Έχουμε κάνει μια επιλογή χώρας για εσάς. Επιλέξτε μια άλλη χώρα ή περιοχή για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.
Greece
Επιβεβαίωση επιλογής
Το περιεχόμενο αυτών των γλωσσών δημιουργείται με τη χρήση αυτόματης μετάφρασης, ώστε να μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα μας και την εταιρεία μας προσιτά σε όλους.
GR

Συστήματα καυσαερίων MIWE

Θα θέλατε να ψήσετε σε έναν κυκλοφορητή καυσαερίων σαν να επρόκειτο για φούρνο ψησίματος με θερμικό λάδι και να έχετε όλα τα χαρακτηριστικά των καυσαερίων στη διάθεσή σας; Τα τελευταία μας συστήματα καυσαερίων σας προσφέρουν αυτό το πλεονέκτημα. Οι συμβατικοί καυστήρες μπορούν να διαμορφώσουν μόνο κατά προσέγγιση μια συγκεκριμένη καμπύλη θερμοκρασίας, αλλάζοντας συνεχώς μεταξύ πλήρους ισχύος και απενεργοποίησης. Αντίθετα, η θερμική ισχύς των καυστήρων μας με διαμόρφωση μπορεί να ελέγχεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και είναι ευέλικτη. Με άλλα λόγια, είναι συνεχώς ρυθμιζόμενη και μπορούν να προγραμματιστούν όρια ελεγχόμενα από υπολογιστή. Αυτό επιτρέπει τον λεπτομερή έλεγχο του διαμορφούμενου καυστήρα.

Πληροφορίες για το απόρρητο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικά στοιχεία, όπως το Google Analytics, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά σας. Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο