Za vas smo pripravili izbor držav. Za ogled te vsebine izberite drugo državo ali regijo.
Slovenia
Potrditev izbire
SL
Izjava o omejitvi odgovornosti
Izključitev odgovornosti

Vsebina

Vsebina na teh straneh je bila skrbno pripravljena in pregledana. Vendar pa MIWE Michael Wenz GmbH ne jamči za točnost, popolnost, pravočasnost ali kakovost predstavljenih informacij. MIWE Michael Wenz GmbH izključuje vsa jamstva v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali neuporabe predstavljenih informacij ali zaradi napačnih ali nepopolnih informacij, pod pogojem, da s strani MIWE Michael Wenz GmbH ni dokazane namerne ali hude malomarnosti. MIWE Michael Wenz GmbH si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila v celoti ali delno spremeni, dopolni ali izbriše informacije ali preneha z objavo.

Veljavnost

Ta izjava o omejitvi odgovornosti je del internetne vsebine, ki vsebuje sklic na to stran. Če del besedila ali določeno besedilo v besedilu ni ali ni več v skladu z veljavnimi zakoni ali ni v celoti v skladu z njimi, to ne vpliva na vsebino in veljavnost preostalih delov dokumenta.

Zasebnost podatkov

Informacije o zasebnosti

To spletno mesto uporablja zunanje komponente, kot je Google Analytics, ki se lahko uporabljajo za zbiranje podatkov o vašem vedenju. Informacije o zasebnosti