Направихме за вас избор на държава. Изберете друга държава или регион, за да видите това съдържание.
Bulgarian
Потвърждаване на избора
Съдържанието на тези езици се създава с помощта на автоматичен превод, за да можем да направим нашите продукти и нашата компания достъпни за всички.
BG
Сертификати
Нашето управление на качеството и енергията

MIWE е сертифицирана по DIN EN ISO 9001:2015

Системата за управление на качеството DIN EN ISO 9001:2015 гарантира на клиентите на MIWE, че продуктите и услугите се създават чрез сигурни процеси и изпълняват оптимално техните изисквания. Непрекъснатото усъвършенстване и дружелюбното отношение към клиентите са залегнали в нашата корпоративна политика.

Тази стратегическа ориентация оказва влияние както вътрешно, така и външно.

За MIWE сертифицирането осигурява сигурност за бъдещето. Тъй като само много малък брой доставчици в нашия бранш са получили сертификат, той дава на MIWE още едно уникално предимство.

Сертифициран по DIN ISO 50001:2018

Като логична последица от устойчивото мислене и съзнанието за околната среда MIWE се стреми да сертифицира своята система за управление на енергията в съответствие с DIN EN ISO 50001:2018 и успя да го направи през декември 2014 г.

Стандартът има за цел непрекъснато да подобрява работата на компаниите по отношение на енергията и да оптимизира тяхната енергийна ефективност и потребление.

За вас това е допълнителен плюс във връзка с енергийно осъзнатия подход.

Информация за поверителността

Този уебсайт използва външни компоненти, като например Google Analytics, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение. Информация за поверителността