Pripravili sme pre vás výber krajín. Ak chcete zobraziť tento obsah, vyberte inú krajinu alebo región.
Slovakia
Potvrdenie výberu
SK
Certifikáty
Náš manažment kvality a energie

MIWE je certifikovaná podľa normy DIN EN ISO 9001:2015

Vďaka systému manažérstva kvality DIN EN ISO 9001:2015 majú zákazníci spoločnosti MIWE záruku, že výrobky a služby sú vytvárané bezpečnými procesmi a optimálne spĺňajú ich požiadavky. Neustále zlepšovanie a ústretovosť voči zákazníkom sú súčasťou našej firemnej politiky.

Táto strategická orientácia má vnútorný aj vonkajší vplyv.

Pre spoločnosť MIWE predstavuje certifikácia istotu do budúcnosti. Keďže certifikáciu získalo len veľmi málo dodávateľov v našom odvetví, poskytuje spoločnosti MIWE ďalší jedinečný predajný bod.

Certifikát DIN ISO 50001:2018

Logickým dôsledkom udržateľného myslenia a environmentálneho povedomia je snaha spoločnosti MIWE získať certifikát systému energetického manažérstva podľa normy DIN EN ISO 50001:2018, čo sa jej podarilo v decembri 2014.

Cieľom tejto normy je neustále zlepšovať výkonnosť podnikov v oblasti energetiky a optimalizovať ich energetickú účinnosť a spotrebu.

Pre vás je to ďalšie plus v súvislosti s energeticky uvedomelým prístupom.

Informácie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa externé komponenty, ako napríklad službu Google Analytics, ktorá môže byť použitá na zhromažďovanie údajov o vašom správaní. Informácie o ochrane osobných údajov