Vi har gjort ett landsval åt dig. Välj ett annat land eller region för att se detta innehåll.
Sweden
Bekräfta val
SE

Optimerad energieffektivitet i ditt bageri: En lönsam investering!

Detaljerade analyser, skräddarsydda koncept och omfattande rådgivning: MIWE energy erbjuder allt detta.

Detaljerade energikontroller

Detaljerad registrering av alla energirelevanta data från ditt bageri

Omfattande energianalys

Effektivitetsberäkning, helårsanalys och amorteringsberäkning

Kundanpassade energikoncept

Olika modeller med olika besparingspotential att välja mellan

Energi är det som håller allt igångi ett bageri.

Men oavsett om den kommer i form av el, gas eller olja är energi tyvärr en dyr resurs. För att göra den extremt energiintensiva produktionen av bakverk så effektiv som möjligt och bidra till hållbara energibesparingar är all MIWE-teknik, från ugn till kylsystem, utformad för att maximera energieffektiviteten. Men även de mest effektiva systemen producerar spillvärme som kan tas tillvara - om man vet hur.

Att bara återvinna energi utan att fundera över var och hur denna energi kan användas på ett förnuftigt sätt är inte särskilt effektivt. Men det är här det blir komplicerat, eftersom det som energikällorna (t.ex. spillvärme från ugnar) levererar ofta inte matchar det som potentiella energikonsumenter (t.ex. uppvärmning) behöver (fel temperaturnivåer, ofta vid fel tidpunkt). Och sedan frågar många bagare med rätta om det verkligen är värt det i slutändan. Vår erfarenhet visar att ja, det är det. Förutsatt att man gör det på rätt sätt. Och MIWE energy ägnar sig åt just detta.

Den betalar

Det finns en mängd olika skäl till varför det lönar sig att minska sin energiförbrukning. Kostnaden är definitivt en av de viktigaste faktorerna. Energi är ju trots allt inte gratis. Det finns också en miljöaspekt, eftersom slöseri med resurser kan få allvarliga konsekvenser. Sist men inte minst spelar även lagstiftningen in, eftersom det sedan en tid tillbaka finns strikta energi- och miljöbestämmelser på olika nivåer. Med detta i åtanke råder det ingen tvekan om att optimering av energiförbrukningen i ditt bageri är en mycket värdefull investering för framtiden.

Vårt energikoncept

Du kan inte helt strypa energiförbrukningen i ditt bageri. I slutändan måste du ju baka dina produkter. Ugnar, kylar och frysar förbrukar alla mycket energi. Naturligtvis är moderna apparater ett första steg mot lägre energiförbrukning, men det finns även andra effektiva tillvägagångssätt. Vårt energirådgivningskoncept MIWE sänker dina energikostnader - på många sätt.

I bageriet

Alla bagerier är olika - men oavsett om de är stora eller små har de alla olika egenskaper när det gäller energiförbrukning. Å ena sidan har varje bageri energiförbrukare som kan utnyttjas som värmekällor. Å andra sidan finns det energiförbrukare som potentiellt kan utnyttja spillvärme. Vatten används för att överföra värmeenergi mellan dessa två världar.

Grundläggande principer

Ett koncept är bara komplett om det inte bara identifierar var vilka mängder energi erhålls, utan också tar hänsyn till var denna energi kan återanvändas effektivt. Det är den viktigaste principen för MIWE:s energikoncept: Energi kan endast optimeras effektivt i slutna kretslopp.

Vill du veta hur du kan spara energi? Ta då nästa steg! Vi ger dig gärna mer information.

MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi.
MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi. MIWE energi.

Exempel från verkligheten

För att ge dig en verklig förståelse för utformningen och besparingarna med ett integrerat energisystem för bagerier, låt oss presentera ett antal faktiska exempel, från en liten varmvattenkrets i ett kylsystem för bagerier till ett storskaligt värmeåtervinningssystem.

Det enklaste sättet att återvinna värme i ugnen

MIWE eco:box

MIWE energiexempel
MIWE energi exempel

MIWE eco:box utnyttjar restvärmen från dina rökgaser. Det vatten som värms upp med denna energi används för att värma upp tappvarmvattnet (och/eller för att hjälpa värmesystemet).
Besparingspotentialen beror på brännarens effekt och drifttider.

Högeffektiv energiåtervinning i ugnen

MIWE eco:nova

MIWE eco:nova utnyttjar rökgasen och ångan från flera ugnar - och separerar rökgasen och ångan för maximal effektivitet. På så sätt levererar den två temperaturnivåer. Den idealiska mottagaren: ett korgtvättsystem (med skölj- och torkcykler).
Besparingspotentialen beror på brännareffekt, baktider och produktsortiment. Tack vare MIWE eco:nova behöver anläggningen bara ett avgasrör i stället för de vanliga fyra.

MIWE energiåtervinning
MIWE Energierückgewinnung

Den "lilla kylkretsen"

MIWE eco:recover

Spillvärmen från kompressionskylsystemet i den helautomatiska korrekturanläggningen MIWE GVAomvandlas i en MIWE eco:recover till varmvatten som används för skonsam uppvärmning i samma korrekturanläggning. På så sätt sparas dyr el.

Utmärkta energieffektiva produkter

På MIWE har vi åtagit oss att använda energi effektivt och att ge ett varaktigt bidrag till hållbar energibesparing. Detta åtagande gäller framför allt för de system och processer som vi utvecklar för våra kunder. MIWE-system som på ett särskilt sätt visar detta engagemang - och endast dessa system - får e+-kvalitetssigillet.

För över 10 år sedan tilldelades MIWE:s inrullningsugn för första gången e+-sigillet för sin exceptionella energieffektivitet. Sedan dess har en mängd olika produkter fått detta tillägg, från den helautomatiska jäsningsenheten MIWE GVAe + till däckugnen MIWE ideal e+. Även MIWE aero e+ och nu senast MIWE condo e+ ingår i denna speciella produktserie i segmentet för butiksugnar.

Kunder som väljer en MIWE-produkt med e+-märkningen köper en produkt som kombinerar högsta tekniska prestanda med den högsta energieffektivitet som för närvarande är möjlig att uppnå.

Energiåtervinning

MIWE energy erbjuder ett komplett sortiment av komponenter för energiåtervinning och energiomvandling i både liten och stor skala. Med våra universallösningar och ett skräddarsytt koncept för ditt bageri kan du få ut det mesta av dina potentiella energibesparingar.

MIWE eco:nova

MIWE eco:nova
MIWE eco:nova

MIWE eco:nova använder värmeenergi från två källor, ånga och rökgas, i strikt separation för att säkerställa maximal total effektivitet. I genomsnitt återvinns en fjärdedel av den energi som används för bakning (eller en fjärdedel av de investerade energikostnaderna). Och fungerar sömlöst på ett stort antal ugnar.

MIWE eco:box

MIWE eco:box
MIWE eco:box

Överallt där värme från ugnsbrännarens rökgaser eller värmepannor ska återvinnas effektivt utan att försämra bakresultatet, är MIWE eco:box i sitt rätta element. Olika prestandaklasser erbjuder en lösning för alla företagsstorlekar, från små hantverksbagerier till stora industribagerier.

MIWE eco:recover

MIWE eco:recover
MIWE eco:recover

Värme kan också återvinnas från kylan, till exempel genom att ett köldmedium utnyttjas av en modulär spillvärmeväxlare. Denna typ av värmeåtervinning kan installeras i en mängd olika kylsystem för bagerier, och det bästa är att MIWE eco:recover kan eftermonteras när som helst.

MIWE eco:proof

MIWE eco:proof
MIWE eco:proof

MIWE eco:proof är avsedd för (hel)automatiska jäsenheter och luftkonditionerade kammare. Där man annars skulle ha använt dyr el kan man nu mycket skonsammare (jämfört med konventionella värmestrålare) uppnå rätt temperatur med redan tillgängligt varmvatten, t.ex. från MIWE eco:nova, och samtidigt spara energi.

MIWE eco:ground

MIWE eco:ground
MIWE eco:ground

I djupfrysar, snabbfrysar och liknande råder isande temperaturer. Med tiden och utan rätt lösning kan sådana frysar orsaka skador på en byggnad. Här kommer MIWE eco:ground in i bilden, som skyddar mot frostsprängning och hämtar sin energi från återvunnen värme.

Förutom hela tekniken för central produktion finns naturligtvis även den kompletta produktportföljen för butiksbakning tillgänglig för omfattande tester i vårt MIWE Live Baking Center.
På workshops, seminarier och evenemang av alla slag för vi intresserade närmare butiksbakningens värld på LBC. Här som gäst: brödsommelier Tobias Exner på MIWE expo.
Mästerbagarna från MIWE kommer naturligtvis att finnas där för att stödja dig med sin erfarenhet och expertis under ditt besök i MIWE Live Baking Centre.

MIWE Live Baking Centre: ett transparent testbageri även när det gäller energi

Det är först i praktiken som det blir tydligt om en produkt håller vad den lovar. På MIWE Live Baking Centre i Arnstein har du möjlighet att testa alla system i vårt fullt utrustade demonstrationsbageri - och att ta en närmare titt på den totala energiförbrukningen. MIWE eco:nova och MIWE eco:control lämnar ut alla data och till och med våra mätarskåp har transparenta dörrar. För en sak är säker: vi har inget att dölja.

Framgångshistorier: MIWE energy på ett lokalt bageri

"Bäckerkälte gör arbetet rationellare och entzerrt Engpässe"
Bäckerei Burger
Großweikersdorf, Österrike
"Ryggkvaliteten stämmer. Viktig är dock även optiken"
Backhaus Grobe
Dortmund, Tyskland
"Flexibel på högsta nivå"
Hotell Süllberg
Hamburg, Tyskland
"Vi sparar energi på ett hållbart sätt genom att backwaren håller högsta kvalitet"
Bäckerei Jägers
Borken, Tyskland
"Vi sparar energi och förbättrar kvaliteten genom långtidshantering"
Schäfers Backstuben GmbH
Biedenkopf, Deutschland
"Genomtänkt teknik och en omfattande övervakning"
Bäckerei Staib
Ulm, Deutschland
"Den GVA så genau steuern wie noch nie"
Bäckerei Treiber
Steinenbronn, Tyskland
"Bara MIWE har lyckats få till stånd en samverkan med CO2-kältemedel"
Bäckerei Weller
Dreieich, Tyskland
"Kompetens och det prismässiga förhållandet har övertygat oss"
Bäckerei Winkler
Litzendorf, Deutschland
1
0
1
2
3
3
3
4
4
Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE.
Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE. Bättre bakning med MIWE.

Är du intresserad av energiåtervinning eller har du frågor om potentiella besparingar? Prata med oss!

Spara energi och öka kvaliteten med färskhetsstrategier

Färskare varor till kunderna, förenklade processer i bageriet och dessutom energibesparingar. Allt detta är möjligt med MIWE:s färskhetsstrategier. Idag måste bagare mer än någonsin tidigare implementera optimerade strategier för att uppnå maximal effektivitet och nå sina mål. I samarbete med våra kunder har vi utvecklat beprövade strategier och system som är exakt anpassade till bageriernas individuella behov. Framför allt förenklar de processerna, minskar kostnaderna (t.ex. för personal och energi) och höjer kvaliteten på bakverken.

Bild

MIWE smartproof

Metoden för flexibel sight-and-scent-bakning med förenklad logistik och förvaring. MIWE smartproof är en speciell kylmetod för bagerier där degbitar som placeras på stapelbrickor kyls försiktigt, snabbt och jämnt i MIWE SF-D sugfrys. Kylning till och förvaring i det låga plustemperaturområdet förbättrar smak och kvalitet, samtidigt som det förenklar förvaring, transport och processer i butiken.

MIWE smartproof sparar mycket energi eftersom den inte kräver någon aktiv kylning. Denna metod möjliggör en rumslig och tidsmässig separation av produktion och bakning.

Bild

MIWE smartfresh

Vi har alltid sagt att med stor kyla kommer stor frihet. Så är det också med MIWE smartfresh-metoden och dess kylsystem för bagerier. Så hur fungerar det och sparar energi? Det är mycket enkelt: I MIWE smartfresh kan förgräddade produkter av en sort, t.ex. bröd, lagras under en längre tid. Vid en konstant temperatur på ca 4°C och en luftfuktighet på 95-98% RH ökar bakverkens kvalitet, en flexibel och behovsanpassad bakning är möjlig och bearbetning och bakning är separerade i tid och rum. Jämfört med den vanliga metoden med frysning och bakning använder MIWE smartfresh-metoden utan fasövergång värdefull energi på ett mycket mer ekonomiskt sätt.

Digitala lösningar för energioptimering:registrera data, identifiera förbrukning och dess orsaker och därmed optimera processer

Oavsett om det handlar om att servera färskare varor till kunderna, spara energi eller förenkla processer - digitaliseringen erbjuder nu enorma möjligheter att optimera energieffektiviteten i ett bageri eller en filial och att harmonisera processer och arbetsflöden på bästa sätt.

MIWEs system, från produktionsugnar och bakstationer till bagerikylning, är redo att anslutas och möjliggör därmed en snabb och enkel anslutning till MIWE smart baking suite (sbs). Denna levererar alla data från de nätverksanslutna systemen så att de kan styras, övervakas och synkroniseras centralt. Instrumentpanelen ger snabbt en översikt för att bedöma den aktuella övergripande statusen; omfattande rapporter och nyckeltal ger detaljerad information om alla processer; och administrations- och kalenderfunktioner ger optimal support, även på distans.

MIWE sbs:energiemonitor, en digital instrumentpanel, hjälper bagare genom att tydligt visa och utvärdera energiförbrukningen för de anslutna systemen. Med hjälp av informativa nyckeltal i olika vyer kan användaren anpassa processerna och därmed optimera energianvändningen. Den beräknade "bakningseffektiviteten" ger värdefulla data om drifttider och bakningstider på ett överskådligt sätt. Genom att minska tomgångstiderna kan betydande mängder energi och pengar sparas.

Vi har också utvecklat banbrytande teknik inom bagerikylning tack vare vår djupgående kunskap om processer och vår ständiga strävan efter att göra livet enklare för världens bagare. Vissa, som t.ex. metoden för frostingbakning som utvecklades av professor Edgar M. Wenz i slutet av 1980-talet och nu är etablerad över hela världen, har blivit oumbärliga inom bageriindustrin. Andra tekniker, som MIWE smartfresh som presenterades på Südback 2022, är bara i början av denna framgångsrika utveckling; våra kylspecialister arbetar för närvarande med våra bagarmästare och degteknologer på ytterligare några. Allt är mycket spännande!

Hjälper dig att spara energi

MIWE sbs:energimonitor - ditt nya, mycket informativa energiverktyg.

MIWE sbs:energiövervakning
MIWE sbs:energimonitor

En energimonitor är ett välkommet tillskott i tider av knapp och allt dyrare energi på marknaden. Vår sbs:energimonitor sammanfattar inte bara den faktiska energiförbrukningen för en bakugn, utan delar även upp den i detalj. Till exempel enligt olika drifttillstånd.
I en tydlig instrumentpanel med olika paneler visas dessa grafiskt och numeriskt och utvärderas direkt. Hur länge bakade bakstationen? Hur lång tid tog det att värma upp? Hur länge var den i MIWE Eco-läge? Hur effektivt användes den förbrukade energin? Med nyckelparametern "bakningseffektivitet" har du viktiga fakta till hands för att göra rätt justeringar för att optimera energianvändningen.

MIWE sbs:energimonitor erbjuder dig:

  • Realtidsanalys av bakningens effektivitet
  • Översikt över energiförbrukning och användning av bakugnarna, även jämfört över olika tidsperioder
  • Styr- och optimeringsmöjligheter, t.ex. genom att ställa in spärrtider

Vart strömmar din energi?

MIWE eco:control ger digden stora bilden!

MIWE eco:kontroll
MIWE eco:kontroll

Energi är det som håller igång processerna i ett bageri. Men oavsett om den kommer i form av el, gas eller olja är energi en mycket dyr resurs. MIWE eco:control ger den nödvändiga transparensen: Vart tar den dyra energin vägen? Vårt energiövervakningssystem för lågenergibagerier ger detaljerade svar på denna fråga. Det visar transparent alla energiflöden i ett bageri och ger omfattande information om alla aspekter som rör din energiförbrukning. Naturligtvis kan systemet utvärdera hela bakugnstekniken och bageriets kylutrustning, plus återvinningssystemen, vattentekniken och alla anslutna förbrukare, ända fram till värmenätet och rumsventilationstekniken.

MIWE eco:control erbjuder dig:

  • Upptäckt av svagheter och optimering av kostnader
  • Lättförståelig, visuell representation av processer med alla nödvändiga parametrar och indikatorer
  • Detaljerad utvärdering av hela bageriets förbrukning, även som långtidsjämförelse

Information om skydd av personuppgifter

Denna webbplats använder externa komponenter, till exempel Google Analytics, som kan användas för att samla in data om ditt beteende. Information om integritet