Pripravili sme pre vás výber krajín. Ak chcete zobraziť tento obsah, vyberte inú krajinu alebo región.
Slovakia
Potvrdenie výberu
SK
Zrieknutie sa zodpovednosti
Vylúčenie zodpovednosti

Obsah

Obsah týchto stránok bol starostlivo pripravený a preskúmaný. Spoločnosť MIWE Michael Wenz GmbH však neposkytuje žiadnu záruku za presnosť, úplnosť, aktuálnosť alebo kvalitu uvedených informácií. Spoločnosť MIWE Michael Wenz GmbH vylučuje všetky záruky týkajúce sa hmotných alebo nehmotných škôd, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nepoužívania prezentovaných informácií alebo v dôsledku chybných alebo neúplných informácií, za predpokladu, že zo strany spoločnosti MIWE Michael Wenz GmbH nedošlo k preukázateľnému úmyselnému alebo hrubému zanedbaniu. Spoločnosť MIWE Michael Wenz GmbH si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia informácie úplne alebo čiastočne revidovať, doplniť alebo vymazať, prípadne ich zverejňovanie ukončiť.

Platnosť

Toto vylúčenie zodpovednosti je súčasťou internetového obsahu, ktorý obsahuje odkaz na túto stránku. Ak niektorá časť textu alebo konkrétna formulácia v texte nie je alebo prestane byť v súlade s platnými zákonmi alebo nie je úplne v súlade s takýmito zákonmi, obsah a platnosť ostatných častí dokumentu zostáva nedotknutá.

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa externé komponenty, ako napríklad službu Google Analytics, ktorá môže byť použitá na zhromažďovanie údajov o vašom správaní. Informácie o ochrane osobných údajov