Vi har gjort ett landsval åt dig. Välj ett annat land eller region för att se detta innehåll.
Sweden
Bekräfta val
Innehållet på dessa språk skapas med hjälp av automatisk översättning så att vi kan göra våra produkter och vårt företag tillgängliga för alla.
SE

CO2kylning: innovativa lösningar från MIWE

Miljövänliga och effektiva kyltekniker sedan 2014

Upptäck CO2 kylteknik från MIWE, som har levererat effektiva och miljövänliga kyllösningar i nästan ett decennium. Läs mer om våra kompetenser, framgångar och framtidsvisioner inom detta område.

Mångårig expertis inom koldioxidkylning
MIWE har varit en pionjär inom området CO2 kylning i nästan 10 år. Under denna tid har vi kontinuerligt utvecklat och framgångsrikt implementerat ett stort antal projekt. Vår portfölj omfattar skräddarsydda CO2 -kylsystem för individuella kundbehov och i framtiden kommer vi även att erbjuda (kompakta) standardlösningar. Genom ständig forskning och utveckling strävar vi efter att kontinuerligt förbättra CO2 kylteknik och att sätta nya standarder.


Fördelar med kylteknikenCO2: effektivitet och miljövänlighet
Kyltekniken CO2 från MIWE erbjuder en rad fördelar jämfört med konventionella kylsystem (som vanligtvis använder F-gaser). Användningen av CO2 som köldmedium innebär att våra system är miljövänliga, eftersom de orsakar en betydligt lägre växthuseffekt jämfört med andra köldmedier, och de uppfyller dessutom de senaste EU-förordningarna. Dessutom kännetecknas våra CO2 -kylsystem av hög energieffektivitet och driftsäkerhet, vilket minskar driftskostnaderna och säkerställer en lång livslängd för systemen.

Anpassning till F-gasförordningen: framtidssäkrad och kompatibel med våra CO2 -kyllösningar

F-gasförordningen har genomgått betydande förändringar under de senaste åren, alla i syfte att minska användningen av fluorerade växthusgaser och därigenom bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Förordningen påverkar företag som driver eller planerar kylsystem, eftersom den begränsar användningen av köldmedier med en hög global uppvärmningspotential (F-gaser) och gradvis ersätter dem med mer miljövänliga alternativ.

Därför erbjuder MIWE CO2 kyllösningar som inte bara uppfyller de aktuella kraven i F-gasförordningen, utan även tar hänsyn till framtida förändringar. Våra kylsystem CO2 är ett långsiktigt, säkert och miljövänligt alternativ till konventionella kylsystem. Genom att hjälpa våra kunder att byta till CO2 -kylteknik hjälper vi dem att uppfylla såväl lagstadgade krav som sina egna hållbarhetsmål.


Fördelarna med MIWE CO2kylteknik

  • Miljövänlig: Kyltekniken CO2från MIWE använder koldioxid (CO2) som ett naturligt köldmedium som orsakar en betydligt lägre växthuseffekt än konventionella F-gaser. Därmed bidrar den till klimatskyddet och uppfyller gällande EU-förordningar.

  • Hög energieffektivitet: MIWE CO2kylsystem kännetecknas av hög energieffektivitet, vilket bidrar till att minska energiförbrukningen och driftskostnaderna för företag.

  • Driftsäkerhet och lång livslängd: Kyltekniken CO2från MIWE garanterar hög driftsäkerhet och lång livslängd för anläggningarna. På så sätt får kunderna en hög investeringssäkerhet och en långsiktigt stabil drift av sina kylsystem.

  • Överensstämmelse med F-gasförordningen: MIWE CO2kyllösningar uppfyller de aktuella kraven i F-gasförordningen och är framtidssäkrade, eftersom de också tar hänsyn till alla för närvarande kända ändringar i lagstiftningen. Det innebär att företag kan säkerställa att de uppfyller de rättsliga kraven och undvika eventuella påföljder.

  • Stöd vid omställningen: MIWE stödjer aktivt kunderna vid konverteringen till CO2kylteknik och hjälper dem att uppfylla de regulatoriska kraven samt sina hållbarhetsmål.

MIWE bagerikylning med CO2 Kylteknik: din lösning för att arbeta med sikte på framtiden

Vad våra kunder säger

"Bara MIWE har lyckats få till stånd en samverkan med CO2-kältemedel"
Bäckerei Weller
Dreieich, Tyskland
1

MIWE CO2kylteknik i impulsen

I MIWE-impulsen hittar du mer information om detta ämne.

Information om skydd av personuppgifter

Denna webbplats använder externa komponenter, till exempel Google Analytics, som kan användas för att samla in data om ditt beteende. Information om integritet