Vi har gjort ett landsval åt dig. Välj ett annat land eller region för att se detta innehåll.
Sweden
Bekräfta val
SE

MIWE termo-rollomat

Den milda jätten.

Tunnelugn för termisk olja för bakning av stora mängder produkter på högsta nivå, antingen kontinuerligt eller i steg.

Dess styrka ligger i den skonsamma bakningen och den stora jämnheten, även vid höga genomströmningshastigheter. Termisk oljeuppvärmd kontinuerlig ugn för det avgörande lilla extra när det gäller bakverkskvalitet. Idealisk för individuella produkter och produkter med pålägg samt för produkter på bricka och plåt. Finns som en enda ugn för kontinuerlig drift eller som en enhet med flera ugnar (upp till 7 ugnar) för stegvis drift med olika bandbredder för bakningsytor på upp till 300 m². Välj mellan en speciell gångjärnsplatta, ett nätband eller (för enkelugnar) ett stenplattband. Kan kombineras med ett stort antal praktiska uppgifts- och leveranslösningar. Vissa av våra kunder är så entusiastiska över dessa ugnar att de har flera av dem i sina bagerier.

Tunnelugn för termisk olja för bakning av stora mängder produkter på högsta nivå, antingen kontinuerligt eller i steg.

Dess styrka ligger i den skonsamma bakningen och den stora jämnheten, även vid höga genomströmningshastigheter. Termisk oljeuppvärmd kontinuerlig ugn för det avgörande lilla extra när det gäller bakverkskvalitet. Idealisk för individuella produkter och produkter med pålägg samt för produkter på bricka och plåt. Finns som en enda ugn för kontinuerlig drift eller som en enhet med flera ugnar (upp till 7 ugnar) för stegvis drift med olika bandbredder för bakningsytor på upp till 300 m². Välj mellan en speciell gångjärnsplatta, ett nätband eller (för enkelugnar) ett stenplattband. Kan kombineras med ett stort antal praktiska uppgifts- och leveranslösningar. Vissa av våra kunder är så entusiastiska över dessa ugnar att de har flera av dem i sina bagerier.

MIWE termo-rollomat tunnelugn
Den högsta nivån termisk olja tunnelugn

Om du klickar på videon skickas en förfrågan till Youtube eller Google med din IP-adress.Dataskydd

Upplev MIWE termo-rollomat från alla perspektiv i denna 3D-modell.

Vill du se hur MIWE termo-rollomat skulle passa in i ditt bageri?
Aktivera helt enkelt Augmented Reality-funktionen (AR) med din smartphone eller surfplatta!

Vad gör MIWE termo-rollomat tunnelugn så unik

Beröm från experterna

Om du verkligen vill veta hur bra och tillförlitligt MIWE termo-rollomatugnen bakar i praktiken, kanske du inte ska fråga oss först. Och absolut inte en av våra konkurrenter på marknaden. Utan istället en av dina kollegor. Allra bäst är att fråga en av de välkända bagare som sedan många år är så nöjda och framgångsrika med denna ugn att de sedan länge driver en andra, tredje eller till och med fjärde linje med den. De gör det för att inget annat termiskt oljesystem på marknaden ens kommer i närheten av MIWE termo-rollomat när det gäller bakningskvalitet. Den gör dig inte besviken: Termooljetekniken från MIWE är bland det bästa som finns på marknaden idag.

Sensor för kärntemperatur i MIWE roll-in

Du kan välja mellan kontinuerlig eller stegvis drift

När stora mängder av liknande produkter (t.ex. 25 000 rullar per timme) ska bakas med bästa kvalitet, samtidigt och effektivt, är den kontinuerligt arbetande MIWE termo-rollomaten med en ugn och en bakyta på upp till 145 m² verkligen i en klass för sig. Med lika höga genomströmningshastigheter, men med större variation i bakvaruspektrumet, överträffar dock multi-oven-versionen (upp till 7 ugnar, upp till 300 m² bakyta) verkligen sina konkurrenter, eftersom den ger dig betydligt mer flexibilitet i de enskilda bakprocesserna med ytterligare ugnar och variabel timing. I stegläge är det möjligt att baka antingen i kontinuerliga cykler eller i hela satser (när bandet är stoppat). Vad passar bäst för dig och dina produkter?

Det finns goda skäl till dess bakningsuniformitet

Vid utvecklingen av flerugnsversionen av MIWE termo-rollomat har vi lagt stor vikt vid att samma mängd olja ska transporteras med samma flödeshastighet genom rör med exakt samma geometri i varje ugnsmodul. Först då, och med en intelligent utformning av värmekanalerna, kan man uppnå den jämnhet i bakresultatet som MIWE termorullmaskinen numera är så uppskattad för. På grund av den horisontella inblåsningen av luft

Livslängd

År efter år kommer din MIWE termo-rollomat att ge dig ren njutning igen och igen. Eftersom den är konstruerad för lång livslängd. Till exempel med frekvensstyrda drivenheter som säkerställer en mjuk start och minimalt slitage - med maximal felsäkerhet. Eller med den speciella, nya rullkedjan, som också minskar slitaget och garanterar en särskilt mjuk och tyst gång. Och för att du hos MIWE kan lita på en kvalificerad servicepersonal som inte bara kan sin sak, utan också tar hand om allt.

Brett utbud av bandmaterial

Beroende på vad du vill baka och hur du vill baka det kan MIWE termo-rollomat utrustas med ett vanligt trådnätband, det patenterade specialbandet som vilar på hela ytan och förhindrar att bandavtryck bildas på bakverket, eller (i enugnsversionen) med ett stenplattband. Så du kan till och med baka "stenugnsbröd".

Variabla lösningar för lastning och transport

Du kan också välja att använda det perfekta lastbandet för dina produkter: förutom det beprövade tygbandet finns det också ett silikonbelagt band (tvättbart, smutsavvisande, anti-adhesivt) och ett robust nätband i rostfritt stål som kan användas (bland annat) för burkar. I båda fallen sker överföringen på samma nivå och synkront, med minsta möjliga stress för dina bakverk. Det är därför också idealiskt för mjuka degar, brickor, formar och degbitar på folie. Naturligtvis förser vi dig också med nödvändig extrautrustning, till exempel stämpel- eller sprutanordningar.

Mättad ånga

För högsta produktkvalitet kan ångflödet (tid, mängd, kvalitet) anpassas individuellt i stor utsträckning och dessutom övervakas noggrant för att säkerställa konstant luftfuktighet och temperatur. Efter ångzonen kan en turbulenszon ställas in som tillval. Ångsugen arbetar effektivt och kan kombineras med ett värmeåtervinningssystem som MIWE eco: nova.

Genialiskt: den flytande bakkammaren

Tack vare den fritt flytande placeringen av bakkamrarna och värmeväxlarplattorna i grundramen har MIWE termorullar som separata, fristående ugnsenheter. Den starka inre isoleringen gör det möjligt att driva ugnarna vid olika temperaturer med över- och undervärme, utan att värme tränger in i angränsande ugnar. Dessutom motverkar den termiska spänningar i systemet, t.ex. om endast enskilda ugnar är i drift. Slutsats: Mer flexibilitet, högre driftsäkerhet, längre livslängd.

Den heta kärnan i systemet: den centrala pannan

Det är här den milda värmen kommer ifrån: centralvärmepannan, som är konstruerad för att uppfylla behoven i din ugn och, som ett resultat av maximal driftsäkerhet, vanligtvis som ett tandemsystem med två pannor som drivs parallellt i ett separat pannrum.

Kontrollcentralen

Om du vill uppnå enhetliga resultat behöver du en styrenhet som stöder detta till fullo. Men som samtidigt är flexibel och okomplicerad att använda. En styrning som visualiserar driftförloppen, kontinuerligt övervakar driftförhållandena och från vilken alla systemkomponenter kan manövreras i stort sett automatiskt. Ett sådant styrsystem är pekskärmen på MIWE termo-rollomat, som naturligtvis också kan anslutas till våra fjärrtjänster via ett nätverk.

Hur MIWE termo-rollomat hjälper dig att spara energi

Att spara energi är viktigare än någonsin. MIWE har svaren.

Standarddatei

Effektiv ångutvinning, kan kombineras med värmeåtervinningssystemet MIWE eco:nova

Standarddatei

Särskilt energisnåla, fritt svävande bakningskammare

Standarddatei

Strikt reducering av värmestrålning genom särskilt stark mellanliggande isolering mellan de separat uppvärmda ugnarna

Standarddatei

Energibesparing och flexibilitet tack vare spisgrupper som kan sättas på och stängas av individuellt

Standarddatei

Minskning av köldbryggor och strålning genom flerskikts isoleringsmattor och förbättrad värmeisolering

Exempel på system: Diskontinuerlig produktion med hög grad av manuell flexibilitet

Uppgiften:

  • Samtidig produktion av olika hårda rullar och bröd i stora kvantiteter. Upprätthåller en hög nivå av flexibilitet. Framtida utbyggnadsmöjligheter

Vårt koncept:

  • Oberoende processöar för degbearbetning, jäsning och bakning.
Mute

Höjdpunkter:

  • Stort utbud av produkter möjligt
  • Hög grad av flexibilitet
  • Underenheterna kan delas in i separata sektioner.
  • Lätt att expandera

Fler produktionsugnar

Föredrar du en personlig konsultation?

Information om skydd av personuppgifter

Denna webbplats använder externa komponenter, till exempel Google Analytics, som kan användas för att samla in data om ditt beteende. Information om integritet