Vi har lavet et landevalg til dig. Vælg et andet land eller en anden region for at se dette indhold.
Denmark
Bekræft valg
DK
Ansvarsfraskrivelse
Udelukkelse af ansvar

Indhold

Indholdet på disse sider er blevet omhyggeligt forberedt og gennemgået. MIWE Michael Wenz GmbH giver dog ingen garanti for nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten eller kvaliteten af de præsenterede oplysninger. MIWE Michael Wenz GmbH udelukker alle garantier vedrørende materielle eller immaterielle skader, der opstår som følge af brug eller manglende brug af de præsenterede oplysninger eller som følge af fejlagtige eller ufuldstændige oplysninger, forudsat at der ikke kan påvises forsætlig eller grov uagtsomhed fra MIWE Michael Wenz GmbH's side. MIWE Michael Wenz GmbH forbeholder sig udtrykkeligt ret til uden forudgående varsel at revidere, supplere eller slette oplysningerne helt eller delvist eller at ophøre med at offentliggøre dem.

Gyldighed

Denne ansvarsfraskrivelse er en del af det internetindhold, der indeholder en henvisning til denne side. Hvis en del af teksten eller en bestemt formulering i teksten ikke eller ikke længere overholder gældende love eller ikke overholder sådanne love fuldstændigt, forbliver indholdet og gyldigheden af de resterende dele af dokumentet upåvirket.

Beskyttelse af data

Alle oplysninger om databeskyttelse kan findes her

Oplysninger om privatlivets fred

Denne hjemmeside bruger eksterne komponenter, såsom Google Analytics, som kan bruges til at indsamle data om din adfærd. Oplysninger om privatlivets fred