Направихме за вас избор на държава. Изберете друга държава или регион, за да видите това съдържание.
Bulgarian
Потвърждаване на избора
Съдържанието на тези езици се създава с помощта на автоматичен превод, за да можем да направим нашите продукти и нашата компания достъпни за всички.
BG
Нашият екип за обслужване
Когато времето е от съществено значение, ние сме насреща!

Услуга MIWE


Услуга MIWE
Преглед
Печене в магазина
Хладилна техника
Фурни на палубата
Фурни с рафтове и вагони
Непрекъсната фурна
Товарене и транспорт
Хладилна технология за пекарни
Системи за енергийна ефективност
Оригинални части

Когато времето е от съществено значение, ние сме насреща Моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката). Ние предоставяме услуги 365 дни в годината, седем дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

С нашата услуга винаги имаме всичко под контрол. Идеално квалифицираните специалисти и модерното управление на разгръщането гарантират бърза наличност и висококачествено изпълнение на работата.

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE aero e+
 • MIWE econo
 • MIWE aeromat
 • MIWE signo
 • MIWE gusto
 • MIWE Wenz 1919
 • Апартамент MIWE
 • Куб MIWE
 • MIWE backcombi
 • MIWE FBC

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE TKS
 • MIWE SKS
 • MIWE GVAS

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE electro

 • MIWE ideal
 • MIWE ideal M
 • MIWE thermo-express
 • Традиционна немска пещ на дърва

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE roll-in

 • Термостатичен MIWE
 • Термостатичен интеграторMIWE
 • Централен котел

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE thermo-uniroll
 • MIWE thermo-polyroll
 • Термороломат MIWE
 • MIWE велороломат
 • Парен котел
 • Централен котел

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE athlet L
 • MIWE athlet XL
 • MIWE athlet XXL
 • MIWE bäckerboy
 • MIWE камериер


Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE GVAe+
 • MIWE GUV
 • MIWE GV
 • MIWE GR
 • MIWE KR
 • Автоматизирани системи за корекция
 • MIWE SF-D
 • MIWE SF-V
 • MIWE TLK
 • MIWE TKL
 • Автоматизирани системи за замразяване

 • MIWE TK
 • MIWE NK

 • MIWE VC

 • MIWE TKS
 • MIWE SKS
 • MIWE GVAS

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате някакви въпроси относно вашата занаятчийска фурна за печене, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).

 • MIWE eco : nova
 • MIWE eco : кутия
 • MIWE eco : контрол

 • MIWE eco : възстановяване
 • MIWE eco : доказателство
 • MIWE eco : размразяване
 • MIWE eco : етаж
 • MIWE eco : земя

Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Ако имате въпроси относно оригиналните части, моля, подгответе обозначението/типа и серийния номер (SN на табелката).


Предпочитате ли да го запишете? Тогава попълнете формуляра по-долу. Екипът за обслужване на MIWE ще ви се обади или ще ви изпрати имейл възможно най-бързо.

Можем ли от време на време да ви информираме за интересни новини относно нашите продукти и услуги?

С даването на съгласието си потвърждавам, че MIWE Michael Wenz GmbH може да събира, съхранява и използва моите лични данни и имейл адрес, за да изпраща информация за нови продукти, оферти, промоции и събития за клиенти, както и да предава тези данни на доставчици на услуги, с които има сключен договор, както и на свързани дружества и дъщерни дружества за тези цели. Подробна информация за защитата на данните можете да намерите на адрес https://www.miwe.de/datenschutz. Мога да оттегля съгласието си за използване на моите данни за рекламни цели по всяко време с незабавно действие за в бъдеще, напр. по електронна поща(c ntctmwd ), писмено (MIWE Michael Wenz GmbH, Michael-Wenz-Strasse 2-10, 97450 Arnstein, Германия) или по телефон(+49 (0) 9363 680).

Просто нещо специално

 • Само в Германия повече от 90 сервизни специалисти за пекарни и пекарни системи (изграждане на инсталации, хладилна техника и енергия) са на ваше разположение всеки ден.
 • Нашите над 40 вътрешни служители се грижат за вашата поддръжка, поръчват оригинални части и провеждат обучение, за да гарантират перфектната работа на нашите технологии за печене.
 • Персонализираните продукти за услуги, ясните отговорности и ефективното планиране на разгръщането на услугите гарантират най-високо ниво на качество на услугите.
 • Можете да избирате от какъв обем услуги се нуждаете: от глобалната дистанционна услуга и системата за съобщения за грешки MIWE до поддръжка 24/7. Нашите служители ще ви посъветват кой договор за обслужване е най-подходящ за вашите нужди.

Информация за поверителността

Този уебсайт използва външни компоненти, като например Google Analytics, които могат да се използват за събиране на данни за вашето поведение. Информация за поверителността