Pripravili sme pre vás výber krajín. Ak chcete zobraziť tento obsah, vyberte inú krajinu alebo región.
Slovakia
Potvrdenie výberu
SK
MIWE kooperatívne vzdelávanie
Váš priemyselný partner pre kooperatívne vzdelávanie

Vďaka kooperatívnemu vzdelávaniu môžete spojiť vysokoškolskú teóriu s praktickou prácou v našej spoločnosti. Od roku 2011 ponúkame kooperatívne vzdelávanie s Bádensko-Württemberskou družstevnou štátnou univerzitou (DHBW) v Mosbachu (cca 130 km od Arnsteinu) - doteraz v programoch Strojárstvo, Mechatronika a Informačné systémy. V budúcnosti môžu pribudnúť ďalšie študijné programy, prípadne aj v inom areáli. Keďže chceme prijať každého absolventa, rovnako ako v odborných profesiách, ponuka programov vychádza z našich aktuálnych potrieb. O aktuálnych miestach na univerzite vás budeme radi informovať. Stačí nás kontaktovať!

Štruktúra, proces a požiadavky

Kooperatívne vzdelávanie trvá spravidla tri roky / šesť semestrov, pričom teoretické a praktické semestre majú rôznu váhu. Teória a prax sú celkovo vyvážené. V praktických fázach prejdete všetkými relevantnými oddeleniami a budete aktívne pracovať na reálnych, zaujímavých projektoch. Technické programy na začiatku zahŕňajú aj úvodný kurz kovov v školiacom stredisku MIWE. Zmluva o odbornom vzdelávaní vám zaručuje pravidelný príjem od prvého dňa - bez ohľadu na to, či ste v teoretickej alebo praktickej fáze. Počas štúdia na vysokej škole vám hradíme aj cestovné náklady (jedna spiatočná cesta týždenne). Aké sú požiadavky? Vysokoškolská kvalifikácia na prijatie a motivácia. Všetky podrobnosti s vami radi prediskutujeme.

Dostupné študijné programy

Pridajte sa k tímu MIWE

Jetzt bewerben.
Und durchstarten.

Svoju žiadosť pošlite na adresu :karriere@miwe.de

Váš kontakt MIWE Michael Wenz GmbH Pani Manuela Peter 97450 Arnstein, Nemecko Tel: +49 9363 68-8302

Tešíme sa na vás.

Alternatíva: Stáž alebo odborná príprava

Ak hľadáte stáž alebo tému pre svoju záverečnú prácu, viac informácií nájdete tu. Možno vás zaujímajú naše možnosti odborného vzdelávania, ktoré vám ponúkajú aj zaujímavé možnosti ďalšieho vzdelávania.

Informácie o ochrane osobných údajov

Táto webová lokalita používa externé komponenty, ako napríklad službu Google Analytics, ktorá môže byť použitá na zhromažďovanie údajov o vašom správaní. Informácie o ochrane osobných údajov