıcısı ayarlarınızdan Google Dönüşüm İzleme çerezini devre dışı bırakarak programdan çıkabilirsiniz. Bu durumda, dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz. Alternatif olarak, AB tüketicileri için devre dışı bırakma sayfasına www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gidebilir, tarayıcınız için Microsoft reklam çerezlerinin etkin olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları devre dışı bırakabilirsiniz.
Microsoft Bing Ads'in gizlilik politikaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Google AdWords yeniden pazarlama

Web sitemiz, bu web sitesinin Google arama sonuçlarında ve üçüncü taraf web sitelerinde reklamını yapmak için Google AdWords yeniden pazarlamayı kullanır. Bu hizmet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanmaktadır. Bu amaçla Google, cihazınızın tarayıcısına bir çerez ekler ve bu çerez, takma bir çerez kimliği kullanarak ziyaret ettiğiniz sayfalarda ilgi alanına dayalı reklamları otomatik olarak etkinleştirir. Bu veriler, Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca web sitemizin mümkün olan en iyi şekilde pazarlanmasını sağlamaya yönelik meşru menfaatimiz temelinde işlenmektedir. 6 (1) bölüm (f) GDPR.

Google'ın İnternet ve uygulama tarama geçmişinizi Google hesabınıza bağlamasına ve Google hesabınızdaki bilgileri size web'de kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanmasına açıkça izin vermediğiniz sürece hiçbir ek veri işleme gerçekleşmeyecektir. Bu durumda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde Google'da oturum açtıysanız, Google verilerinizi Google Analytics verileriyle birlikte cihazlar arası yeniden pazarlama için hedef kitle listeleri oluşturmak ve tanımlamak için kullanır. Bu amaçla Google, kitleler oluşturmak için kişisel verilerinizi geçici olarak Google Analytics verilerine bağlayacaktır.

Şu adreste bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek reklam kişiselleştirme için çerezleri kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz: www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternatif olarak, çerezler hakkında bilgi edinmek ve çerez ayarlarını yapmak için www.aboutads.info adresinden Digital Advertising Alliance ile iletişime geçebilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını, herhangi bir çerez eklemeden önce sizi bilgilendirecek ve her bir çerezi kabul etmenize veya reddetmenize veya çerezleri tamamen veya yalnızca belirli durumlarda devre dışı bırakmanıza izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri kabul etmezseniz, web sitemizin işlevselliği sınırlı olabilir.

Kişisel verilerin Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google LLC'ye aktarılması durumunda, Google LLC, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uyumu garanti eden bir ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan "Gizlilik Kalkanı" sertifikasına sahiptir.
Reklamcılık ve Google ile ilgili daha fazla bilgi ve gizlilik politikası için şu adresi ziyaret edin:
www.google.com/policies/technologies/ads/

Google reCAPTCHA ile ilgili araçlar ve diğer bilgiler

Bu web sitesi ayrıca Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda ("Google") tarafından reCAPTCHA kullanmaktadır. Bu özellik öncelikle bilgilerin meşru bir insan tarafından mı yoksa hileli bir otomatik bilgisayar programı tarafından mı girildiğini belirlemek için kullanılır. Hizmet, IP adresinin ve gerekirse Google'ın reCAPTCHA hizmeti için ihtiyaç duyduğu diğer verilerin Google'a gönderilmesini içerir ve Madde 6 (1) bölüm (f) uyarınca gerçekleştirilir. 6 (1) bölüm (f) GDPR uyarınca, internette bireysel kişisel sorumluluk oluşturma ve kötüye kullanım ve spam'i önleme konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. Google reCAPTCHA kullanımı, kişisel verilerin Google LLC'nin ABD'deki sunucularına olası aktarımını içerir.

Kişisel verilerin ABD'de bulunan Google LLC'ye aktarılması durumunda, Google LLC, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uyumu garanti eden bir ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan "Gizlilik Kalkanı" sertifikasına sahiptir. Güncel sertifikayı buradan görüntüleyebilirsiniz: www.privacyshield.gov/list

Google reCAPTCHA ve Google'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Google Web Yazı Tipleri

Bu web sitesi, yazı tiplerinin tutarlı bir şekilde görüntülenmesini sağlamak için Google Web Fonts kullanmaktadır. Bu hizmet Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından sağlanmaktadır. Bir sayfayı açtığınızda, tarayıcınız metin ve yazı tiplerini doğru şekilde görüntülemek için gerekli Web Yazı Tiplerini tarayıcınızın önbelleğine indirecektir.

Bu amaçla, kullandığınız tarayıcının Google sunucuları ile bağlantı kurması gerekir. Bu, Google'ın web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiğini öğrenebileceği anlamına gelir. Google Web Fonts'u, çevrimiçi hizmetlerimizin tek tip ve çekici bir şekilde sunulması amacıyla kullanıyoruz. Bu, Madde 6 (1) bölüm (f) tarafından tanımlanan meşru bir menfaati temsil eder. 6 (1) bölüm (f) GDPR. Tarayıcınız Web Yazı Tiplerini desteklemiyorsa, bunun yerine bilgisayarınızdaki standart yazı tiplerinden biri kullanılacaktır.

Kişisel verilerin Amerika Birleşik Devletleri merkezli Google LLC'ye aktarılması durumunda, Google LLC, AB'de geçerli olan veri koruma düzeyine uyumu garanti eden bir ABD-Avrupa veri koruma anlaşması olan "Gizlilik Kalkanı" sertifikasına sahiptir.
Google Web Fonts hakkında daha fazla bilgiyi www.developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: www.google.com/policies/privacy/


Mevcut müşteriler için reklam amaçları (GDPR Madde 6 (1) Bölüm (f))

MIWE Michael Wenz GmbH sizinle bir müşteri ilişkisi sürdürmek ve size ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi ve teklifler göndermekle ilgilenmektedir. Sonuç olarak, size e-posta yoluyla ilgili bilgileri ve teklifleri göndermek için verilerinizi işliyoruz.

Bunu istemiyorsanız, kişisel verilerinizin doğrudan reklam amacıyla kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmeniz halinde, verilerinizi artık bu amaçla işlemeyeceğiz.

Gayri resmi olarak ve herhangi bir neden belirtmeden +49 9363 680 numaralı telefonu arayarak,tocontact@miwe.de adresine e-posta göndererek veya MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Straße 2-10, 97450 Arnstein, Almanya adresine posta göndererek itiraz edebilirsiniz.


Web siteleri ve reşit olmayanlar

16 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin veya vasilerinin onayı olmadan bize kişisel veri gönderemez veya bize onay veremez. Ebeveynlerin ve vasilerin çocuklarının çevrimiçi faaliyetlerine ve ilgi alanlarına aktif olarak katılmalarını rica ediyoruz.

Gerekli çerezler
Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir ve bu nedenle seçimi kaldırılamaz.
WSESSIONID
DepolamasüresiOturum
PHP oturum verileriyle kullanmak için gerekli standart çerez.
hideCookieNotice
SaklamasüresiSeçime bağlı olarak 30 güne kadar
Sayfa her çağrıldığında çerezin veya veri koruma bildiriminin tekrar görüntülenmesini önlemek için saklanır.
allowLoadExternRessources
SaklamasüresiSeçime bağlı olarak 30 güne kadar
Harici bileşenlerin otomatik olarak yüklenip yüklenemeyeceğine dair kullanıcı kararını hatırlar.
allowTracking
SaklamasüresiSeçime bağlı olarak 30 güne kadar
Ziyaretçi davranışının izlenebileceğine dair kullanıcı kararını hatırlar.
Pazarlama/izleme çerezleri
Bu çerezler pazarlama amacıyla kullanılır ve ziyaretçi davranışınızı analiz eder.
DSID
DepolamasüresiOturum
Google DoubleClick tarafından kullanılır; kullanıcının tercihlerini saklar. Bu, örneğin kişiselleştirilmiş reklamları görüntülemek için kullanılır.
IDE
Depolama süresi1yıl
Google DoubleClick tarafından, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra kullanıcının web sitesindeki eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar göstermek amacıyla kullanılır.
test_cookie
Saklamasüresi15dakika
Tarayıcının çerezlerin ayarlanmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için Google DoubleClick tarafından bir test olarak ayarlanır. Herhangi bir tanımlayıcı içermez.
_ga
Depolama süresi2yıl
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için Google Analytics tarafından kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
_gat_UA-48634041-1
Saklamasüresi1dakika
Google Analytics tarafından istek oranını sınırlamak için kullanılır.
_gid
Depolama süresi1gün
Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için Google Analytics tarafından kullanılan benzersiz bir kimlik kaydeder.
_fbp
Depolama süresi3ay
Facebook tarafından, örneğin üçüncü taraf reklamverenlerden gelen gerçek zamanlı teklifler gibi bir dizi reklam ürününü görüntülemek için kullanılır.
fr
Depolama süresi3ay
Facebook tarafından, örneğin üçüncü taraf reklamverenlerden gelen gerçek zamanlı teklifler gibi bir dizi reklam ürününü görüntülemek için kullanılır.
wd
Depolama süresi7gün
Bu çerez tarayıcı penceresinin boyutlarını kaydeder ve Facebook tarafından sayfanın görüntülenmesini optimize etmek için kullanılır.
datr
Depolama süresi1yıl
Datr çerezi, oturum açan kullanıcıdan bağımsız olarak Facebook'a bağlanmak için kullanılan web tarayıcısını tanımlamak için kullanılır.
sb
Depolama süresi1yıl
Facebook tarafından 'Beğen' ve 'Paylaş' düğmelerini ayarlamak için kullanılır.
Ek pazarlama/izleme çerezleri
bcookie
Depolama süresi2yıl
Sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır. Tarayıcı kimliği çerezi.
bscookie
Depolama süresi1yıl
Bu çerez bir güvenlik çerezidir. Sosyal ağ hizmeti LinkedIn bunu bir güvenli tarayıcı kimliği çerezi olarak tanımlar.
JSESSIONID
DepolamasüresiOturum
Bu, sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından sunucu üzerinden anonim kullanıcı oturumlarını sürdürmek için kullanılan bir oturum çerezidir.
lang (2x)
DepolamasüresiOturum
Bu çerez, sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından kullanıcı tarafından seçilen bir web sayfasının dil sürümünü saklamak için kullanılır.
lissc
Depolama süresi1yıl
Sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır.
lidc
Depolama süresi1gün
Sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için kullanılır.
UserMatchHistory
Depolama süresi1ay
Sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından, ziyaretçinin tercihlerine göre alakalı reklamlar sunmak amacıyla birden fazla web sitesinde ziyaretçileri izlemek için kullanılır.
1P_JAR
Depolama süresi1ay
Gömülü Youtube videoları oynatılırken ayarlanır: Bu Google çerezi, reklamları optimize etmek, kullanıcılarla alakalı reklamlar sunmak, kampanya performans raporlarını iyileştirmek veya bir kullanıcının aynı reklamları birden çok kez görmesini önlemek için kullanılır.
ANID
Depolama süresi1yıl
Gömülü Youtube videoları oynatılırken ayarlanır: Bu çerez google.com'da reklam vermek için kullanılır. Veriler anonim ve otomatik olarak toplanır. Toplanan veriler arasında tarayıcı türü, yönlendirme/çıkış sayfası, web sitesinde görüntülenen içerik, işletim sistemi, eğilimleri analiz etmek için kullanılan tıklama akışı verileri ve optimizasyon hizmetleri yer alır.
ONAY
Depolama süresi20yıl
Gömülü YouTube videoları oynatılırken ayarlanır: Bu çerezler YouTube'da video izlemek için gereklidir. Google'ın YouTube'daki videolar için kullanıcı verilerini toplamasına izin verirler.
DV
Saklamasüresi5dakika
Gömülü Youtube videoları oynatılırken ayarlanır: Bu çerez, google.com'un reklam hizmetlerini desteklemek için kullanılır.
NID
Depolama süresi6ay
Gömülü Youtube videoları oynatılırken ayarlanır: Google bu çerezleri müşteri tercihlerini saklamak için kullanır. Web aramalarına ve gerçekleştirilen eylemlere bağlı olarak, Google sitelerinde özel reklamlar görüntülenir.
OTZ
Depolama süresi
Gömülü Youtube videoları oynatılırken ayarlanır: Bu çerez, google.com'un reklam hizmetlerini desteklemek için kullanılır.
S
DepolamasüresiOturum
Gömülü Youtube videoları oynatılırken ayarlanır: Oturum Kimliği.

Başvuru sahipleri için veri koruma

Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için çok önemlidir. Aşağıdaki belgede, MIWE'deki başvurunuz sırasında kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri koruma yasası kapsamında sahip olduğunuz haklar hakkında size bilgi veriyoruz.

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca bilgilendirme yükümlülükleri

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca MIWE Michael Wenz GmbH'nin müşterileri, sözleşme ortakları ve potansiyel müşterileri için şeffaflık ve bilgilendirme yükümlülükleri

Sorusu olan var mı?

Ayrıca, sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyacak olan veri gizliliği yetkilimizle de iletişime geçebilirsiniz.

Veri koruma sorunları için iletişim: e-posta: contact@miwe.de

Gizlilik bilgileri

Bu web sitesi, davranışlarınız hakkında veri toplamak için kullanılabilecek Google Analytics gibi harici bileşenler kullanır. Gizlilik bilgileri