Έχουμε κάνει μια επιλογή χώρας για εσάς. Επιλέξτε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.
Greece
Επιβεβαίωση επιλογής
Το περιεχόμενο αυτών των γλωσσών δημιουργείται με τη χρήση αυτόματης μετάφρασης, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα μας και την εταιρεία μας προσιτά σε όλους.
GR

Ψύξη διεργασιών MIWE

Οι απαιτήσεις για την προσφορά φρέσκων ψημένων προϊόντων φούρνου σχεδόν οπουδήποτε σήμερα, δημιουργούνται πράγματι πολύ νωρίτερα στη διαδικασία παραγωγής: στην ψύξη αρτοποιείου. Επιτρέποντας την προεπεξεργασία και τις πωλήσεις να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, η ψύξη έφερε νέα ευελιξία στις ροές εργασίας και στις έννοιες της εφοδιαστικής στη σημερινή βιομηχανία αρτοσκευασμάτων. Ο σχεδιασμός της ψύξης για αρτοποιεία απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις. Μπορούμε να σας προσφέρουμε μια σειρά διαφορετικών εξαρτημάτων για όλα τα εύρη θερμοκρασίας και υγρασίας που απαιτούνται στο αρτοποιείο ή το υποκατάστημα πώλησης που διαθέτετε.

Πληροφορίες για το απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικά στοιχεία, όπως το Google Analytics, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά σας. Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο